SPIS TREŚCI

  Wstęp

 1. W stronę socjologii emocji
  Krzysztof T. Konecki, Beata Pawłowska
 2. Artykuły

 3. Generating, Intensifying, and Redirecting Emotionality: Conceptual and Ethnographic Implications of Aristotle’s Rhetoric
  Robert Prus
 4. Emocje w polu dóbr symbolicznych. Od Leonarda da Vinci do Jerzego Dudy-Gracza
  Anna Matuchniak-Krasuska
 5. Praca nad emocjami jako element aktywności górskiej i wspinaczkowej
  Anna Kacperczyk
 6. Poczucie winy jako emocja społeczna. Analiza wybranych nurtów badawczych
  Joanna Bielecka-Prus
 7. Czynniki wpływające na powstawanie i/lub ukrywanie emocji w pracy przedstawiciela handlowego i nauczyciela
  Beata Pawłowska
 8. Rola emocji w pracy mediatora w sporach zbiorowych
  Leszek Cichobłaziński
 9. Emocje a skandal polityczny. O sposobach wykorzystania emocji w dyskursie politycznym
  Kamila Miłkowska-Samul
 10. Socjolog w szafie. Prezentacja techniki pomocnej w badaniu ubierania się jako działania
  Bogna Dowgiałło
 11. Recenzje

 12. Piotr Sztompka (2012) Socjologia. Analiza społeczeństwa. Wydanie nowe poszerzone. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak
  Renata Dopierała

Recent Submissions