Show simple item record

dc.contributor.authorAnielak, Karolina
dc.date.accessioned2018-09-18T08:18:23Z
dc.date.available2018-09-18T08:18:23Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn2082-4440
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/25694
dc.description.abstractAn analysis of the banking sector shows that innovation has become a key strategy for banks to strengthen their competitive position and the struggle to win customer base. Innovativeness is becoming more and more important and banks which do not adjust to this trend tend to lose their market share. Their numerous innovative activities and wide international recognition in that matter convinced the Author to focus on PKO BP, ING Bank, mBank, and Idea Bank to illustrate the research problem. The aim of the article is to show the impact of innovation on the competitiveness of banks. The article represents a broad discussion of the definition of the concept of competitiveness, the types of financial innovation, and an analysis of the indicators of efficiency of selected banks. It also links the relevant indicators of the introduced innovations.en_GB
dc.description.abstractAnaliza sektora bankowego wskazuje, że wprowadzanie innowacji stało się jedną z kluczowych strategii wzmacniania pozycji konkurencyjnej, w tym walki o pozyskanie grona nowych klientów. Innowacyjność w bankowości nabiera coraz większego znaczenia, a banki niestosujące się do panującego trendu znacząco obniżają swoją pozycję rynkową. Nasilone działania pod względem wprowadzania innowacji, które zostały docenione na forum międzynarodowym i krajowym licznymi nagrodami, skłoniły autorkę do zobrazowania problemu badawczego na przykładzie banków PKO BP, mBank, Idea Bank oraz ING Bank Śląski. Celem artykułu jest ukazanie wpływu innowacyjności na konkurencyjność banków. Artykuł przedstawia szeroki przegląd definicyjny pojęcia „konkurencyjność”, przybliża specyfikę konkurencyjności w sektorze bankowym, rodzaje innowacji finansowych oraz analizę case studies wybranych banków, odnoszącą się do wskaźników efektywnościowych a także skutków wprowadzanych innowacji.pl_PL
dc.language.isoenen_GB
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegoen_GB
dc.relation.ispartofseriesEkonomia Międzynarodowa;22
dc.subjectinnovationen_GB
dc.subjectcompetitivenessen_GB
dc.subjectbankingen_GB
dc.subjectinnowacyjnośćpl_PL
dc.subjectkonkurencyjnośćpl_PL
dc.subjectbankowośćpl_PL
dc.titleThe Impact of Innovation on the Improvement of The Competitiveness of Banks – an Analysis of Case Studiesen_GB
dc.title.alternativeWpływ innowacyjności na poprawę konkurencyjności banków – analiza case studiespl_PL
dc.typeArticleen_GB
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2018; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2018en_GB
dc.page.number55-78
dc.contributor.authorAffiliationMA, University of Lodz, Faculty of Economics and Sociology, Institute of International Economics
dc.identifier.eissn2300-6005
dc.referencesBednarska- Olejniczak D. (2011), Marketing w usługach bankowych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDavidson H (1989), Developing New Personal Financial Products – Some Evidenceon the Role of Market Research, “International Journal of Bank Marketing” No. 1.pl_PL
dc.referencesFlejterski P. (1999), Konkurencyjność a dylematy dywersyfikacji struktury bankowości w Polsce [in:] Finanse i bankowość a wejście Polski do Unii Europejskiej, Warszawa- Pułtusk.pl_PL
dc.referencesGodziszewski B. (2001), Zasobowe uwarunkowania strategii przedsiębiorstwa, UMK, Toruń.pl_PL
dc.referencesGrzegorczyk W. (1997), Strategie marketingowe banków, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHansen G. (dostęp 25.02.2016), Innowacje w bankach są mało zyskowne, ale dają inny efekt, ObserwatorFinansowy, www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/innowacje-w-bankach-sa-malo-zyskowne-ale-daja-inny-efekt (accessed: 25.02.2016).pl_PL
dc.referencesHarasim J. (2004), Strategie marketingowe w osiąganiu przewagi konkurencyjnej w bankowości detalicznej, wyd. 2, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.pl_PL
dc.referencesKisiel M. (2007), Internet a konkurencyjność banków w Polsce, CeDeWu.pl, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKNF, Raport o sytuacji banków 2010–2015, www.knf.gov.pl/opracowania/sektor_bankowy/raporty_i_opracowania/publika-cje_sektora_bankowego/index.html (accessed: 17.03.2016).pl_PL
dc.referencesKosiński B. (2001), Tendencje rozwojowe na rynku usług bankowych [in:] I. Oręziak, B. Pietrzak, Bankowość na świecie i w Polsce – stan obecny i tendencje rozwojowe, Instytut Naukowo-Wydawniczy Olympus, Warszawa. pl_PL
dc.referencesKostecka A., Innowacje w bankowości elektronicznej. Tu wygrywa Polska, http://natemat.pl/125031,innowacje-w-dziedzinie-bankowosci-elektronicznej (accessed: 14.01.2014).pl_PL
dc.referencesKrzyżkiewicz Z. (1996), Innowacje bankowe, Wyższa Szkoła Ubezpieczeń i Bankowości, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMarcinkowska M. (2012), Innowacje finansowe w bankach, “Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica”, No. 266.pl_PL
dc.referencesMarcinkowska M. (2013), Kapitał relacyjny banku, t. 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesMiklaszewska E. (2010), Wpływ deregulacji rynków finansowych na strategie banków komercyjnych [in:] E. Miklaszewska (ed.), Bank na rynku finansowym: problemy skali, efektywności i nadzoru, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.pl_PL
dc.referencesNBP, Raport o stabilności systemu finansowego 2015, www.nbp.pl/home.aspx?f=/systemfinansowy/system_finansowy.html (accessed: 15.02.2015). pl_PL
dc.referencesPawłowska M. (2005), Konkurencja i efektywność na polskim rynku bankowym na tle zmian strukturalnych i technologicznych, “Materiały i studia NBP”, No. 192.pl_PL
dc.referencesPawłowska M. (2012), Konkurencja w sektorze bankowym. Teoria i wyniki empiryczne, C.H. Beck, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPawłowski J. (2008), Diagnoza potencjału innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw, “Przegląd Organizacji”, No. 5.pl_PL
dc.referencesPierścionek Z. (2007), Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPorter M.E. (1998), Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPrzybyciński T. (1998), Dylematy rozwoju konkurencji w sektorze bankowym w Polsce, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRose P., Marquis H.M. (2009), Money market and capital market, Financial Institutions and Instrumentsin a Global Marketplace, McGraw Hill, Nowy Jork, No. 5.pl_PL
dc.referencesRosińska-Bukowska M. (2012), Rozwój globalnych sieci biznesowych jako strategia konkurencyjna korporacji transnarodowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesRosińska-Bukowska M. (2012), Społeczna odpowiedzialność biznesu w procesie kreacji wartości dodanej przedsiębiorstwa [in:] Kreacja wartości przedsiębiorstw. Nowe trendy i kierunki rozwoju, M. Jabłoński, K. Zamasz (eds.), Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza.pl_PL
dc.referencesSkawińska E. (2002), Konkurencyjność przedsiębiorstw – nowe podejście, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesStankiewicz M. (2002), Konkurencyjność przedsiębiorstwa, budowanie konkurencyjności i przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń.pl_PL
dc.referencesSzpringer W. (1994), Dostosowania strukturalne w gospodarce. Konkurencja czy regulacja?, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.pl_PL
dc.referencesVan Hoose D. (2010), The industrial organization of banking, Bank Behaviour, Market Structure and Regulation, Springer-Veralg, Berlin Heidelberg.pl_PL
dc.referencesZielińska-Głebocka A. (2004), Podstawowe założenia konkurencji [in:] Z. Brodecki (ed.), Konkurencja, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa.pl_PL
dc.contributor.authorEmailkarolinaanielak@wp.pl
dc.identifier.doi10.18778/2082-4440.22.03
dc.subject.jelG2
dc.subject.jelG21


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record