Show simple item record

dc.contributor.authorKowal, Katarzyna
dc.date.accessioned2018-09-17T08:42:09Z
dc.date.available2018-09-17T08:42:09Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1733-8069
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/25666
dc.description.abstractThe paper has the form of a sociosomatic study of the body reconstructed with an upper limb prosthesis. Its empirical basis is a qualitative research carried out in a group of people with a unilateral or bilateral hand deficit (N=21), which in this purposefully selected sample has been technologically supplemented using either a functional (mechanical or myoelectric) or a cosmetic prosthesis. The empirical material has been gathered and analyzed in line with the assumptions and basic principles of the constructivist approach to grounded theory methodology according to Kathy Charmaz. The theoretical framework is based on phenomenology (Maurice Merleau-Ponty) and some trends in social constructivism (Michael Foucault, Erving Goffman, Arthur Frank). The main body of the paper contains analyses of empirical material focused on the issue of subjective experience of biotechnological body with regard to undertaken activities in the 1) functional, 2) aesthetic, 3) sensory, 4) interactive, 5) identity-related dimensions. The paper closes with conclusions concerning possible applications of the presented research in clinical medicine.en_GB
dc.description.abstractArtykuł przyjmuje postać socjosomatycznego studium nad ciałem zrekonstruowanym protezą kończyny górnej. Jego podstawę empiryczną stanowią badania jakościowe przeprowadzone w grupie osób posiadających unilateralny lub bilateralny deficyt ręki (N=21), który w przypadku tej celowo dobranej grupy podlegał technologicznemu uzupełnieniu przy zastosowaniu zarówno protezy funkcjonalnej (mechanicznej bądź mioelektrycznej), jak i kosmetycznej. Zbieranie i analizowanie materiału empirycznego odbywało się zgodnie z założeniami i podstawowymi zasadami konstruktywistycznego ujęcia metodologii teorii ugruntowanej według Kathy Charmaz. W określeniu ramy teoretycznej sięgnięto do fenomenologii (Maurice Merleau-Ponty) oraz niektórych nurtów społecznego konstruktywizmu (Michael Foucault, Erving Goffman, Arthur Frank). Zasadniczą część tekstu stanowią analizy materiału empirycznego, które koncentrują się wokół problemu podmiotowego doświadczania ciała biotechnologicznego na płaszczyźnie podejmowanego działania w wymiarze: 1) funkcjonalnym, 2) estetycznym, 3) zmysłowym, 4) interakcyjnym, 5) tożsamościowym. Pracę wieńczą wnioski dotyczące waloru aplikacyjnego prezentowanych badań na gruncie medycyny klinicznej.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesPrzegląd Socjologii Jakościowej;3
dc.subjectbodyen_GB
dc.subjectbody experienceen_GB
dc.subjectbiotechnological bodyen_GB
dc.subjecttechnicality of corporealityen_GB
dc.subjecttechnological reconstruction of the bodyen_GB
dc.subjectbody prostheticsen_GB
dc.subjectciałopl_PL
dc.subjectdoświadczanie ciałapl_PL
dc.subjectciało biotechnologicznepl_PL
dc.subjecttechnicyzacja cielesnościpl_PL
dc.subjectrekonstrukcja technologiczna ciałapl_PL
dc.subjectprotezowanie ciałapl_PL
dc.titleDoświadczanie ciała zrekonstruowanego protezą kończyny górnej – socjosomatyczne studium ciała biotechnologicznegopl_PL
dc.title.alternativeExperience of the Body Reconstructed with an Upper Extremity Prosthesis—Sociosomatic Study of the Biotechnological Bodyen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder©2018 PSJpl_PL
dc.page.number178-205
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
dc.identifier.eissn-
dc.referencesAntfolk Christian i in.(2013) Sensory feedback in upper limb prosthetics. „Expert Review of Medical Devices”, vol. 10, s. 45–54.pl_PL
dc.referencesCharmaz Kathy (1983) Loss of Self: A Fundamental Form of Suffering in the Chronically ill. „Sociology of Health and Illness”, vol. 5, s. 168–195.pl_PL
dc.referencesCharmaz Kathy (1997) Good Days, Bad Days. The Self in Chronic Illness and Time. New Brunswick, New Jersey: Rutgers University Press.pl_PL
dc.referencesCharmaz Kathy (2013) Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej. Przełożyła Barbara Komorowska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesChełmoński Adam, Jabłecki Jerzy (2011) Kwalifikacja biorców kończyny górnej [w:] Zbigniew Kuzyszyn, red., Społeczno-etyczne aspekty transplantologii. Wrocław: Wydawnictwo Continuo, s. 43–46.pl_PL
dc.referencesCiancio Anna Lisa i in.(2017) Current Achievements and Future Directions of Hand Protheses Controlled via Peripheral Nervous System [w:] Marta Bertolaso, Nicola Di Stefano, eds., The Hand. Perception, Cognition, Action. Cham: Springer International Publishing, s. 75–94.pl_PL
dc.referencesFoucault Michel (1980) Body/Power [w:] Colin Gordon, ed., Power/Knowledge. Selected Interviews Other Writings 1972-1977 by Michel Foucault. New York: Pantheon Books, s. 55–62.pl_PL
dc.referencesFoucault Michel (1993) Nadzorować i karać. Narodziny więzienia. Przełożył Tadeusz Komendant. Warszawa: Aletheia – Spacja.pl_PL
dc.referencesFrank Arthur W. (1991) For a Sociology of the Body: an Analytical Review [w:] Mike Featherstone, Mike Hepworth, Bryan S. Turner, eds., The Body. Social Process and Cultural Theory. London, Thousand Oaks, New Delhi: Sage Publications, s. 36–102.pl_PL
dc.referencesGiddens Anthony (2012) Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności. Przełożyła Alina Szulżycka.Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesGlaser Barney G., Strauss Anselm L. (2009) Odkrywanie teorii ugruntowanej. Strategie badania jakościowego. Przełożył Marek Gorzko. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.pl_PL
dc.referencesGoffman Erving (2000) Człowiek w teatrze życia codziennego. Przełożyli Helena Datner-Śpiewak, Paweł Śpiewak. Warszawa: Wydawnictwo KR.pl_PL
dc.referencesGoffman Erving (2005) Piętno. Rozważania o zranionej tożsamości. Przełożyły Aleksandra Dzierżyńska, Joanna Tokarska-Bakir. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.pl_PL
dc.referencesGoffman Erving (2006) Rytuał interakcyjny. Przełożyła Alina Szulżycka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesHabermas Jürgen (2003) Przyszłość natury ludzkiej. Czy zmierzamy do eugeniki liberalnej? Przełożyła Małgorzata Łukasiewicz. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.pl_PL
dc.referencesHaraway Donna J. (1991) Simians, Cyborgs, and Women: The Reinvention of Nature. New York: Routledge.pl_PL
dc.referencesHusserl Edmund (1982) Medytacje kartezjańskie z dodaniem uwag krytycznych Romana Ingardena. Przełożył Andrzej Wajs. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.pl_PL
dc.referencesKelly Michael (1992) Self, Identity and Radical Surgery. „Sociology of Health and Illness”, vol. 14, s. 390–415.pl_PL
dc.referencesKelly Michael, Field David (1996) Medical Sociology, Chronic Illness and the Body. „Sociology of Health and Illness”, vol. 18, s. 241–257.pl_PL
dc.referencesKluszczyński Ryszard W. (2001) Społeczeństwo informacyjne. Ceberkultura. Sztuka multimediów. Kraków: Rabid.pl_PL
dc.referencesKonecki Krzysztof T. (2000) Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesKowal Katarzyna (2016) Oczekiwania i motywacja transplantacyjna potencjalnych biorców kończyny górnej – teoretyczno-badawcze studium socjologii fenomenologicznej. „Folia Sociologica”, t. 59, s. 123–150.pl_PL
dc.referencesLeder Drew (1990) The Absent Body. Chicago: University of Chicago Press.pl_PL
dc.referencesLee Kyo Ho i in.(2017) Hand Functions of Myoelectric and 3D-Printed Pressure-Sensored Prosthetics: A Comparative Study. „Annals of Rehabilitation Medicine”, vol. 41, s. 875–880.pl_PL
dc.referencesMacionis John J., Plummer Ken (2008) Sociology. A Global Introduction. Harlow: Prentice Hall.pl_PL
dc.referencesMerleau-Ponty Maurice (2001) Fenomenologia percepcji. Przełożyli Małgorzata Kowalska, Jacek Migasiński. Warszawa: Fundacja Aletheia.pl_PL
dc.referencesMurphy Robert F. (1999) The Damaged Self [w:] Kathy Charmaz, Debora A. Paterniti, eds., Health, Illness, and Healing. Society, Social Context, and Self. An Anthology. Los Angeles: Roxbury Publishing Company, s. 62–71.pl_PL
dc.referencesNettleton Sarah (2006) The Sociology of Health and Illness. Cambridge: Polity Press.pl_PL
dc.referencesO’Neill John (1985) Five Bodies. The Human Shape of Modem Society. Ithaca: Cornell University Press.pl_PL
dc.referencesShilling Chris (2010) Socjologia ciała. Przełożyła Marta Skowrońska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesTurner Bryan S. (1992) Regulating Bodies. Essays in Medical Sociology. London: Routledge.pl_PL
dc.referencesTurner Bryan S. (2008) The Body and Society. Explorations in Social Theory. Los Angeles, London, New Delhi, Singapore: Sage.pl_PL
dc.contributor.authorEmailk.kowal@ajd.czest.pl
dc.identifier.doi10.18778/1733-8069.14.3.10
dc.relation.volume14pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record