Show simple item record

dc.contributor.authorTobiasz-Lis, Paulina
dc.contributor.editorSuliborski, Andrzej
dc.contributor.editorWójcik, Marcin
dc.date.accessioned2019-03-14T16:28:20Z
dc.date.available2019-03-14T16:28:20Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationTobiasz‐Lis P., Dysproporcje w przestrzeni miejskiej. Ujęcie teoretyczne, [w:] Dysproporcje społeczne i gospodarcze w przestrzeni Łodzi. Czynniki, mechanizmy, skutki, Red. Suliborski A., Wójcik M., Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s. 49-61, doi: 10.18778/7969-240-8.03pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-240-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/27147
dc.description.sponsorshipPraca naukowa finansowana ze środków Narodowego Centrum Nauki (NN 306033040) Udostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofSuliborski A., Wójcik M.(red.), Dysproporcje społeczne i gospodarcze w przestrzeni Łodzi. Czynniki, mechanizmy, skutki, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectŁódźpl_PL
dc.subjectgeografia społecznapl_PL
dc.subjectprzestrzeń miejskapl_PL
dc.subjectdysproporcje przestrzennepl_PL
dc.subjectsystem przyrodniczy Łodzipl_PL
dc.subjectproces gentryfikacji miastapl_PL
dc.subjectpatologia społecznapl_PL
dc.titleDysproporcje w przestrzeni miejskiej. Ujęcie teoretycznepl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number49-61pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Katedra Geografii Regionalnej i Społecznejpl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-770-0
dc.referencesAcocella N., 2002, Zasady polityki gospodarczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCastells, M. 2009, Koniec tysiąclecia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDeVerteuil G., 2009, Inequality, [in:] International Encyclopedia of Human Geography, Elsevier Ltd, p. 433-445.pl_PL
dc.referencesFrykowski M., 2004, Zróżnicowanie przestrzenne statusu społecznego mieszkańców Łodzi, „Studia Regionalne i Lokalne”, 1 (15), Wydawnictwo naukowe Scholar, Warszawa, s. 99-118.pl_PL
dc.referencesHarvey, D., 1973, Social justice and the city, Edward Arnold, London.pl_PL
dc.referencesHolzer J. Z., 2003, Demografia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJałowiecki B., 2010, Społeczne wytwarzanie przestrzeni, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJałowiecki B., Łukowski W., (red.), 2007, Gettoizacja polskiej przestrzeni miejskiej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJarosz M., 1984, Nierówności społeczne, Książka i Wiedza, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKaltenberg‐Kwiatkowska E., 2007, Socjologia i geografia w Polsce wobec przestrzeni społecznej – od odrębności podejść ku wspólnocie pól i metod badań, [w:] M. Madurowicz (red.), Percepcja współczesnej przestrzeni miejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 31-46.pl_PL
dc.referencesKarwińska A., 2004, Szanse i bariery ograniczania nierówności we współczesnej Polsce. Perspektywa mikro‐ i mezospołeczna. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Teorii Ekonomii, z. 4, s. 89-106.pl_PL
dc.referencesKnox P., Pinch S., 2006, Urban social geography. An Introduction, Pearson Education Ltd. Harlow.pl_PL
dc.referencesMajer A., 2010, Socjologia i przestrzeń miejska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPodemski J., 2009, Nierówności ekonomiczne w europejskich krajach postkomunistycznych z globalnej perspektywy – wybrane zagadnienia, [w:] K. Podemski (red.), Spór o społeczne znaczenie społecznych nierówności, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Seria Socjologia 65, Wydawnictwo UAM, Poznań, s. 45-66.pl_PL
dc.referencesPolanska D. V., 2011, The emergence of enclaves of wealth and poverty. A sociological study of residential differentiation in post‐communist Poland, “Acta Universitatis Stockholmiensis, Stockholm Studies in Sociology”, New series 50.pl_PL
dc.referencesRatajczak M., Szulc R., 2012, Historyczne korzenie ekonomii głównego nurtu, [w:] M. Ratajczak (red.), Współczesne teorie ekonomiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, s. 13‐25.pl_PL
dc.referencesRembowska K., 2010, Integracja i dezintegracja społeczno‐przestrzenna. Współczesny wymiar problemu, [w:] A. Suliborski, Z. Przygodzki (red.), Łódzka metropolia. Problemy integracji społecznej i przestrzennej, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź, s. 13‐22.pl_PL
dc.referencesRobertson R., 1992, Globalization. Social Theory and Global Culture, Sage Publications Ltd., London.pl_PL
dc.referencesSassen S., 2001, The Global City, Princeton University Press, Princeton & Oxford.pl_PL
dc.referencesSassen S., 2007, Globalizacja. Eseje o nowej mobilności ludzi i pieniędzy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.pl_PL
dc.referencesSuliborski A., Przygodzki Z. (red.), 2010, Łódzka metropolia. Problemy integracji społecznej i przestrzennej, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź.pl_PL
dc.referencesSzafrańska E., 2008, Geografia społeczna. Struktury społeczno‐przestrzenne, [w:] S. Liszewski (red.), Geografia urbanistyczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 121-154.pl_PL
dc.referencesSzmytkowska M., 2008, Przestrzeń społeczna miasta w okresie transformacji. Przypadek Gdyni, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSztompka P., 2012, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków.pl_PL
dc.referencesWęcławowicz G., 2007, Geografia społeczna miast, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWilson, J., 1987, The truly disadvantaged: The inner city, the underclass, and public policy, University of Chicago Press, Chicago.pl_PL
dc.referencesZiółkowska‐Kuflinska M., 2009, Ekonomiczna, etniczna i rasowa sytuacja ludów tubylczych w rozwiniętych społeczeństwach krajów pozaeuropejskich, [w:] K. Podemski (red.), Spór o społeczne znaczenie społecznych nierówności, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Seria Socjologia 65, Wydawnictwo UAM, Poznań, s. 98-115.pl_PL
dc.contributor.authorEmailpaulina.tobiasz@geo.uni.lodz.plpl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-240-8.03


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe