Show simple item record

dc.contributor.authorSahaj, Tomasz
dc.date.accessioned2018-09-17T08:42:08Z
dc.date.available2018-09-17T08:42:08Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1733-8069
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/25661
dc.description.abstractThe purpose of the article is to present commercials broadcasted during global sporting events such as the US Super Bowl, the Olympic Games and Paralympics, the world championships, as well as the European Football Championships. While examining the phenomenon of commercials, a quality method was applied, in the form of film content/plot analysis. The commercials were treated as peculiar texts of contemporary culture, an element of wider discourse associated with sport—an important component of postmodern social reality. Nowadays mass media are a universal language of communication of the global world. Public duties also rest with them, the sign of which are advertisements concerning disability, encouraging an active, healthy lifestyle and an escape from diseases associated with the progress of civilization.en_GB
dc.description.abstractCelem artykułu jest prezentacja internetowych i telewizyjnych kampanii reklamowych oraz spotów społecznych emitowanych podczas globalnych imprez sportowych, takich jak: Super Bowl w USA, igrzyska olimpijskie i igrzyska paraolimpijskie oraz mistrzostwa świata i mistrzostwa Europy rozgrywane w piłce nożnej. W badaniu fenomenu reklam zastosowano metodę jakościową w postaci analizy zawartości/treści filmów, traktowanych jako specyficzne teksty kultury współczesnej będące elementem szerszego dyskursu związanego ze sportem – ważnym składnikiem ponowoczesnej rzeczywistości społecznej. Masowe media są dziś uniwersalnym językiem komunikacji globalnego świata. Ciążą na nich również, przynajmniej na części z nich, pewne obowiązki społeczne, czego przejawem jest emisja reklam dotyczących niepełnosprawności, mobilizujących do aktywnego, zdrowego stylu życia i ucieczki przed chorobami cywilizacyjnymi.pl_PL
dc.language.isoenen_GB
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegoen_GB
dc.relation.ispartofseriesPrzegląd Socjologii Jakościowej;3
dc.subjectphysical activityen_GB
dc.subjectmass mediaen_GB
dc.subjectdisabilityen_GB
dc.subjectadvertisingen_GB
dc.subjectsporten_GB
dc.subjecthealthen_GB
dc.subjectaktywność fizycznapl_PL
dc.subjectmedia masowepl_PL
dc.subjectniepełnosprawnośćpl_PL
dc.subjectreklamapl_PL
dc.subjectsportpl_PL
dc.subjectzdrowiepl_PL
dc.titlePhysical Activity, Disability and Health in Advertising Campaigns Associated with Major Sporting Events in the Worlden_GB
dc.title.alternativeAktywność fizyczna, sprawność i zdrowie w reklamach największych imprez sportowych światapl_PL
dc.typeArticleen_GB
dc.rights.holder©2018 PSJen_GB
dc.page.number72-91
dc.contributor.authorAffiliationPoznan University of Physical Education
dc.referencesAntonowicz, Dominik and Łukasz Wrzesiński. 2009. “Kibice jako wspólnota niewidzialnej religii.” Studia Socjologiczne 1:115-149.pl_PL
dc.referencesArmstrong, Gary, Richard Giulianotti, and Dick Hobbs. 2017. Policing the 2012 London Olympics: Legacy and Social Exclusion. New York: Routledge.pl_PL
dc.referencesBauer, Zbigniew and Edward Chudziński, (eds.). 2012. Dziennikarstwo i świat mediów. Nowa edycja. Cracow: Universitas.pl_PL
dc.referencesBausinger, Herman. 2005. “Małe święta na co dzień: piłka nożna.” Pp. 271-274 in Antropologia widowisk. Zagadnienia i wybór tekstów, edited by Leszek Kolankiewicz. Warsaw: Uniwersytet Warszawski.pl_PL
dc.referencesBotwina, Ryszard and Stanisław Kowalik. 2013. Mentalne wspomaganie sportowców niepełnosprawnych. Poznan: Wydawnictwo AWF.pl_PL
dc.referencesBourdieu, Pierre. 1978. “Sport and Social Class.” Social Science Information 17(6):819-840.pl_PL
dc.referencesBourdieu, Pierre. 1999. “How Can One Be a Sports Fan?” Pp. 427-440 in The Cultural Studies Reader, edited by S. During. London, New York: Routledge.pl_PL
dc.referencesBoyle, Raymond. 2010. “Sport and the media in the UK: the long revolution?” Sport in Society 13(9):1300-1313.pl_PL
dc.referencesBurnett, Cora. 2015. “Assessing the Sociology of Sport: On Sport for Development and Peace.” International Review for the Sociology of Sport 50(4-5):385-390.pl_PL
dc.referencesCsikszentmihalyi, Mihaly. 1991. Flow. The Psychology of Optimal Experience. Harper Perenntial: New York.pl_PL
dc.referencesDomosławski, Artur. 2000. Gdy piłka była Bogiem. Rozmowa z Mauricio Muradem. “Gazeta Wyborcza ‒ Magazyn,” 30.11.2000, Pp. 10-16.pl_PL
dc.referencesDziubiński, Zbigniew and Zbigniew Krawczyk, (eds.). 2011. Socjologia kultury fizycznej. Warszawa: Wydawnictwo Dydaktyczne AWF.pl_PL
dc.referencesEitzen, Stanley D. 1981. “Sport and Deviance.” Pp.400-414 in Handbook of Social Science of Sport, edited by Günther R. F. Lüschen and George H. Sage. Illinois: Stipes Publishing Co.pl_PL
dc.referencesFoer, Franklin. 2006. Jak futbol wyjaśnia świat czyli nieprawdopodobna teoria globalizacji. Lublin: Red Horse.pl_PL
dc.referencesFog, Klaus et al. 2011. Storytelling: narracja w reklamie i biznesie. Warsaw: Wydawnictwo Saatchi Saatchi.pl_PL
dc.referencesGiulianotti Richard, (ed.). 2015. Routledge Handbook of the Sociology of Sport. Routledge: kindle edition.pl_PL
dc.referencesGiulianotti, Richard. 2013. “Globalizacja i piłka nożna. Socjologiczna analiza głównych tematów i zagadnień.” Pp. 143-159 in Futbol i cała reszta. Sport w perspektywie nauk społecznych, edited by Radosław Kossakowski et. al. Pszczolki: Wydawnictwo Orbis Exteriol.pl_PL
dc.referencesGiulianotti, Richard and Roland Robertson. 2004. “The Globalization of Football. A Study in the Glocalisation of the ‘Serious Life.’” British Journal of Sociology 55(4):545-568.pl_PL
dc.referencesGiulianotti, Richard and Roland Robertson, (eds.). 2007. Globalization and Sport. Oxford: Blackwell Publishing Ltd.pl_PL
dc.referencesGiulianotti, Richard and Roland Robertson. 2009. Globalization and Football. London: Sage.pl_PL
dc.referencesGoban-Klas, Tomasz. 2011. Wartki nurt mediów. Ku nowym formom społecznego życia informacji. Cracow: Universitas.pl_PL
dc.referencesGrodecki, Mateusz. 2017. “Building social capital: Polish football supporters through the lens of James Coleman’s conception.” International Review for the Sociology of Sport 4:1-20.pl_PL
dc.referencesGwóźdź, Andrzej, (ed.). 2003. Media – eros – przemoc. Sport w czasach popkultury. Cracow: Universitas.pl_PL
dc.referencesHare, Geoff. 1998. “Buying and selling the World Cup.” Culture, Sport, Society 1(2):121-144.pl_PL
dc.referencesHeinemann, Klaus. 1999. “Sport w społeczeństwie postmodernistycznym.” Sport Wyczynowy 3-4:77-82.pl_PL
dc.referencesHobsbawm, Eric J. 2017. Nations and nationalism since 1780: programme, myth, reality. Cambridge: Cambridge University Press.pl_PL
dc.referencesHorne, John. 2015. “Assessing the Sociology of Sport: On Sports Mega-Events and Capitalist Modernity.” International Review for the Sociologyof Sport 50(4-5):466-471.pl_PL
dc.referencesJackson, Steven J. 2015. “Assessing the Sociology of Sport: On Media, Advertising and the Commodification of Culture.” International Reviewfor the Sociology of Sport 50(4-5):490-495.pl_PL
dc.referencesJagielski, Wojciech. 2013. Trębacz z Tembisy. Droga do Mandeli. Cracow: Wydawnictwo Znak.pl_PL
dc.referencesJakubowska, Honorata and Przemysław Nosal, (eds.). 2017. Socjologia sportu. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesJan Paweł II. 2005. “Rachunek sumienia dla sportu.” Sport Wyczynowy 3-4:8-12.pl_PL
dc.referencesLenartowicz, Michał and Krzysztof W. Jankowski. 2014. “Reconstructing Class Sport Practices in Post-Communist Poland.” Physical Culture and Sport. Studies and Research 63:12-19.pl_PL
dc.referencesLoy, John W. Jr., Gerald S. Kenyon, and Barry D. McPherson. 1981. Sport, Culture and Society: A Reader on the Sociology of Sport. Philadelphia: Lea Febiger.pl_PL
dc.referencesKiedrowski, Michał. 2014. Co warto wiedzieć o Super Bowl 2014? Retrieved March 21, 2017 (http://www.sport.pl/inne/1,64998,15386244,-Co_warto_wiedziec_o_Super_Bowl_2014.html.pl_PL
dc.referencesKossakowski, Radosław, Dominika Antonowicz, and Tomasz Szlendak. 2012. “Duszący dym odpalonych rac. O wyzwaniach w etnografii subkultury kibiców piłkarskich.” Przegląd Socjologii Jakościowej 8(3):6-29.pl_PL
dc.referencesKowalik, Stanisław, (ed.). 2009. Kultur fizyczna osób z niepełnosprawnością. Dostosowana aktywność ruchowa. Gdansk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.pl_PL
dc.referencesKrawczyk, Zbigniew. 1995. “Ciało jako fakt społeczno-kulturowy.” Pp. 93-111 in Socjologia kultury fizycznej, edited by Zbigniew Krawczyk. Warsaw: Wydawnictwo Dydaktyczne AWF.pl_PL
dc.referencesKrawczyk, Zbigniew. 2011. “Powstanie i rozwój socjologii kultury fizycznej.” Pp. 19-37 in Socjologia kultury fizycznej, edited by Zbigniew Dziubiński and Zbigniew Krawczyk. Warsaw: Wydawnictwo Dydaktyczne AWF.pl_PL
dc.referencesLipiec, Józef. 2007. Pożegnanie z Olimpią. Cracow: Wydawnictwo Fall.pl_PL
dc.referencesLipoński, Wojciech. 2012. Historia sportu na tle rozwoju kultury fizycznej. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesŁukaszewski, Wiesław. 2011. Udręka życia. Sopot: Smak Słowa.pl_PL
dc.referencesŁukaszewski, Wiesław. 2014. “Odchudzanie ze strachu przed śmiercią.” Gazeta Wyborcza March 22-23, p. 24-25.pl_PL
dc.referencesŁuszczyńska, Aleksandra. 2011. Psychologia sportu i aktywności fizycznej. Zagadnienia kliniczne. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesMason, Tony. 2002. Pasja milionów. Piłka nożna w Ameryce Południowej. Gdansk: Wydawnictwo Marabut.pl_PL
dc.referencesMazurkiewicz, Michał. 2014. Baseball i piłka nożna w amerykańskiej i polskiej kulturze jako przykład współczesnego mitu i rytuału. Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.pl_PL
dc.referencesMcLuhan, Marshall. 2004. Zrozumieć media. Przedłużenia człowieka. Warsaw: Wydawnictwo Naukowo-Techniczne.pl_PL
dc.referencesNiedbalski, Jakub. 2015. “Sport osób niepełnosprawnych w przekazie i dyskursie medialnym w Polsce.” Przegląd Socjologii Jakościowej 11(2):130-159.pl_PL
dc.referencesPawłucki, Andrzej. 2015. Nauki o kulturze fizycznej. Cracow: Wydawnictwo Impuls.pl_PL
dc.referencesPutnam, Robert D. 2008. Samotna gra w kręgle. Upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych. Warsaw: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.pl_PL
dc.referencesRadziwinowicz, Wacław. 2014. Soczi: igrzyska Putina. Warsaw: Wydawnictwo Agora.pl_PL
dc.referencesReal, Michael R. 2005. “Television and Sports.” Pp. 337-360 in A Companion to Television, edited by Janet Wasko. Oxford: Blackwell Publishing.pl_PL
dc.referencesRoche, Maurice. 2000. Mega-events and Modernity: Olympics and Expos in the Growth of Global Culture. London: Routledge.pl_PL
dc.referencesRowe David, (ed.) 2004. Sport, Culture and the Media. Berkshire: Open University Press.pl_PL
dc.referencesRymarczyk, Piotr. 2011. “Kultura masowa i kultura fizyczna.” Pp. 84-95 in Socjologia kultury fizycznej, edited by Zbigniew Dziubiński and Zbigniew Krawczyk. Warsaw: Wydawnictwo Dydaktyczne AWF.pl_PL
dc.referencesSahaj, Tomasz. 2009. “Kibicowanie futbolowe, religia i socjologia sportu.” Studia Socjologiczne 3:137-161.pl_PL
dc.referencesSahaj, Tomasz. 2010. Choroba i niepełnosprawność w kontekście aktywności ruchowej i sportu. Szkice społeczne. Poznan: Wydawnictwo AWF.pl_PL
dc.referencesSahaj, Tomasz. 2012a. “Kibice niepełnosprawni na stadionach piłkarskich – refleksje po Euro 2012.” Sport Wyczynowy 3:99-108.pl_PL
dc.referencesSahaj, Tomasz. 2012b. “Niepełnosprawni kibice – nadzieja i szansa Euro 2012.” Niepełnosprawność i Rehabilitacja 2:5-19.pl_PL
dc.referencesSahaj, Tomasz. 2013a. Niepełnosprawni i niepełnosprawność w mediach. Warsaw: Instytut Rozwoju Służb Społecznych.pl_PL
dc.referencesSahaj, Tomasz. 2013b. “Niepełnosprawni i niepełnosprawność w medialnych kampaniach społecznych towarzyszących globalnym imprezom sportowym.” Sport Wyczynowy 2:36-45.pl_PL
dc.referencesSahaj, Tomasz. 2016. “Aktywność fizyczna, (niepełno)sprawność i zdrowie w reklamach największych imprez sportowych świata.” Kultura i Społeczeństwo, vol. 3:35-57.pl_PL
dc.referencesSahaj, Tomasz. 2017. “Repozycjonowanie osób niepełnosprawnych w przekazach medialnych na przykładach wybranych kampanii społecznych.” Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica 60:183-199.pl_PL
dc.referencesSmart, Barry. 2007. “Not Playing Around: Global Capitalism, Modern Sport and Consumer Culture.” Global Networks 7(2):113-134.pl_PL
dc.referencesSztompka, Piotr. 2008. “Życie codzienne – temat najnowszej socjologii.” Pp. 15-52 in Socjologia codzienności, edited by Piotr Sztompka and Małgorzata Boguni-Borowska. Cracow: Wydawnictwo Znak.pl_PL
dc.referencesWałkuski, Marek. 2012. Wałkowanie Ameryki. Gliwice: Wydawnictwo Helion.pl_PL
dc.referencesWałkuski, Marek. 2014. Ameryka po kawałku. Cracow: Wydawnictwo Znak.pl_PL
dc.referencesWilson, Thomas C. 2002. “The paradox of Social Class and Sport Involvement. The Roles of Cultural and Economics Capital.” International Review for the Sociology of Sport 37:5-16.pl_PL
dc.referencesZakrzewska-Manterys Elżbieta and Jakub Niedbalski, (eds.). 2016. Pasjonaci, kreatorzy, twórcy. Ludzie niepełnosprawni jako artyści, sportowcy, animatorzy mediów. Lodz: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.pl_PL
dc.referencesZowisło, Maria. 2007. “Sport jako sztuka. Wokół postmodernistycznej estetyzacji sportu.” Edukacja Filozoficzna 44:27-39.pl_PL
dc.contributor.authorEmailsahaj@awf.poznan.pl
dc.identifier.doi10.18778/1733-8069.14.3.05
dc.relation.volume14en_GB


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record