Show simple item record

dc.contributor.authorWojciechowska, Magdalena
dc.date.accessioned2018-09-13T12:25:25Z
dc.date.available2018-09-13T12:25:25Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1733-8069
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/25599
dc.description.abstractThe aim of this paper is to shed light on how various interactional and interpretational contexts arising from specific researcher—research participants relationship established in the course of doing ethnographic study on sensitive, and thus often enough resistant to immediate cognition, phenomenon, namely, lesbian parenting in Poland, as well as different ways of embracing these, may factor into the research process. Drawing on specific dilemmas I encountered while doing the study at hand—from engaging a hard-to-reach population that, in a sense, wished to be reached, and the consequences thereof; through being pushed out of the comfort zone as the women under study, in the wake of becoming acquainted with the analysis I offered, “switched” from narrating their “in-orderto motives” to reflecting on the “because motives” behind their actions; to contextualizing emotions arising as my response to experiencing the issues they face (on a daily basis), to name a few—my goal here is to discuss how different ways of collecting and analyzing data—in the context of developing rapport with the women under study—have had an impact on conceptualizing and (re)framing the data at hand.en_GB
dc.description.abstractCelem niniejszego artykułu jest przyjrzenie się temu, w jaki sposób osadzenie relacji na linii badacz–badani, jaka powstaje w toku realizacji badań etnograficznych dotyczących zjawisk trudno dostępnych bezpośredniemu poznaniu, w tym przypadku macierzyństwa lesbijek w Polsce, w różnych kontekstach interakcyjnych i interpretacyjnych, jak i określone sposoby radzenia sobie w ramach tych kontekstów mogą wpłynąć na proces badawczy. Odnosząc się do konkretnych dylematów, jakich doświadczyłam w toku badania – począwszy od docierania do trudno dostępnej grupy, która – w pewnym sensie – chciała, by do niej dotarto, oraz następstw takiej sytuacji; poprzez poczucie bycia wypychaną ze strefy komfortu, gdy po zapoznaniu się z częścią analizy danych badane kobiety przechodziły od werbalizowania motywów „ażeby” do refleksji nad motywami „ponieważ”; po analityczne kontekstualizowanie emocji, które pojawiały się jako reakcja na doświadczanie problematycznych dla badanych obszarów ich codziennego funkcjonowania – moim celem jest naświetlenie tego, w jaki sposób – w kontekście relacji z badanymi – określone sposoby zbierania i analizowania danych mogą wpływać na kategoryzację i (re)konceptualizację danych.pl_PL
dc.language.isoenen_GB
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegoen_GB
dc.relation.ispartofseriesPrzegląd Socjologii Jakościowej;2
dc.subjectLesbian Parenting in Polanden_GB
dc.subjectEthnographic Studyen_GB
dc.subjectMethodological Reflectionsen_GB
dc.subjectMaking Meaningen_GB
dc.subjectChallenges of Fieldworken_GB
dc.subjectmacierzyństwo lesbijek w Polscepl_PL
dc.subjectbadania etnograficznepl_PL
dc.subjectrefleksje metodologicznepl_PL
dc.subjectnadawanie znaczeniapl_PL
dc.subjectwyzwania w badaniach terenowychpl_PL
dc.title“I’ll Tell You What You Need to Know.” How Respondents Negotiate the Sense of Meaning- Making—Methodological Reflections from the Field Based on Ethnographic Study of Lesbian Parenting in Polanden_GB
dc.title.alternative„Powiem ci, co powinnaś wiedzieć”. Negocjowanie nadawania znaczenia – refleksje metodologiczne na podstawie etnograficznego badania macierzyństwa lesbijek w Polscepl_PL
dc.typeArticleen_GB
dc.rights.holder©2018 PSJen_GB
dc.page.number120-139
dc.contributor.authorAffiliationUniversity of Lodz
dc.identifier.eissn-
dc.referencesAbramowicz, Marta. 2010. “Wprowadzenie do problematyki raportu.” Pp. 7-11 in Tęczowe rodziny w Polsce. Prawo a rodziny lesbijskie i gejowskie, edited by M. Zima. Warsaw: Kampania Przeciw Homofobii.pl_PL
dc.referencesAdler, Patricia A. and Peter Adler. 2012. “Keynote Address. Tales from the Field: Reflections on Four Decades of Ethnography.” Qualitative Sociology Review 8(1):10-32.pl_PL
dc.referencesAltheide, David L. and John M. Johnson. 1994. “The Reflexive Turn in Qualitative Research.” Pp. 485-499 in Handbook of Qualitative Research, edited by N. K. Denzin and Y. S. Lincoln. Thousand Oaks, CA: Sage.pl_PL
dc.referencesAngrosino, Michael. 2010. Badania etnograficzne i obserwacyjne. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesArcher, Margaret S. 2007. Making Our Way through the World: Human Reflexivity and Social Mobility. Cambridge, MA: Cambridge University Press.pl_PL
dc.referencesBecker, Howard S. 2008. Tricks of the Trade: How to Think about Your Research while You’re Doing It. Chicago, IL: University of Chicago Press.pl_PL
dc.referencesBecker, Kent et al. 2014. “Photovoice: Conducting Community-Based Participatory Research and Advocacy in Mental Health.” Journal of Creativity in Mental Health 9(2):188-209.pl_PL
dc.referencesButton, Graham et al. 2015. Deconstructing Ethnography: Towards a Social Methodology for Ubiquitous Computing and Interactive Systems Design. Cham, Heidelberg, New York, Dordrecht, London: Springer.pl_PL
dc.referencesByczkowska, Dominika. 2012. “‘Ciało to mój największy nauczyciel.’ Interakcje z własnym ciałem w pracy tancerza.” Przegląd Socjologii Jakościowej 8(2):112-127.pl_PL
dc.referencesCataldi, Silvia. 2014. “Public Sociology and Participatory Approaches. Towards a Democratization of Social Research?” Qualitative Sociology Review 10(4):152-172.pl_PL
dc.referencesCharmaz, Kathy. 2009. Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesFinlay, Linda. 2002. “‘Outing’ the Researcher: The Provenance, Process, and Practice of Reflexivity.” Qualitative Health Research 12(4):531-545.pl_PL
dc.referencesFlick, Uwe. 2010. Jakość w badaniach jakościowych. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesGabb, Jacqui. 2013. “Qualitative Research on LGBT-Parent Families.” Pp. 325-342 in LGBT-Parent Families. Innovations in Research and Implications for Practice, edited by A. E. Goldberg and K. R. Allen. New York, Heidelberg, Dordrecht, London: Springer.pl_PL
dc.referencesGergen, Mary M. and Kenneth J. Gergen. 2000. “Qualitative Inquiry: Tensions and Transformations.” Pp. 1025-1046 in Handbook of Qualitative Research, 2nd ed., edited by N. K. Denzin and Y. S. Lincoln. Thousand Oaks, CA: Sage.pl_PL
dc.referencesGiddens, Anthony. 2010. Nowoczesność i tożsamość. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesGlaser, Barney and Anselm Strauss. 1967. The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research. Chicago: Aldine Publishing Company.pl_PL
dc.referencesGoffman, Erving. 2007. Piętno. Rozważania o zranionej tożsamości. Gdansk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.pl_PL
dc.referencesHammerslay, Martyn and Paul Atkinson. 2007. Ethnography: Principles in Practice. 3rd ed. London: Routledge.pl_PL
dc.referencesKacperczyk, Anna. 2012. “Badacz i jego ciało w procesie zbierania i analizowania danych – na przykładzie badań nad społecznym światem wspinaczki.” Przegląd Socjologii Jakościowej 8(2):32-63.pl_PL
dc.referencesKleinknecht, Steven. 2007. “An Interview with Robert Prus: His Career, Contributions, and Legacy as an Interactionist Ethnographer and Social Theorist.” Qualitative Sociology Review 3(2):221-288.pl_PL
dc.referencesKonecki, Krzysztof T. 2000. Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesKonecki, Krzysztof T. 2010. “Wywiad na podstawie filmów w badaniach praktyki jogi – na przykładzie badań cielesności i gestów w społecznym świecie praktyki jogi.” Pp. 303-335 in Kultury, subkultury i światy społeczne w badaniach jakościowych, edited by J. Leoński and M. Fiternicka-Gorzko. Szczecin: Volumina.pl.pl_PL
dc.referencesKvale, Steinar. 2004. InterViews. Wprowadzenie do jakościowego wywiadu badawczego. Bialystok: Trans Humana.pl_PL
dc.referencesLincoln, Yvonna S. and Egon G. Guba. 1985. Naturalistic Inquiry. Beverly Hills, CA: Sage.pl_PL
dc.referencesMajka-Rostek, Dorota. 2014. “Macierzyństwo lesbijek ‒ wybrane konteksty społeczne.” Studia Socjologiczne 215(4):59-76.pl_PL
dc.referencesMęcfal, Sylwia. 2016. “Badacz zjawisk trudno dostępnych w terenie – kwestie etyczne, praktyczne i metodologiczne.” Przegląd Socjologii Jakościowej 12(3):88-100.pl_PL
dc.referencesMizielińska, Joanna and Agata Stasińska. 2013. “Od ‘wroga rodziny’ do jednej z jej form: Rodziny z wyboru we współczesnym polskim dyskursie prasowym.” InterAlia 8:105-128.pl_PL
dc.referencesMizielińska, Joanna, Marta Abramowicz, and Agata Stasińska. 2014. Rodziny z wyboru w Polsce. Życie rodzinne osób nieheteroseksualnych. Warsaw: Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk.pl_PL
dc.referencesMizielińska, Joanna, Justyna Struzik, and Agnieszka Król. 2017. Różnym głosem. Rodziny z wyboru w Polsce. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesNiedbalski, Jakub. 2010. “Krótki epizod przynależności – ‘nowy’, ‘normalny’, ‘nieznany’ wśród osób z upośledzeniem umysłowym. Problematyka tożsamości badacza w procesie eksploracji terenowej badanego środowiska.” Pp. 45-63 in Procesy tożsamościowe. Symboliczni-interakcyjny wymiar ładu i nieładu społecznego, edited by K. T. Konecki and A. Kacperczyk. Lodz: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.pl_PL
dc.referencesOliwa, Radosław. 2012. “Media i Internet. Z szafy do ramówki.” Pp. 108-121 in Sytuacja społeczna osób LGBT. Raport za lata 2010 i 2011, edited M. Makuchowska and M. Pawlęga. Warsaw: Kampania Przeciw Homofobii.pl_PL
dc.referencesPatai, Daphne. 1994. “When Method Becomes Power.” Pp. 61-73 in Power and Method, edited by A. Gitlen. New York: Routledge.pl_PL
dc.referencesPietrowiak, Kamil. 2014. “Etnografia oparta na współpracy. Założenia, możliwości, ograniczenia.” Przegląd Socjologii Jakościowej 10(4):18-37.pl_PL
dc.referencesRåheim, Målfrid et al. 2016. “Researcher—Researched Relationship in Qualitative Research: Shifts in Positions and Researcher Vulnerability.” International Journal of Qualitative Studies in Health and Well-Being 11(1). Retrieved September 15, 2017 (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4910304/#CIT0002).pl_PL
dc.referencesRoman, Alexandru V. 2016. “Studying Corruption: Reflections on the Methodological, Practical, and Personal Challenges.” Qualitative Sociology Review 12(3):6-27.pl_PL
dc.referencesSchütz, Alfred. 1953. “Common-Sense and Scientific Interpretation of Human Action.” Philosophy and Phenomenological Research 14(1):1-38.pl_PL
dc.referencesSlany, Krystyna, (ed.). 2013. Zagadnienia małżeństwa i rodzin w perspektywie feministyczno-genderowej. Cracow: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.pl_PL
dc.referencesŚlęzak, Izabela. 2018. “Praca nad zaufaniem. Etyczne, praktyczne i metodologiczne wyzwania w relacjach badacz–badani na przykładzie etnografii agencji towarzyskich.” Przegląd Socjologii Jakościowej 14(1):138-162.pl_PL
dc.referencesWerner, Oswald J. and Gordon M. Schoepfle. 1987. Systemic Fieldwork, Vol. 1: Foundations of Ethnography and Interviewing. Newbury Park, CA: Sage.pl_PL
dc.referencesWhitley, Cameron T. 2015. “Trans*-Subjectivity: Exploring Research Positionality in the Field.” Qualitative Sociology Review 11(4):66-80.pl_PL
dc.referencesWojciechowska, Magdalena. 2014. “Uczenie się ‘normalności’ w sytuacji doświadczania symbolicznego wykluczenia ‒ przykład badań nad rodzicielstwem jednopłciowym kobiet w społeczeństwie heteronormatywnym.” Studia Socjologiczne 214(3):127-157.pl_PL
dc.referencesWojciechowska, Magdalena. 2015. “O działaniu w ramach konceptualnej niewidzialności. Przykład badań nad macierzyństwem jednopłciowym w doświadczeniu matek niebiologicznych.” Przegląd Socjologii Jakościowej 11(4):114-145.pl_PL
dc.referencesWojciechowska, Magdalena. forthcoming. “Don’t Panic When Theory Is of Little Help. Doing Research on Behind-the-Scenes Phenomena: Entering the Female Escort Industry.” In The Craft of Qualitative Research, edited by S. Kleinknecht, L-J. K. van den Scott, C. Sanders. Toronto: Canadian Scholars’ Press.pl_PL
dc.referencesWycisk, Jowita. 2014. “Postawy przyszłych psychologów wobec rodzin nieheteroseksualnych z dziećmi.” Studia Socjologiczne 215(4):141-158.pl_PL
dc.referencesWyka, Anna. 1993. Badacz społeczny wobec doświadczenia. Warsaw: Wydawnictwo IFiS PAN.pl_PL
dc.referencesZimbardo, Philip G. and Michael L. Leippe. 2004. Psychologia zmiany postaw i wpływu społecznego. Poznan: Wydawnictwo Zysk i S-ka.pl_PL
dc.contributor.authorEmailwojciechowska.ms@gmail.com
dc.identifier.doi10.18778/1733-8069.14.2.05
dc.relation.volume14en_GB


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record