Show simple item record

dc.contributor.authorKowalska, Marzena
dc.contributor.editorWałkówski, Andrzej
dc.date.accessioned2019-04-05T09:34:46Z
dc.date.available2019-04-05T09:34:46Z
dc.date.issued2019-01
dc.identifier.isbn978-83--65741-15-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/27461
dc.description.abstractPowstanie nowoczesnego gmachu Biblioteki UŁ we wrześniu 2006 r. i oddanie go czytelnikom skłoniło bibliotekarzy do podjęcia nowych wyzwań, a tym samym narzuciło im inne niż dotychczasowe formy działania. Wprowadzenie najnowszych technologii stało się szansą spełniania rosnących oczekiwań użytkowników i zachętą do korzystania z oferty Biblioteki. Nowoczesne narzędzia umożliwiły łatwiejszy dostęp do zbiorów i usług BUŁ-y. W artykule omówione zostały niektóre z rozwiązań ułatwiające czytelnikom korzystanie z usług bibliotecznych: katalog komputerowy, zdigitalizowane katalogi kartkowe, Biblioteka Cyfrowa UŁ, Repozytorium UŁ, elektroniczne bazy książek i czasopism. Uwzględniono nowy dostęp do zbiorów drukowanych (strefa wolnego dostępu), nowoczesne formy wypożyczania i zwrotu książek, dostępny sprzęt komputerowy i urządzenia kopiujące, pokoje do pracy indywidualnej i grupowej, specjalny sprzęt dla osób niedowidzących i niepełnosprawnych, a także szkolenia organizowane dla studentów. Zwrócono również uwagę na formy komunikacji z czytelnikiem.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskichpl_PL
dc.relation.ispartofBibliotekarz-Biblioteka-Historia;
dc.relation.ispartofseriesPropozycje i Materiały;99
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectBiblioteka Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.subjectnowe technologiepl_PL
dc.subjectnowe rozwiązania bibliotecznepl_PL
dc.subjectczytelnikpl_PL
dc.titleW stronę czytelnika. Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego w latach 2006-2016pl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holderMarzena Kowalskapl_PL
dc.page.number219-231pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.referencesAgregator Ceon, [dostęp: 12.07.2017], http://agregator.ceon.pl/browseData.action; jsessionid=1u9mz6174wjr3?field=repName&alphabet=falsepl_PL
dc.referencesFederacja Bibliotek Cyfrowych, [dostęp:14.07.2017], http://fbc.pionier.net.plpl_PL
dc.referencesKowalewska Urszula, Popularyzacja nauki i kultury w działalności Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego, w: Od przeszłości do teraźniejszości. Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego 1945-2015, red. M. Wrocławska, I. Kujawska, I. Łabiszewska, Łódź 2015, s. 213-228pl_PL
dc.referencesKowalska Marzena, Działalność wystawiennicza Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego w latach 2006-2016 jako forma popularyzacji wiedzy, „Forum Bibliotek Medycznych” 2016, R. 9, nr 2(18), s.146-198pl_PL
dc.referencesLewandowska Aneta, Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego przykładem instytucji działającej na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego, w: Biblioteka w komórce? Przyszłość usług bibliotecznych. Międzynarodowa Konferencja Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego. Materiały konferencyjne, red. M. Wrocławska, J. Jerzyk- Wojtecka, Łódź 2013, s. 208-219pl_PL
dc.referencesŁabiszewska Irena, Spotkania z ludźmi książki, „Kronika UŁ”, 2013 nr 3, s. 31-33pl_PL
dc.referencesMikołajuk Lidia, Repozytorium instytucjonalne jako nowa forma komunikacji naukowej, „Podkarpackie Studia Biblioteczne”, 2014, nr 3, s. 15-23pl_PL
dc.referencesMikołajuk Lidia, Udział biblioteki akademickiej w kształceniu kompetencji informacyjnych studentów Uniwersytetu Łódzkiego, w: Biblioteka akademicka, infrastruktura – uczelnia – otoczenie, Gliwice 24-25 października 2013 r., red. M. Odlanicka- Poczobut, K. Zioło, Gliwice 2014, s. 277-290pl_PL
dc.referencesRanking web of Repositories [dostęp: 15.07.2017], http://repositories.webometrics. info/en/node/29pl_PL
dc.contributor.authorEmailmarzena.kowalska@lib.uni.lodz.plpl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe