SPIS TREŚCI

1. Demolowanie i rewitalizacja w przestrzeni turystycznej Hawany
SYLWIA KACZMAREK
Ruinisation and regeneration in the tourism space of Havana
SYLWIA KACZMAREK
2. Możliwości wykorzystania metody przewodnikowej w badaniach nad ewolucją miejskiej przestrzeni turystycznej w krajach Maghrebu
MACIEJ KAŁASKA
The possibilities of using the guidebook analysis method in research on the evolution of urban tourism space in Maghreb countries
MACIEJ KAŁASKA
3. Rozwój zrównoważony w hotelarstwie – między teorią a praktyką w Polsce
IZABELA KAPERA
Sustainable development in the hotel industry: Between theory and practice in Poland
IZABELA KAPERA
4. Przestrzeń turystyczna Barlinka w kontekście układów modelowych
BARTŁOMIEJ ŁUĆ
The tourism space of Barlinek in the context of spatial models
BARTŁOMIEJ ŁUĆ
5. Triathlon jako forma konsumpcji sportowej – motywacje do udziału
EWA MALCHROWICZ-MOŚKO, MACIEJ MŁODZIK, ADRIANNA BANIO, ADAM OMORCZYK
Triathlon as a form of sports consumption: Motives for participation
EWA MALCHROWICZ-MOŚKO, MACIEJ MŁODZIK, ADRIANNA BANIO, ADAM OMORCZYK
6. Możliwości wykorzystania serwisu Tripadvisor jako źródła danych na etapie ich gromadzenia w planowaniu rozwoju turystyki w skali lokalnej
ALEKSANDRA MINKWITZ
TripAdvisor as a source of data in the planning process of tourism development on a local scale
ALEKSANDRA MINKWITZ
7. Potencjał transferu wiedzy z uczelni wyższych do gospodarki turystycznej w Polsce – ocena na podstawie projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki
MARCIN OLSZEWSKI
The potential of knowledge transfer from universities to the tourism industry in Poland: assessment on the basis of research projects financed by the National Science Centre
MARCIN OLSZEWSKI
8. Udział w międzynarodowych konkursach robotycznych jako nowa forma podróży studenckich
LUIZA WIECZOREK, WIKTOR PIECH, BARTŁOMIEJ CYBULSKI, MATEUSZ KUJAWIŃSKI, AGNIESZKA WĘGIERSKA
Participation in international robotics competitions as a new form of student travel
LUIZA WIECZOREK, WIKTOR PIECH, BARTŁOMIEJ CYBULSKI, MATEUSZ KUJAWIŃSKI, AGNIESZKA WĘGIERSKA
9. Rozmieszczenie walorów turystycznych a lokalizacja noclegowej bazy turystycznej w województwie łódzkim
SYLWIA ŻAKOWSKA, KATARZYNA PODHORODECKA
The correlation between the distribution of tourism assets and the location of tourist accommodation in Łódź Province
SYLWIA ŻAKOWSKA, KATARZYNA PODHORODECKA
10. Obiekty turystyki kulturowej w kontekście zwiększonego ryzyka terrorystycznego: młodzi turyści z Litwy wobec środków bezpieczeństwa
BRIGITA ŽUROMSKAITĖ, RAFAŁ NAGAJ
Cultural tourism facilities in the context of the increased risk of terrorism: Young tourists from Lithuania and security measures
BRIGITA ŽUROMSKAITĖ, RAFAŁ NAGAJ
11. Waloryzacja najpopularniejszych portali rezerwacyjnych z punktu widzenia użyteczności konsumenckiej i naukowej
MAŁGORZATA JANIAK, MONIKA KOZŁOWSKA-ADAMCZAK
Evaluation of the most popular accommodation booking portals with regard to consumer and academic usability
MAŁGORZATA JANIAK, MONIKA KOZŁOWSKA-ADAMCZAK

Recent Submissions

View more