Show simple item record

dc.contributor.authorKoronkiewicz, Marta
dc.date.accessioned2018-09-18T08:21:33Z
dc.date.available2018-09-18T08:21:33Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1505-9057
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/25697
dc.description.abstractThe article discusses Adam Ważyk – one of the foremost representatives of the Polish poetic avant-garde – and his meta-poetic reflection on the form of the poem in comparison with the paralel considerations offered, later in the 20th c., by the American poets of the LANGUAGE movement. Most importantly, I mention Adrienne Rich, Muriel Rukeyser, Ron Silliman, and James Scully. These poets saw the poetic practice as part of the active and reconstructive approach to everyday reality, which is an approach that sets them apart from more theoretically predisposed strands of the Marxist literary theory which saw poetic forms mostly as an epiphenomenon of social forces and processes. The idea that is the strongest link between Ważyk and the American poets mentioned above is treating formal poetic innovation as precisely the element that serves the causes of enhancing the potential of language and communication.en_GB
dc.description.abstractArtykuł zestawia elementy metapoetyckiej, formalnej myśli Adama Ważyka – jednego z czołowych twórców i krytyków polskiej awangardy poetyckiej, zaangażowanego przez lata w ruch socjalistyczny – z refleksją na temat formy literackiej obecną u niektórych spośród najważniejszych amerykańskich krytyków literackich szkoły marksistowskiej: Adrienne Rich, Muriel Rukeyser, Rona Sillimana, Jamesa Scully’ego. Owi twórcy i twórczynie, wychodząc – podobnie jak Ważyk – z pozycji poetyckich praktyków (wszyscy pisali zarówno prozę krytyczną, jak i wiersze), stawiali w swojej twórczości nacisk na sprawczą moc poetyckiej formy – jej rolę dla praktyki literackiego wymyślania czy wprowadzania nowych rzeczywistości. To odróżnia ich w pewnym sensie od bardziej teoretycznie czy filozoficznie nastawionych nurtów marksistowskiego literaturoznawstwa, skupionych na formie jako epifenomenie sił społecznych. Zestawiając myśl Ważyka z wymienionymi twórcami, artykuł wskazuje między innymi wspólne dla nich wszystkich rozumienie innowacji jako poszerzanie granic poetyckiego języka i radykalne zwiększanie możliwości komunikacyjnych.pl_PL
dc.description.sponsorshipTekst powstał w ramach pracy nad projektem grantowym “Nauka chodzenia”. Świadomość późnonowoczesna w metapoetyckich wypowiedziach przedstawicieli polskiej neoawangardy lat 60. i 70. XX wieku (11H 13 0651 82) 0064/NPRH3/H11/82/2014en_GB
dc.description.sponsorshipTekst powstał w ramach pracy nad projektem grantowym “Nauka chodzenia”. Świadomość późnonowoczesna w metapoetyckich wypowiedziach przedstawicieli polskiej neoawangardy lat 60. i 70. XX wieku (11H 13 0651 82) 0064/NPRH3/H11/82/2014pl_PL
dc.language.isoenen_GB
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegoen_GB
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica;2
dc.subjectpoeticsen_GB
dc.subjectmarxismen_GB
dc.subjectAdam Ważyken_GB
dc.subjectinnovationen_GB
dc.subjectpoetic formen_GB
dc.subjectpolitics of poeticsen_GB
dc.subjectpoetykapl_PL
dc.subjectmarksizmpl_PL
dc.subjectpolityczność poezjipl_PL
dc.subjectAdam Ważykpl_PL
dc.titlePolitics of the Poetic Form: Adam Ważyk and the Americansen_GB
dc.title.alternativePolityka formy poetyckiej: Adam Ważyk i Amerykaniepl_PL
dc.typeArticleen_GB
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2017; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017en_GB
dc.page.number[77]-89
dc.contributor.authorAffiliationUniversity of Wrocław, Faculty of Philology, Institute of Polish Studies; pl. Nankiera 15, 50-140 Wrocław
dc.identifier.eissn2353-1908
dc.referencesBennett Tony, Formalism and Marxism, Methuen, London 1979.pl_PL
dc.referencesCzapliński Przemysław, Polska do wymiany. Późna nowoczesność i nasze wielkie narracje, W.A.B., Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesHighmore Ben, Homework: Routine, Social Aesthetics and the Ambiguity of Everyday Life, “Cultural Studies” 2014, 18 (2–3), pp. 306–327.pl_PL
dc.referencesKozicka Dorota, Krytyki literackiej kłopoty z politycznością (w ostatnim 20-leciu), “Pamiętnik Literacki” 2009, issue 100/2, pp. 125–144.pl_PL
dc.referencesMoretti Franco, Distant Reading, Verso, New York 2013.pl_PL
dc.referencesMoretti Franco, Graphs, Maps, Trees. Abstract Models for Literary History, Verso, London–New York 2007.pl_PL
dc.referencesPolityka literatury. Przewodnik krytyki politycznej, [Kinga Dunin et al., introduction Przemysław Czapliński], Krytyka Polityczna, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesRich Adrienne, Poetry and Commitment. An Essay, W.W. Norton Company, London–New York 2007.pl_PL
dc.referencesRich Adrienne, What is found there? Notes on Poetry and Politics, W.W. Norton Company, London–New York 1993.pl_PL
dc.referencesScully James, Line break. Poetry as social practice, Curbstone Books 2005.pl_PL
dc.referencesSilliman Ron, The New Sentence, Roof Books, New York 2003.pl_PL
dc.referencesStokfiszewski Igor, Zwrot polityczny, Krytyka Polityczna, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesWażyk Adam, Amfion, Czytelnik, Warszawa 1983.pl_PL
dc.referencesWażyk Adam, Dziwna historia awangardy, Czytelnik, Warszawa 1976.pl_PL
dc.referencesWażyk Adam, Esej o wierszu, Czytelnik, Warszawa 1964.pl_PL
dc.referencesWażyk Adam, W stronę humanizmu, Książka – Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1949.pl_PL
dc.contributor.authorEmailm.e.koronkiewicz@gmail.com
dc.identifier.doi10.18778/1505-9057.40.03
dc.relation.volume40en_GB


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record