Show simple item record

dc.contributor.authorKonieczny, Mateusz
dc.date.accessioned2018-09-14T14:09:47Z
dc.date.available2018-09-14T14:09:47Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1508-1117
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/25623
dc.description.abstractThe article presents the activities undertaken in the village Krzaki in the Sieradz district, the Łódź region, which contributed to increasing the activity of the residents, and also created the active form of spending free time in the period free from schooling. The article is also an attempt to summarize the 15-year activity of the youth from Krzaki, which since 2003 has been carrying out actions and projects responding to the needs to be indicated by the local community. Currently, not only in one village, but in the Brzeźnio commune. The approach to animation was described from the perspective of the organizer, who in the process of operation acquired new competences and skills necessary to implement the planned initiatives.en_GB
dc.description.abstractW artykule zostały ukazane działania podejmowane w niewielkiej wsi na Sieradzczyźnie, które przyczyniły się do zwiększenia aktywności mieszkańców, a przede wszystkim stworzyły młodzieży aktywną formę spędzania wolnego czasu w okresie wolnym od nauki szkolnej. Artykuł stanowi również próbę podsumowania 15-letniego dorobku działalności młodzieży z Krzaków, która od 2003 roku realizuje akcje i projekty odpowiadające na potrzeby wskazywane przez społeczność lokalną. Obecnie nie tylko w jednej miejscowości, ale na terenie gminy. Sposób podejścia do animacji opisany został z perspektywy organizatora, który w procesie działania nabywał nowe kompetencje i umiejętności niezbędne do realizacji zaplanowanych inicjatyw.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica;31
dc.subjectAnimationen_GB
dc.subjectinnovationen_GB
dc.subjectanimatoren_GB
dc.subjectyouthen_GB
dc.subjectvillageen_GB
dc.subjectKrzakien_GB
dc.subjectAnimacjapl_PL
dc.subjectinnowacjapl_PL
dc.subjectaktywizacjapl_PL
dc.subjectanimatorpl_PL
dc.subjectmłodzieżpl_PL
dc.subjectKrzakipl_PL
dc.titleOd animacji do innowacji. Jak aktywizować wiejskie społeczności? Przykład Krzakówpl_PL
dc.title.alternativeFrom animation to innovation. How to activate rural communities? An example of the village Krzakien_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2018; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2018pl_PL
dc.page.number[59]-70
dc.contributor.authorAffiliationInstytut Stosowanych Nauk Społecznych, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji, Uniwersytet Warszawski
dc.identifier.eissn2353-4826
dc.referencesBąbska B., Dudkiewicz M., 2014, Czym jest usługa OSL?, [w:] Dudkiewicz M. (red.), ABC organizowania społeczności lokalnej. Organizowanie społeczności lokalnej – usługa społeczna. Poradnik III, Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBąbska B., Jordan P., 2014, Organizator społeczności lokalnej jako refleksyjny praktyk, [w:] Kaźmierczak T. (red.), ABC organizowania społeczności lokalnej. Organizator społeczności lokalnej – refleksyjny praktyk. Poradnik I, Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBiałek M., 2005a, DLA Animacja kultury. Metody, działania, inspiracje, Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBiałek M., 2005b, Siedmiu wspaniałych, Społeczne Stowarzyszenie Edukacyjno-Teatralne „Stacja Szamocin”, Szamocin.pl_PL
dc.referencesEUR-Lex Access to European Union Law: Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE), http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex:32006H0962 (dostęp: 29.05.2018).pl_PL
dc.referencesGawrońska W., 2013, Młodzi buszują w Krzakach, [w:] Szymanik G. (red.), Aktywne społeczności. Zmiana społeczna. Katalog praktyk, t. III, Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHistoryczna mapa Krzaków, 2011, Grupa „Rozrywkowa młodzież”, Krzaki.pl_PL
dc.referencesInspiracje z Krzaków, 2014, Pracownia Inspiracji Kulturalnych, Krzaki.pl_PL
dc.referencesKargul J., 2003, Animacja społeczno-kulturalna, [w:] Pilch T., Lepalczyk I. (red.), Pedagogika społeczna, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKaźmierczak T., 2014, Być organizatorem społeczności lokalnej, [w:] Kaźmierczak T. (red.), Organizator społeczności lokalnej – refleksyjny praktyk, Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKonieczny M., 2015, Bajkowa Pracownia, [w:] Kołucki S., Matug E. (red.), Atlas dobrych praktyk FIO 2014, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLubimow-Burzyńska I., 2014, Proces tworzenia innowacji społecznych, [w:] Wyrwa J. (red.), Innowacje społeczne w teorii i praktyce, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPilch T., 2003, Środowisko lokalne – struktura, funkcje, przemiany, [w:] Pilch T., Lepalczyk I. (red.), Pedagogika społeczna, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPutnam R.D., 2008, Samotna gra w kręgle. Upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPylak W., 2008, Animować, czyli co (robić)?, [w:] Czerkawska M., Mika K. (red.), Animator skuteczny, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSchienstock G., Hämäläinen T., 2001, Transformation of Finnish innovation system: A network approach, Report series 7, SITRA, Helsinki.pl_PL
dc.contributor.authorEmailmateusz_konieczny@wp.pl
dc.identifier.doi10.18778/1508-1117.31.04


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record