Recent Submissions

 • Solidarność zawodowa jako wynik socjalizacji wtórnej. Na przykładzie zawodu lekarza 

  Byczkowska, Dominika ORCID (Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki, 2006)
  Artykuł ten prezentuje wnioski z badań przeprowadzonych w oparciu o metodologię teorii ugruntowanej z wykorzystaniem jakościowych technik badawczych. W artykule zaprezentowane zostały elementy i mechanizmy budowania i ...
 • Wybrane problemy etyczne w badaniach. Obserwacja uczestnicząca ukryta 

  Chomczyński, Piotr (Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki, 2006)
  Celem tego artykułu jest ukazanie dylematów moralnych, jakie napotyka badacz, który zdecydował się na zastosowanie obserwacji uczestniczącej ukrytej (covert participant observation). W celach badawczych zdecydowałem się ...
 • Krytyczna analiza dyskursu: refleksje teoretyczno-metodologiczne 

  Jabłońska, Barbara (Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki, 2006)
  Podstawowym celem artykułu jest zwrócenie uwagi na wciąż niedocenianą w Polsce metodę badania zjawisk komunikacyjnych za pomocą tak zwanej krytycznej analizy dyskursu, której głównym reprezentantem i orędownikiem jest ...
 • Zastosowanie analizy pola semantycznego i analizy gloss dla zaprezentowania sposobu postrzegania świata społecznego 

  Dudkiewicz, Magdalena (Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki, 2006)
  Tekst prezentuje metodologię, która została przez autorkę zastosowana do analizy wyników badań przeprowadzonych dla potrzeb rozprawy doktorskiej pt. „Samoświadomość społeczna pracowników organizacji pozarządowych w ...
 • Tempus fugit. Analiza metafor czasu – propozycja metodologiczna 

  Fatyga, Barbara; Zieliński, Przemysław (Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki, 2006)
  Artykuł prezentuje opracowany przez autorów sposób analizy jakościowej narracyjnych wywiadów biograficznych. Jego podstawą teoretyczną jest kognitywna teoria metafory Georga Lakoffa oraz pojęcia stosowane w teoriach ...
 • Od Redakcji: Rozwój socjologii jakościowej w działaniu 

  Konecki, Krzysztof T.; Ślęzak, Izabela ORCID (Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki, 2006)