Show simple item record

dc.contributor.authorTobiasz-Lis, Paulina
dc.contributor.editorSuliborski, Andrzej
dc.contributor.editorWójcik, Marcin
dc.date.accessioned2019-03-14T17:01:06Z
dc.date.available2019-03-14T17:01:06Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationTobiasz‐Lis P., Wpływ procesu gentryfikacji na dysproporcje w centrum Łodzi, [w:] Dysproporcje społeczne i gospodarcze w przestrzeni Łodzi. Czynniki, mechanizmy, skutki, Red. Suliborski A., Wójcik M., Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s. 171-185, doi: 10.18778/7969-240-8.08pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-240-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/27152
dc.description.sponsorshipPraca naukowa finansowana ze środków Narodowego Centrum Nauki (NN 306033040) Udostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofSuliborski A., Wójcik M.(red.), Dysproporcje społeczne i gospodarcze w przestrzeni Łodzi. Czynniki, mechanizmy, skutki, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectŁódźpl_PL
dc.subjectgeografia społecznapl_PL
dc.subjectprzestrzeń miejskapl_PL
dc.subjectdysproporcje przestrzennepl_PL
dc.subjectsystem przyrodniczy Łodzipl_PL
dc.subjectproces gentryfikacji miastapl_PL
dc.subjectpatologia społecznapl_PL
dc.titleWpływ procesu gentryfikacji na dysproporcje w centrum Łodzipl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number171-185pl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-770-0
dc.referencesDomański B., Gwosdz K., 2010, Spojrzenie na problemy rewitalizacji miast w Polsce, [w:] Z. Ziobrowski, W. Jarczewski (red.), Rewitalizacja miast polskich – diagnoza, Rewitalizacja miast polskich, t. 8, Instytut Rozwoju Miast, Kraków, s. 45-55.pl_PL
dc.referencesDzieciuchowicz J., 2011, Środowisko mieszkaniowe wielkiego miasta. Przykład Łodzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesGrzeszczak J., 2010, Gentryfikacja osadnictwa. Charakterystyka, rozwój koncepcji badawczej i przegląd wyjaśnień, Monografie, 11, Polska Akademia Nauk, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJadach‐Siepioło A., 2009, Gentryfikacja w kontekście rewitalizacji, [w:] A. Zborowski (red.), Demograficzne i społeczne uwarunkowania rewitalizacji miast w Polsce, Instytut Rozwoju Miast, Kraków, s. 125-135.pl_PL
dc.referencesJałowiecki B., Szczepański M. S., 2006, Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKarwińska A., 2008, Gospodarka przestrzenna. Uwarunkowania społeczno‐kulturowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKoter M., 2009, Kształtowanie się tkanki miejskiej Łodzi do 1918 roku, [w:] S. Liszewski (red.), Łódź monografia miasta, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, s. 62-112.pl_PL
dc.referencesLiszewski S., 2012, Kilka uwag na marginesie dyskusji prowadzonej podczas XXV Konwersatorium Wiedzy o Mieście, [w:] J. Jakóbczyk‐Gryszkiewicz (red.), Procesy gentryfikacji w mieście, XXV Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 11-13.pl_PL
dc.referencesMaik W., 2013, Procesy gentryfikacji w mieście postindustrialnym – rola debaty gentryfikacyjnej we współczesnych studiach miejskich, podstawowe kwestie i spory badawcze, [w:] J. Jakóbczyk‐Gryszkiewicz (red.), Procesy gentryfikacji, cz. II, XXVI Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 11-20.pl_PL
dc.referencesMarcińczak S., 2009, Przemiany struktury społeczno‐przestrzennej Łodzi w latach 1988-2005, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesMatlovic R, Ira V., Sykora L., Szczyrba Z., 2001, Procesy transformacyjne struktury przestrzennej miast postkomunistycznych (na przykładzie Pragi, Bratysławy, Ołomuńca oraz Preszowa), [w:] Miasto postsocjalistyczne – organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany, cz. II, XIV Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 9-21.pl_PL
dc.referencesOlbińska K., 2013, Gentryfikacja jako cel, skutek czy zagrożenie w procesie rewitalizacji miast, [w:] J. Jakóbczyk‐Gryszkiewicz (red.), Procesy gentryfikacji, cz. II, XXVI Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 33-46.pl_PL
dc.referencesTobiasz‐Lis P., 2010, Osiedla grodzone w Łodzi formą dezintegracji terytorialnego systemu społecznego miasta, [w:] A. Suliborski, Z. Przygodzki (red.), Łódzka metropolia. Problemy integracji społecznej i przestrzennej, s. 97-108.pl_PL
dc.referencesTobiasz‐Lis P., 2013, Zmiany wyobrażeń mieszkańców Łodzi o przestrzeni miasta, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-240-8.08


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe