Show simple item record

dc.contributor.authorWójcik, Marcin
dc.date.accessioned2018-09-14T14:09:46Z
dc.date.available2018-09-14T14:09:46Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1508-1117
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/25620
dc.description.abstractThe development of rural areas is entering a stage where we are increasingly using the opportunities provided by technology. Its essence is the use of information and knowledge to introduce social and economic innovations. This is important because in the process of overcoming the peripherality of rural regions, the role of technological innovations, especially new ways of communication, is increasingly recognized. The implementation of smart development strategies, including new approaches of rural development, is one of the key challenges facing European and national institutions that are responsible for finding solutions to prevent social marginalization processes. The article discusses the genesis of the concept of smart development and its rural context. The processes of social changes with which technological changes are to be combined are also defined.en_GB
dc.description.abstractInteligentny rozwój obszarów wiejskich (rural smart development) jest stosunkowo nową koncepcją w polityce społecznej, ekonomicznej i przestrzennej Unii Europejskiej. Działanie to wpisuje się w obecne trendy planowania rozwoju państw i regionów UE. W oparciu o zintegrowane podejścia strategiczne, które odzwierciedlają priorytety UE, a także potrzeby danego terytorium, programy rozwoju obszarów wiejskich wspierają różne działania społeczne w tym zakresie. Aktywność interesariuszy ma na celu dalszą modernizację obszarów wiejskich, w tym inwestycje w infrastrukturę oraz projekty w zakresie łączności cyfrowej oraz budowy oddolnych inicjatyw lokalnych. Koncepcja inteligentnego rozwoju wsi zakłada generowanie procesów innowacji społecznych i ekonomicznych, a tym samym wzmacnianie zasobów terytorialnych. Istota takiego rozwoju opiera się m.in. na modernizacji usług publicznych za pomocą technologii cyfrowych, a także na lepszym wykorzystaniu wiedzy w inicjatywach społecznych i gospodarczych. Technologie cyfrowe i innowacje społeczne prowadzą do wzrostu jakości życia mieszkańców oraz lepszego wykorzystania zasobów terytorialnych (Barca 2009). Od początku XXI wieku w polityce rozwoju UE, w tym polityce spójności terytorialnej, podkreśla się rolę wiedzy, zakorzenienia, instytucji oraz, co za tym idzie, kultury lokalnej. Zwróciło to uwagę interesariuszy rozwoju regionalnego i lokalnego na taki rodzaj działań i spodziewanych efektów, które odnoszą się wprost do dynamiki miejsc, ich charakteru, zróżnicowania, zmienności, jak również różnej ich odporności/wrażliwości na procesy zachodzące w otoczeniu. Cele polityki przestrzennej, zawarte m.in. w Strategii „Europa 2020”, muszą być zatem na tyle elastyczne, aby można było realizować potrzeby społeczne ludzi zamieszkujących różne obszary wiejskie wspólnoty. W artykule poruszono kwestię genezy koncepcji inteligentnego rozwoju oraz jej wiejskiego kontekstu. Określono również procesy przemian społecznych, które stanowią ogólne płaszczyzny oddziaływania koncepcji inteligentnego rozwoju obszarów wiejskich.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica;31
dc.subjectRural areasen_GB
dc.subjectsmart developmenten_GB
dc.subjectstrategic planningen_GB
dc.subjectObszary wiejskiepl_PL
dc.subjectrozwój inteligentnypl_PL
dc.subjectplanowanie strategicznepl_PL
dc.titleKoncepcja inteligentnego rozwoju (smart development) – wyzwanie dla planowania obszarów wiejskichpl_PL
dc.title.alternativeThe concept of ”rural smart development” – a challenge for rural planningen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2018; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2018pl_PL
dc.page.number[5]-15
dc.contributor.authorAffiliationKatedra Geografii Regionalnej i Społecznej, Wydział Nauk Geograficznych, Uniwersytet Łódzki
dc.identifier.eissn2353-4826
dc.referencesAndersson M., Klaesson J., Larsson J.P., 2016, How local are spatial density externalities? Neighbourhood effects in agglomeration economies, „Regional Studies”, 50: 1082–1095.pl_PL
dc.referencesBański J., 2006, Geografia polskiej wsi, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBarca F., 2009, An Agenda for a Reformed Cohesion Policy: a Place-based Approach to Meeting European Challenges and Expectations, EERI Research Paper Series 06/2008, Economics and Econometrics Research Institute (EERI), Brussels.pl_PL
dc.referencesBilbao-Osorio B., Rodríguez-Pose A., 2004, From RD to innovation and economic growth in the EU, „Growth Change”, 35 (4): 434–455.pl_PL
dc.referencesButtimer A., 1990, Charyzmat i kontekst: wyzwanie, „Przegląd Zagranicznej Literatury Geograficznej”, 4: 11–28 (tłum. z jęz. ang. I. Sagan: Buttimer A., 1978, Charism and Context: The Challenge of: “La géographie humaine”, [w:] Ley D., Samuels M. (red.), Humanistic Geography, Maaraufa Press, Chicago: 58–76.pl_PL
dc.referencesCzapiewski K.Ł., 2010, Koncepcja wiejskich obszarów sukcesu społeczno-gospodarczego i ich rozpoznanie w województwie mazowieckim, „Studia Obszarów Wiejskich”, 22, IGiPZ PAN, KOW PTG, Warszawa.pl_PL
dc.referencesEuropean Commission, 2010, Europe 2020: a European Strategy for Smart, Sustainable and Inclusive Growth, European Commission, Brussels.pl_PL
dc.referencesFagerberg J., Verspagen B., Caniéls M., 1997, Technology, growth and unemployment across European regions, „Regional Studies”, 31 (5): 457–466.pl_PL
dc.referencesForay D., 2009, Understanding “smart specialisation”, [w:] Pontikakis D., Kyriakou D., van Bavel R. (red.), The Question of R D Specialisation. Perspectives and Policy Implications, European Communities, Luxembourg: 14–26.pl_PL
dc.referencesForay D., David P.A., Hall B.H., 2011, Smart Specialisation: from Academic Idea to Political Instrument, the Surprising Career of a Concept and the Difficulties Involved in its Implementation, MTEI Working Paper 2011-001, Management of Technology Entrepreneurship Institute, Lausanne.pl_PL
dc.referencesGrosse T.G., 2002, Przegląd koncepcji teoretycznych rozwoju regionalnego, „Studia Regionalne i Lokalne”, 1 (8): 25–48.pl_PL
dc.referencesGrzeszczak J., 2010, Gentryfikacja osadnictwa, Monografie, 11, IGiPZ PAN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKoster H.R.A., van Ommeren J., Rietveld P., 2014, Is the sky the limit? High-rise buildings and office rents, „Journal of Economic Geography”, 14 (1): 125–153.pl_PL
dc.referencesMcCann P., Ortega-Argilés R., 2015, Smart specialization, regional growth and applications to European Union cohesion policy, „Regional Studies”, 49: 1291–1302.pl_PL
dc.referencesNaldi L., Nilsson P., Westlund H., Wixe S., 2015, What is smart rural development, „Journal of Rural Studies”, 40: 90–101.pl_PL
dc.referencesNooteboom B., 2000, Learning and Innovation in Organizations and Economies, Oxford University Press, Oxford.pl_PL
dc.referencesPhilips M., 2005, Differential Productions of Rural Gentrifications: Illustrations from North and South Norfolk, „Geoforum”, 36: 477–494.pl_PL
dc.referencesRauch J.E., 1993, Productivity gains from geographic concentration of human capital: evidence from the cities, „Journal of Urban Economics”, 34 (3): 380–400.pl_PL
dc.referencesRomer P.M., 1990, Endogenous technological change, „Journal of Political Economy”, 98 (5): 71–102.pl_PL
dc.referencesWójcik M., 2011, Wiejski obszar peryferyjny w koncepcjach geograficznych, „Studia Obszarów Wiejskich”, 26: 19–34.pl_PL
dc.contributor.authorEmailmarcin.wojcik@geo.uni.lodz.pl
dc.identifier.doi10.18778/1508-1117.31.01


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record