Show simple item record

dc.contributor.authorDmochowska-Dudek, Karolina
dc.contributor.authorMajecka, Aleksandra
dc.contributor.editorSuliborski, Andrzej
dc.contributor.editorWójcik, Marcin
dc.date.accessioned2019-03-14T16:37:10Z
dc.date.available2019-03-14T16:37:10Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationDmochowska‐Dudek K., Majecka A., Dysproporcje w rozwoju systemu przyrodniczego Łodzi, [w:] Dysproporcje społeczne i gospodarcze w przestrzeni Łodzi. Czynniki, mechanizmy, skutki, Red. Suliborski A., Wójcik M., Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s. 107-126, doi: 10.18778/7969-240-8.06pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-240-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/27150
dc.description.sponsorshipPraca naukowa finansowana ze środków Narodowego Centrum Nauki (NN 306033040) Udostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofSuliborski A., Wójcik M.(red.), Dysproporcje społeczne i gospodarcze w przestrzeni Łodzi. Czynniki, mechanizmy, skutki, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectŁódźpl_PL
dc.subjectgeografia społecznapl_PL
dc.subjectprzestrzeń miejskapl_PL
dc.subjectdysproporcje przestrzennepl_PL
dc.subjectsystem przyrodniczy Łodzipl_PL
dc.subjectproces gentryfikacji miastapl_PL
dc.subjectpatologia społecznapl_PL
dc.titleDysproporcje w rozwoju systemu przyrodniczego Łodzipl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number107-126pl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-770-0
dc.referencesAlexandrowicz S. W., 1999, Współczesne środowisko przyrodnicze. Budowa geologiczna, [w:]: L. Starkel (red.), Geografia Polski. Środowisko przyrodnicze, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBald K., 2010. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi. Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi, Łódź.pl_PL
dc.referencesCzerwieniec M., Lewińska J., 2000, Zieleń w mieście, IGPiK, Kraków.pl_PL
dc.referencesDiehl J., 1997, Założenia polityki ekologicznej miasta Łodzi. Lokalna Agenda 21, UMŁ, Wydział Ochrony Środowiska, Łódź.pl_PL
dc.referencesDylik J., 1948a, O genezie pagórków okolic Chojen, Rzgowa i Rudy Pabianickiej, „Sprawozd. z Czyn. i Pos. ŁTN”, 3, 2.pl_PL
dc.referencesDylik J., 1948b, Ukształtowanie powierzchni i podział na krainy podłódzkiego obszaru, „Acta Geogr. Univ. Lodz.”, 1.pl_PL
dc.referencesDylikowa A., 1973, Geografia Polski. Krainy geograficzne, PZWS.pl_PL
dc.referencesFortuniak K., 2003, Miejska wyspa ciepła. Podstawy energetyczne, studia eksperymentalne, modele numeryczne i statystyczne, Wyd. UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesGoździk J., Wieczorkowska J., 2002, Rzeźba terenu. Atlas miasta Łodzi, ŁTN, Łódź.pl_PL
dc.referencesKlatkowa H., 1965, Niecki i doliny denudacyjne w okolicach Łodzi, „Acta Geogr. Lodz.”, 18.pl_PL
dc.referencesKlatkowa H., 1972, Paleogeografia Wyżyny Łódzkiej i obszarów sąsiednich podczas zlodowacenia warciańskiego, „Acta. Geogr. Lodz.”, 28.pl_PL
dc.referencesKlatkowa H., Piwocki M., 1981, Objaśnienia do Mapy geologicznej Polski 1:200 000 ark. Łódź, Inst. Geol., Warszawa.pl_PL
dc.referencesKondracki J., 1998, Geografia regionalna Polski, Wyd. PWN, Warszawa..pl_PL
dc.referencesKoter M., 1974, Środowisko przyrodnicze obszaru obecnej Łodzi jako podłoże rozwoju osadnictwa w okresie przedprzemysłowym, Studium rozwoju osadnictwa na obszarze obecnej Łodzi w okresie przedprzemysłowym, Studia i Materiały Rady Naukowej przy Prezydencie Miasta Łodzi, z. 1.pl_PL
dc.referencesKoter M., Liszewski S., Suliborski A., 2000, Łódź i region Polski Środkowej, ŁTN, Łódź.pl_PL
dc.referencesKrzemiński T., 1974, Przyrodnicze podstawy rozwoju Łodzi, „Przegląd Ekonomiczno‐Społeczny m. Łodzi”, nr 1.pl_PL
dc.referencesSzulczewska B., Kaftan J. (red.), 1996, Kształtowanie systemu przyrodniczego miasta, IGPiK, Kraków.pl_PL
dc.referencesKurowski J. K., 1998, Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich. Monografia, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, Eko‐Wynik, Łódź.pl_PL
dc.referencesKurowski J. K., Andrzejewski H., Filipiak E., Mamiński M., 1996, Rezerwaty regionu łódzkiego, ZO LOP, Eko‐Wynik, Łódź.pl_PL
dc.referencesLindner L., Marks L., 2012, O podziale klimatostratygraficznym kompleksu środkowopolskiego w plejstocenie Polski, „Przegląd Geologiczny”, vol. 60, nr 1.pl_PL
dc.referencesMaksymiuk Z., Jokiel P., 1993, Mapa Hydrograficzna 1:50000, ark. Andrzejów, Geopol.pl_PL
dc.referencesNowacki K., 1993, Objaśnienia do Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski 1:50 000, ark. Łyszkowice. PIG, Warszawa.pl_PL
dc.referencesNowacki K., Trzmiel B., 1984, Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski 1:50 000, ark. Łódź Wschód. Wyd. Geologiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesNowacki K., Trzmiel B., 1987, Objaśnienia do Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski 1:50 000, Arkusz Łódź Wschód. Wyd. Geologiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesNowicki Z. (red.), 2007, Wody podziemne miasta wojewódzkich Polski, Informator Państwowej Służby Hydrogeologicznej, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPiwocki M., 1980, Mapa geologiczna Polski 1:200 000 ark. Łódź, wyd. B. PIG. Warszawa.pl_PL
dc.referencesPN‐81 B‐03020, Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie, PKN.pl_PL
dc.referencesPrzewoźniak M., 2002, Kształtowanie środowiska przyrodniczego miast. Przykłady z regionu gdańskiego, Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesRóżycki F., Kulczyński S., 1962, Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski 1:50 000, ark. Łódź Zachód. Wyd. Geologiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSołtys J., 2010, Struktura miasta a zasady rozwoju zrównoważonego – wybrane problemy, „Czasopismo Techniczne”, z. 14. „Architektura” z. 6‐A2.pl_PL
dc.referencesStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Łodzi, uchwała nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 roku.pl_PL
dc.referencesSzulczewska B., Kaliszuk W., 2005, Koncepcja systemu przyrodniczego miasta: geneza, ewolucja i znaczenie praktyczne, „Teka Kom. Arch. Urb. Stud. Krajobr. – OL PAN”, 7‐24.pl_PL
dc.referencesTopographische Karte, ark. Ruda Pabianitzka, 1944 r.pl_PL
dc.referencesTurkowska K., 2006, Geomorfologia regionu łódzkiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódźpl_PL
dc.referencesWesołowski J., 2002, Atlas Miasta Łodzi, Plansza VI: Łódź w okresie międzywojennym i w latach okupacji hitlerowskiej, Mapa 2: Wzrost przedmieść, ŁTN, UMŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesWijnands F.G., Vereijken P., 1992, Regional‐wise development of prototypes of integrated arable farming and outdoor horticulture, Netherlands J. Agric. Sci. 40: 225–238.pl_PL
dc.referencesWysmyk‐Lamprecht B., Stobińska A., Jach K., Miłosz M., 2007, Opracowanie Ekofizjograficzne sporządzone na potrzeby Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, Łódź.pl_PL
dc.referencesZ biegiem łódzkich rzek, 2010, Urząd Miasta Łodzi, Łódź.pl_PL
dc.referencesZajączkowski S. M., 1973, Rozwój osadnictwa na obszarze obecnej Łodzi do końca XVI wieku, Studium rozwoju osadnictwa na obszarze obecnej Łodzi w okresie przedprzemysłowym, „Studia i Materiały Rady Naukowej przy Prezydencie Miasta Łodzi”, z. 2.pl_PL
dc.referencesZiomek J., Iwańcz T., Laskowski S., 2002, Geologia i gleby. Atlas miasta Łodzi, ŁTN, Łódź.pl_PL
dc.referenceswww.lodz.stat.gov.plpl_PL
dc.referenceswww.emgsp.pgi.gov.plpl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-240-8.06


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe