Show simple item record

dc.contributor.authorKiniorska, Iwona
dc.contributor.authorWrońska-Kiczor, Janina
dc.date.accessioned2018-09-14T14:09:48Z
dc.date.available2018-09-14T14:09:48Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1508-1117
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/25624
dc.description.abstractLocal resources of gminas from the region of the Świętokrzyskie Mountains are predominantly based on tradition and folk culture as well as the wealth of cultural and environmental values. The aim of this analysis was to evaluate available local resources of the region of the Świętokrzyskie Mountains, which boost creation and innovation of development of tourism. It was based on statistical data for the period of 2010–2014 obtained from the Local Data Bank of the Central Statistical Office of Poland, directory of local resources from the Catalogue of Local Resources of the region of the Świętokrzyskie Mountains. The first part presents theoretical background, introduces terminology and describes the area of the study. The second part presents results of evaluation of local resources and tourism.en_GB
dc.description.abstractZasoby lokalne gmin regionu Gór Świętokrzyskich, oparte są w większości na tradycji i kulturze ludowej oraz bogactwie walorów przyrodniczych i kulturowych. Celem analizy była ocena stanu zasobów lokalnych regionu Gór Świętokrzyskich, których wykorzystanie pobudza procesy kreowania i innowacyjności w rozwoju turystyki. W opracowaniu wykorzystano dane statystyczne pozyskane z BDL GUS za lata 2010–2014, spis stanu zasobów lokalnych zawarty w Katalogu zasobów lokalnych regionu Gór Świętokrzyskich. W pierwszej części pracy omówiono zagadnienia teoretyczne, związane z terminologią uwzględnioną w badaniu oraz dokonano charakterystyki obszaru badań. W drugiej zaprezentowano wyniki badań oceny zasobów lokalnych i ruchu turystycznego.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica;31
dc.subjectLocal resourcesen_GB
dc.subjecturban tourismen_GB
dc.subjectcultural heritageen_GB
dc.subjectinnovationen_GB
dc.subjectcreativityen_GB
dc.subjectlocal communityen_GB
dc.subjectZasoby lokalnepl_PL
dc.subjectturystyka wiejskapl_PL
dc.subjectdziedzictwo kulturowepl_PL
dc.subjectinnowacyjnośćpl_PL
dc.subjectkreatywnośćpl_PL
dc.subjectspołeczność lokalnapl_PL
dc.titleOcena wykorzystania zasobów lokalnych gmin regionu Gór Świętokrzyskich w kreowaniu i innowacyjności rozwoju turystykipl_PL
dc.title.alternativeAssessment of the used local resources of gminas in the region of the Świętokrzyskie Mountains for creating and innovating development of tourismen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2018; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2018pl_PL
dc.page.number[71]-86
dc.contributor.authorAffiliationZakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej, Instytut Geografii, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
dc.contributor.authorAffiliationZakład Badań Regionalnych i Gospodarki Przestrzennej, Instytut Geografii, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
dc.identifier.eissn2353-4826
dc.referencesCzapiewska G., 2016, Zasoby lokalne regionu pomorskiego i przykłady ich wykorzystania dla wzmocnienia rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich, „Studia Obszarów Wiejskich”, 44: 93–107.pl_PL
dc.referencesIleczko B., 1979, Podstawy typologiczne ogólnej teorii innowacji, „Zagadnienia Naukoznawstwa”.pl_PL
dc.referencesJagodzińska K., 2013, Edukacja kulturalna na rzecz kreatywności i innowacyjności, [w:] Hausner J., Karwińska A., Purchla J. (red.), Kultura a rozwój, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa: 327–344.pl_PL
dc.referencesKiniorska I., Pałka E., 2010, Wybrane aspekty rozwoju turystyki w regionie Gór Świętokrzyskich, Instytut Geografii, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach.pl_PL
dc.referencesKiniorska I., Baran E., Noga M., 2015, Innowacyjność gospodarstw agroturystycznych w regionie świętokrzyskim, „Studia KPZK PAN”, 162: 247–263.pl_PL
dc.referencesKiniorska I., Brambert P., 2017, Rola turystyki kulturowej w rozwoju gmin województwa świętokrzyskiego, „Zeszyty Naukowe Turystyka i Rekreacja”, 20 (2): 75–89.pl_PL
dc.referencesKondracki J., 2002, Geografia regionalna Polski, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMeyer B., 2010, Aktywność samorządu lokalnego jako element potencjału turystycznego na przykładzie wybranych gmin województwa zachodniopomorskiego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług”, 52: 23–32.pl_PL
dc.referencesNizioł A., 2016, Rola produktów lokalnych w rozwoju funkcji turystycznej regionu na przykładzie Podkarpacia, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, 71: 103–115.pl_PL
dc.referencesNuszkiewicz K., Roman M., 2013, Innowacje w rozwoju turystyki, SGGW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRoman M., 2013, Teoria innowacji i jej zastosowanie w turystyce, [w:] Nuszkiewicz K., Roman M. (red.), Innowacje w rozwoju turystyki, SGGW, Warszawa: 19–27.pl_PL
dc.referencesSchumpeter J.A., 1960, Teoria rozwoju gospodarczego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSpis rzeczy ważnych. Katalog zasobów lokalnych regionu Gór Świętokrzyskich, 2012, Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości, Sandomierz.pl_PL
dc.referencesStrategia rozwoju turystyki w województwie świętokrzyskim w latach 2015–2020.pl_PL
dc.referencesStrycharz J., 2013, Organizacje sektora kultury a rozwój, [w:] Hausner J., Karwińska A., Purchla J. (red.), Kultura a rozwój, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa: 175–192.pl_PL
dc.referencesWójcik M., 2016, Regionalizm w rozwoju wiejskiej turystyki w Polsce, „Studia KPZK PAN”, 172: 63–71.pl_PL
dc.referencesWójcik M., 2017, Wiedza jako zasób lokalny w środowisku społecznym wsi. Przypadek rodzin rolniczych, „Studia Obszarów Wiejskich”, 45: 159–169.pl_PL
dc.referencesWrońska-Kiczor J., 2017, Tradycja i kultura ludowa Nowej Słupi jako istotny element atrakcyjności turystycznej regionu, „Zeszyty Naukowe Turystyka i Rekreacja”, 20 (2):91–106.pl_PL
dc.referenceshttps//mapa.zabytek.gov.pl/nid/ (20.05.2017).pl_PL
dc.contributor.authorEmailiwona.kiniorska@ujk.edu.pl
dc.contributor.authorEmailjanina.wronska@ujk.edu.pl
dc.identifier.doi10.18778/1508-1117.31.05


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record