red. Tadeusz Bernatowicz, Piotr Gryglewski


SPIS TREŚCI

1. Wstęp
Piotr Gryglewski, Tadeusz Bernatowicz
2. Altare contra altare. Dysputa o kształcie ołtarza i o jego wystroju w epoce nowożytnej
Piotr Krasny
3.Ołtarz w posoborowej liturgii mszalnej – znaczenie i funkcja
Krzysztof Konecki
4. Symboliczno-teologiczna wymowa chrześcijańskiego ołtarza w kontekście przeobrażeń jego formy i umiejscowienia, w świetle dokumentów Kościoła, pism Patres Ecclesiae i współczesnych badań
Anna Tejszerska
5. Ewolucja ikonostasu w sztuce cerkiewnej na terenie I Rzeczpospolitej
Michał Janocha
6. Przedstawienie Litanii Loretańskiej w ołtarzu Najświętszej Marii Panny z klasztoru Reformatów w Poznaniu
Renata Sulewska
7. Owalne tempietta w małej architekturze sakralnej w Polsce
Zbigniew Bania
8. Ekonomiczna kalkulacja? Ołtarze iluzjonistyczne XVIII wieku na terenie Słowacji
Katarína Kolbiarz Chmelinová
9. Geneza oraz ewolucja ołtarza ramowego na Śląsku i w twórczości artystów związanych z ośrodkiem artystycznym w Bardzie
Artur Kolbiarz
10. Ołtarze z cudownymi wizerunkami w twórczości braci Polejowskich
Agata Dworzak
11. Ołtarz jako okno i lustro w konceptach ks. prof. Sebastiana Piskorskiego
Michał Kurzej
12.Problematyka konstrukcyjna nowożytnych retabulów na przykładzie analizy wybranych ołtarzy z kościołów toruńskich
Weronika Kofel
13. Atanazy Raczyński (1788-1874). Biografia, Poznań 2016
Piotr Gryglewski
14. Jesuits and Universities. Artistic and Ideological Aspects of Baroque Colleges of the Society of Jesus – Examples from Genoa and Wrocław, red. G. Montanari, A. Wojtyła, M. Wyrzykowska, Wrocław 2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, ss. 380
Alina Barczyk
15. „Niepełnosprawni i sztuka”. Konferencja naukowa, Łódź 26-27 października 2017 r.
Aneta Pawłowska
16. „Co znajduje się na obrazach Henryka Siemiradzkiego”. Konferencja naukowa, Warszawa 21-22 kwietnia 2017 r.
Agnieszka Świętosławska

Recent Submissions