SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY, STUDIA I ROZPRAWY

1. Podział latyfundium Eustachego i Marianny z Kątskich Potockich w 1771 roku
ZBIGNIEW ANUSIK
2. Udział Oskara Haleckiego w obchodach 250 rocznicy odsieczy wiedeńskiej w 1933 roku
ANDRZEJ M. BRZEZIŃSKI
3. 26 dywizjon artylerii ciężkiej w latach 1937–1939
WITOLD JARNO
4. Źródła ikonograficzne do badań afrykanistycznych. Zarys problematyki
ANETA PAWŁOWSKA, HANNA RUBINKOWSKA-ANIOŁ

DROBNE PRACE I MATERIAŁY

5. Na krańcach cesarstwa wschodniorzymskiego – bizantyńska Liguria
SANDRA ORIGONE
6. Znaczenie alternaty sejmów dla Wielkiego Księstwa Litewskiego w epoce stanisławowskiej
ANDRZEJ STROYNOWSKI
7. Opis probostwa w Małogoszczu z 1856 roku
MAŁGORZATA KARKOCHA
8. Irena Semadeni-Konopacka (1901–1984) – zasłużony lekarz, współtwórczyni tradycji polskiej stomatologii, żołnierz Armii Krajowej
ADRIAN ULJASZ

ARTYKUŁY RECENZYJNE I RECENZJE

9. O książętach Wiśniowieckich raz jeszcze. W związku z wystąpieniem Ilony Czamańskiej
ZBIGNIEW ANUSIK
10. Czy „chcieć to móc”? Kolejna próba historycznej refleksji nad postacią Józefa Piłsudskiego (Rec.: Grzegorz Nowik, Odrodzenie Rzeczypospolitej w myśli politycznej Józefa Piłsudskiego 1918–1922, cz. 1, Sprawy wewnętrzne, Muzeum Józefa Piłsudskiego, Oficyna Wydawnicza Volumen, Warszawa 2017, ss. 506)
PRZEMYSŁAW WAINGERTNER

KRONIKA NAUKOWA

11. Sprawozdanie z obchodów 90-lecia istnienia łódzkiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego, Łódź, 9 grudnia 2017 r.
MAŁGORZATA KARKOCHA
12. Sprawozdanie z panelu dyskusyjnego poświęconego 50 rocznicy wydarzeń Marca 1968 r. w Polsce i w Łodzi, Łódź, 8 marca 2018 r.
MACIEJ TADEUSZ MAŃKOWSKI
13. Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Oblicza Wojny. Ludzie Wojny, Łódź, 7–8 czerwca 2018 r.
JĘDRZEJ TOMASZ KAŁUŻNY

Recent Submissions