Show simple item record

dc.contributor.authorWójcik, Marcin
dc.contributor.authorTobiasz-Lis, Paulina
dc.contributor.authorCzapiewski, Konrad
dc.contributor.authorJanc, Krzysztof
dc.contributor.authorJeziorska-Biel, Pamela
dc.contributor.authorWolski, Oskar
dc.contributor.editorWójcik, Marcin
dc.date.accessioned2018-12-11T09:01:08Z
dc.date.available2018-12-11T09:01:08Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.isbn978-83-952585-0-3
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/26348
dc.descriptionNiniejsza ekspertyza ma charakter wdrożeniowy i została wykonana przez zespół badawczy pod kierunkiem prof. UŁ, dr. hab. Marcin Wójcika z Uniwersytetu Łódzkiego (dyscyplina badawcza: geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna).pl_PL
dc.description.abstractInteligentny rozwój obszarów wiejskich (smart rural development) jest stosunkowo nową koncepcją w polityce społecznej, ekonomicznej i przestrzennej Unii Europejskiej. Po 2020 r. koncepcja ta może stać jedną z wiodących w planowaniu działań, które będą wymagały wsparcia finansowego z funduszy europejskich, w tym programów rozwoju wsi i rolnictwa. Ważne jest zatem aby już w chwili obecnej samorządy terytorialne przygotowały się do opracowania dokumentów (strategii rozwoju inteligentnego gminy) lub uzupełnienia już istniejących zapisów (np. w strategii rozwoju gminy) o priorytety, które będą wynikały ze wzrastającego nacisku na tworzenie i wdrażanie różnych innowacji, zwłaszcza technologicznych w płaszczyznach społecznych, ekonomicznych i środowiskowych. Aktywność aktorów rozwoju lokalnego (samorządów, społeczności wiejskich, instytucji wsparcia) ma na celu szybszą modernizację obszarów wiejskich, nie tylko ekonomiczną, ale taką, która będzie budowała coraz bardziej świadome postawy obywatelskie i wspólnotowe. Istota takiego rozwoju opiera się m.in. na modernizacji różnych usług publicznych i usług samorządu dla społeczności lokalnych (zadania gminy) za pomocą technologii cyfrowych, które mają wspomagać szybszy przepływ informacji do mieszkańców wsi, ograniczyć liczbę wyjazdów poza miejsce zamieszkania w celu skorzystania z usług, a w konsekwencji prowadzić do poczucia wzrostu jakości życia.pl_PL
dc.description.sponsorshipPublikacja zrealizowana w ramach projektu "Inteligentny rozwój obszarów wiejskich (smart rural development): koncepcja, wymiary, metody. Ekspertyza naukowa", współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej "Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherGlobalPointpl_PL
dc.subjectobszary wiejskiepl_PL
dc.subjectinteligentny rozwójpl_PL
dc.subjectobszary wiejskiepl_PL
dc.titleInteligentny rozwój obszarów wiejskich (smart rural development): koncepcja, wymiary, metodypl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2018; © Copyright for this edition by Global Point, Jelenia Góra 2018pl_PL
dc.page.number104pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.contributor.authorAffiliationPolska Akademia Naukpl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Wrocławskipl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteMarcin Wójcik – dr hab., prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki, kierownik Katedry Geografii Regionalnej i Społecznej, specjalista w dyscyplinie: geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, autor publikacji w zakresie problematyki rozwoju obszarów wiejskich, krajobrazu kulturowego, rozwoju lokalnego i zróżnicowań społeczno-przestrzennych, koordynator projektów krajowych i międzynarodowych, przewodniczący Komisji Obszarów Wiejskich Polskiego Towarzystwa Geograficznego, członek m.in. Łódzkiego Towarzystwa Naukowego oraz Zespołu Zadaniowego ds. Obszarów Wiejskich i Krajobrazu Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN.pl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnotePaulina Tobiasz-Lis – dr, adiunkt w Katedrze Geografii Regionalnej i Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego, specjalista w dyscyplinie: geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, autorka publikacji w zakresie problematyki postrzegania i wartościowania przestrzeni, rozwoju lokalnego miast i obszarów wiejskich oraz ich zróżnicowań społeczno-przestrzennych; koordynator i wykonawca projektów krajowych i międzynarodowych, członek Polskiego Towarzystwa Geograficznego.pl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteKonrad Czapiewski – dr, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, kierownik Zakładu Geografii Wsi i Rozwoju Lokalnego, specjalista w dyscyplinie: geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, prowadzi badania z zakresu geografii wsi, transferu wiedzy na wsi i w rolnictwie, rozwoju lokalnego, struktury funkcjonalnej obszarów wiejskich oraz edukacji i wykształcenia mieszkańców wsi. Autor ponad 90 publikacji naukowych z tego zakresu. Realizował kilkadziesiąt projektów naukowych i aplikacyjnych w ramach umów z Komisją Europejską, Narodowym Centrum Nauki, ministerstwami, jednostkami samorządu regionalnego i lokalnego oraz instytucjami naukowymi. Redaktor naczelny czasopisma „Studia Obszarów Wiejskich”pl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteKrzysztof Janc – dr hab., Uniwersytet Wrocławski, adiunkt w Zakładzie Zagospodarowania Przestrzennego Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego, specjalista w dyscyplinie: geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, autor publikacji w zakresie problematyki rozwoju lokalnego i zróżnicowań społeczno-przestrzennych, rozwoju obszarów wiejskich, geografii Internetu, wykonawca projektów krajowych i międzynarodowych, członek m.in. Komisji Obszarów Wiejskich Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Zespołu Zadaniowego ds. Obszarów Wiejskich i Krajobrazu Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN.pl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnotePamela Jeziorska-Biel – dr, Uniwersytet Łódzki, adiunkt naukowy w Katedrze Geografii Regionalnej i Społecznej; specjalista w dyscyplinie: geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna; autorka publikacji w zakresie: socjologii wsi, a w szczególności: problematyki rozwoju obszarów wiejskich, odnowy wsi, aktywizacji społeczności lokalnych oraz metod badań społecznych; uczestniczka projektów krajowych i międzynarodowych, sekretarz Komisji Obszarów Wiejskich Polskiego Towarzystwa Geograficznego.pl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteOskar Wolski – mgr, Uniwersytet Łódzki, doktorant w Katedrze Geografii Regionalnej i Społecznej. Jego zainteresowania naukowe obejmują: rozwój społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich, rozwój lokalny i regionalny oraz wybrane zagadnienia geografii wsi i geografii społecznej. Pracę doktorską realizuje na temat programów odnowy wsi jako instrumentów rozwoju obszarów wiejskich. W przeszłości związany z Instytutem Rozwoju Miast, gdzie uczestniczył w projektach naukowo-badawczych poświęconych procesom rozwojowym w Europie Środkowo-Wschodniej. Ekspert Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD) ds. Inteligentnych i Konkurencyjnych Obszarów Wiejskich, działającej przy Komisji Europejskiej w Brukseli.pl_PL
dc.contributor.authorEmailmarcin.wojcik@geo.uni.lodz.plpl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record