Show simple item record

dc.contributor.authorWójcik, Marcin
dc.contributor.authorTobiasz-Lis, Paulina
dc.contributor.editorSuliborski, Andrzej
dc.contributor.editorWójcik, Marcin
dc.date.accessioned2019-03-14T17:34:15Z
dc.date.available2019-03-14T17:34:15Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationWójcik M., Tobiasz-Lis P., Ocena przestrzennych dysproporcji w Łodzi z perspektywy mieszkańców miasta, [w:] Dysproporcje społeczne i gospodarcze w przestrzeni Łodzi. Czynniki, mechanizmy, skutki, Red. Suliborski A., Wójcik M., Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s. 305-320, doi: 10.18778/7969-240-8.15pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-240-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/27159
dc.description.sponsorshipPraca naukowa finansowana ze środków Narodowego Centrum Nauki (NN 306033040) Udostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofSuliborski A., Wójcik M.(red.), Dysproporcje społeczne i gospodarcze w przestrzeni Łodzi. Czynniki, mechanizmy, skutki, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectŁódźpl_PL
dc.subjectgeografia społecznapl_PL
dc.subjectprzestrzeń miejskapl_PL
dc.subjectdysproporcje przestrzennepl_PL
dc.subjectsystem przyrodniczy Łodzipl_PL
dc.subjectproces gentryfikacji miastapl_PL
dc.subjectpatologia społecznapl_PL
dc.titleOcena przestrzennych dysproporcji w Łodzi z perspektywy mieszkańców miastapl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number305-320pl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-770-0
dc.referencesCastells, M. 2009, Koniec tysiąclecia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCrang M., 1997, Picturing practices: research through the tourist gaze, Progress in Human Geography, 21, s. 359–373.pl_PL
dc.referencesRose, G., 2000, Practising photography: an archive, a study, some photographs and a researcher , Journal of Historical Geography, 26(4), s. 555–571.pl_PL
dc.referencesSaassen S., 2001, The Global City, Princeton University Press, Princeton & Oxford.pl_PL
dc.referencesSztompka P. 2005, Socjologia wizualna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTobiasz‐Lis P., 2010, Przemiany społeczno‐ekonomiczne w Łodzi w świetle badań nad wyobrażeniami miasta, [w:] Wójcik M. (red.), Studia nad bazą ekonomiczna i rynkiem pracy w województwie łódzkim, Nowy Sącz‐Łódź, s. 105-114.pl_PL
dc.referencesTobiasz‐Lis P., Wójcik M., 2012, Lodziensia contemplativa czyli refleksja geografów nad przestrzenią miasta. Przykład Łodzi, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio‐Oeconomica nr 12, s. 189-202.pl_PL
dc.referencesTobiasz‐Lis P., Wójcik M., 2013a, Interpreting Contrasts of the Post‐Industrial City: The Example of Lodz, International Journal of Humanities and Social Science, 3(14), pp. 22-31.pl_PL
dc.referencesTobiasz‐Lis P., Wójcik M., 2013b, Evaluating and interpreting the city using a photo projective method. The example of Lodz, Geographia Polonica, 86(2), s. 137-152.pl_PL
dc.referencesTobiasz‐Lis P., Wójcik M., 2013c, Obrazy dysproporcji na obszarze miasta i ich społeczna interpretacja. Przykład Łodzi, „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia Oeconomica, nr 289, s. 73-86.pl_PL
dc.referencesTobiasz‐Lis P., Wójcik M., 2014, Obrazy Łodzi – społeczna ewaluacja i interpretacja miasta, [w:] M. Madurowicz (red.), Kształtowanie współczesnej przestrzeni miejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 374-385.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-240-8.15


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe