Show simple item record

dc.contributor.authorGrodecki, Mateusz
dc.date.accessioned2018-09-13T12:25:24Z
dc.date.available2018-09-13T12:25:24Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1733-8069
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/25596
dc.description.abstractThe paper is focused on the Polish “socios” movement which is a relatively new form of institutionalized football fandom in Poland. The presented analysis aims to: 1) investigate sociogenesis of the movement in Poland, 2) describe relations among fans within organizations, and 3) explore relations between “socios” and their football clubs. The study is based on two case studies—“Socios Górnik” Zabrze and “Socios Stomil” Olsztyn which are only two existing “socios” organizations in Poland. The results show that both “socios” organizations emerged as a response to serious and long-lasting financial problems of their clubs which threatened the supporters’ “sense of cultural ownership” of the club. What is more, both „socios” organizations were established by a new category of football supporters (described in the paper as „new activists”). The study also shows that these two organizations differ in their relations with the clubs—the relation between Stomil Olsztyn and their “Socios” can be described as an inclusive one, while Górnik Zabrze authorities have exclusive approach to “their” “Socios”. The main reasons of this difference can be found in a) different definition of inclusiveness in the club-supporters relations, b) politicization of the club authorities, and c) in different level of the financial dependence of the club from the municipal authorities.en_GB
dc.description.abstractArtykuł skupia się na problematyce kibicowskiego ruchu „socios” w Polsce. Jego celem jest 1) opisanie socjogenezy tego ruchu w Polsce, 2) charakterystyka relacji pomiędzy kibicami w ramach poszczególnych stowarzyszeń „socios” oraz 3) relacji tych organizacji ze swoimi klubami. Taki porządek umożliwi następnie analizę potencjału ruchu „socios” do zwiększenia inkluzywności w relacjach klubów z kibicami i dzięki temu do tworzenia się „łączącego” kapitału społecznego zarówno pomiędzy kibicami danego klubu, jak i kibicami i klubami. Podstawą empiryczną przedstawianego artykułu jest studium przypadku dwóch stowarzyszeń typu „socios” w Polsce: Stowarzyszenia „Socios Górnik” – działającego przy klubie Górnik Zabrze oraz Stowarzyszenia „Socios Stomil” – wspierającego klub Stomil Olsztyn. Wyniki badania wskazują na responsywny charakter ruchu spowodowany zagrożeniem poczucia „własności kulturowej” klubu. Co więcej, jest on w dużej mierze inspirowany przez fanów niezwiązanych do tej pory ze zorganizowanym środowiskiem kibiców piłkarskich obu klubów – nazwanych w pracy „nowymi aktywistami”. Relacje w ramach organizacji regulowane są prawnie, jednak w ramach wspólnych działań wytwarzają się również mniej formalne relacje, a w konsekwencji zaufanie między liderami stowarzyszeń. Analizowane przypadki różnią się również efektywnością działań na rzecz zwiększenia inkluzywności klubu w relacjach z kibicami. Badanie wskazuje, że głównymi przyczynami tych różnic są: odmiennie definiowana przez obie organizacje inkluzywność, upolitycznienie konfliktu z klubem oraz zależność finansowa od właściciela – miasta.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesPrzegląd Socjologii Jakościowej;2
dc.subjectsociology of sporten_GB
dc.subjectfootball supportersen_GB
dc.subjectfootball fandomen_GB
dc.subjectsocial capitalen_GB
dc.subjectsupporters activismen_GB
dc.subjectsocjologia sportupl_PL
dc.subjectkibicepl_PL
dc.subjectkapitał społecznypl_PL
dc.subjectspołeczeństwo obywatelskiepl_PL
dc.titleNowi aktywiści. Polski ruch „socios” jako nowa forma relacji kibiców z klubempl_PL
dc.title.alternativeNew Activists. Polish “Socios” Movement as a New Form of Relation with Football Clubsen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder©2018 PSJpl_PL
dc.page.number30-49
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Warszawski
dc.identifier.eissn-
dc.referencesAntonowicz Dominik, Kossakowski Radosław, Szlendak Tomasz (2011) Ostatni bastion antykonsumeryzmu? Kibice industrialni w dobie komercjalizacji sportu. „Studia Socjologiczne”, t. 202, s. 113–139.pl_PL
dc.referencesAntonowicz Dominik, Kossakowski Radosław, Szlendak Tomasz (2015) Aborygeni i konsumenci. O kibicowskiej wspólnocie, komercjalizacji futbolu i stadionowym apartheidzie. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.pl_PL
dc.referencesBlumer Herbert (1951) Social Movements [w:] Alfred McClung Lee, ed., New Outline of the Principles of Sociology. New York: Barnes Noble, s. 199–221.pl_PL
dc.referencesBrown Adam (2007)“Not For Sale”? The Destruction and Reformation of Football Communities in the Glazer Takeover of Manchester United. „Soccer and Society”, vol. 8, no. 4, s. 614–635.pl_PL
dc.referencesBrown Adam, Walsh Andy (2000) Football Supporters’ Relations with Their Clubs: A European Perspective. „Soccer Society”, vol. 1, no. 3, s. 88–101.pl_PL
dc.referencesBurski Jacek (2013) Od chuligana do prezesa – analiza przemian zachodzących w społecznym świecie polskich kibiców [w:] Kossakowski Radosław i in., red., Futbol i cała reszta. Sport w perspektywie nauk społecznych. Pszczółki: Wydawnictwo Orbis Exterior, s. 269–286.pl_PL
dc.referencesCastells Manuel (1983) The City and the Grassroots: A Cross-Cultural Theory of Urban Social Movements. Berkeley: University of California Press.pl_PL
dc.referencesChwedoruk Rafał (2015) Protesty kibiców piłkarskich w Polsce w XXI wieku. Analiza ruchu społecznego. „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 11, nr 2, s. 84‒114.pl_PL
dc.referencesCleland Jamie A. (2010) From Passive to Active: The Changing Relationship between Supporters and Football Clubs. „Soccer Society”, vol. 11, no. 5, s. 537–552.pl_PL
dc.referencesCleland Jamie A., Dixon Kevin (2015)‘Black and Whiters’: The Relative Powerlessness of ‘Active’ Supporter Organization Mobility at English Premier League Football Clubs. „Soccer Society” vol. 16, no. 4, s. 540−554.pl_PL
dc.referencesCurtis James, Baer Douglas, Grabb Edward (2001) Nations of Joiners: Explaining Voluntary Association Membership in Democratic Societies. „American Sociological Review”, vol. 66, no. 6, s. 783–805.pl_PL
dc.referencesDudała Jerzy (2004) Fani-chuligani: rzecz o polskich kibolach: studium socjologiczne. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.pl_PL
dc.referencesGarcía Borja, Welford Joe (2015) Supporters and Football Governance, From Customers to Stakeholders: A Literature Review and Agenda for Research. „Sport Management Review”, vol. 18, no. 4, s 517–528.pl_PL
dc.referencesGiulianotti Richard (2002) Supporters, Followers, Fans and Flaneurs: A Taxonomy of Spectator Identities in Football. „Journal of Sport and Social Issues”, vol. 26, no. 1, s. 25–46.pl_PL
dc.referencesGrodecki Mateusz (2015) Trzecia strona trybun. Działalność stowarzyszeń kibiców piłkarskich w Polsce. „Miscellanea Anthropologica et Sociologica”, t. 16, nr 4, s. 100–115.pl_PL
dc.referencesGrodecki Mateusz (2017) Building Social Capital: Polish Football Supporters through the Lens of James Coleman’s Conception. „International Review for the Sociology of Sport”. Dostępny w Internecie: ‹http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1012690217728728› [dostęp 22 września 2017 r.].pl_PL
dc.referencesGuschwan Matthew (2007) Riot in the Curve: Soccer Fans in Twenty‐first Century Italy. „Soccer Society”, vol. 8, no. 2-3, s. 250–266.pl_PL
dc.referencesKennedy Peter (2012) Supporters Direct and Supporters’ Governance of Football: A Model for Europe? „Soccer Society”, vol. 13, no. 3, s. 409–425.pl_PL
dc.referencesKeoghan Jim (2016) Futbolowa rewolucja. Kibice wkraczają do gry. Przełożył Janusz Zołociński. Warszawa: Wydawnictwo Magnus.pl_PL
dc.referencesKossakowski Radosław (2017a) From the Bottom to the Premiership: The Significance of Supporters’ Movement in the Governance of Football Clubs in Poland [w:] Borja Garcia, Jinming Zheng, eds., Football and Supporter Activism in Europe. Whose Game Is It? Basingstoke: Palgrave Macmillan, s. 233–256.pl_PL
dc.referencesKossakowski Radosław (2017b) Od chuliganów do aktywistów? Polscy kibice i zmiana społeczna. Kraków: UNIVERSITAS.pl_PL
dc.referencesLomax Brian (2000) Democracy and Fandom: Developing a Supporters’ Trust at Northampton Town FC. “„Soccer Society”, vol. 1, no. 1, s. 79–87.pl_PL
dc.referencesMartin Paul (2007) Football, Community and Cooperation: A Critical Analysis of Supporter Trusts in England. „Soccer Society”, vol. 8, no. 4, s. 636–653.pl_PL
dc.referencesMillward Peter (2012) Reclaiming the Kop? Analysing Liverpool Supporters’ 21st Century Mobilizations. „Sociology”, vol. 46, no. 4, s. 633–648.pl_PL
dc.referencesMillward Peter, Poulton George (2014) Football Fandom, Mobilization and Herbert Blumer: A Social Movement Analysis of FC United of Manchester. „Sociology of Sport Journal”, vol. 31, no. 1, s. 1–22.pl_PL
dc.referencesMusioł Rafał (2017) Górnik Zabrze dostanie 32 miliony złotych. Wypłaci je bank, a miasto odda mu z nadwyżką. „Dziennik Zachodni”. Dostępny w Internecie: ‹www.dziennikzachodni.pl/sport/a/gornik-zabrze-dostanie-32-miliony-zlotych-wyplacije-bank-a-miasto-odda-mu-z-nadwyzka,11789384/› [dostęp 22 marca 2017 r.].pl_PL
dc.referencesNash Rex (2000) Contestation in Modern English Professional Football: The Independent Supporters Association Movement. „International Review for the Sociology of Sport”, vol. 35, no. 4, s. 465–486.pl_PL
dc.referencesNosal Przemysław (2015) Społeczne ujęcie sportu. (Trudne) definiowanie zjawiska i jego dyskurs. „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 11, nr 2, s. 16‒38.pl_PL
dc.referencesNumerato Dino (2015)’Who Says No to Modern Football?’ Italian Supporters, Reflexivity, and Neoliberalism. „Journal of Sport Social Issues”, vol. 39, no. 2, s. 120–138.pl_PL
dc.referencesPutnam Robert (2008) Samotna gra w kręgle: upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych. Przyłożyli Przemysław Sadura i Sebastian Szymański Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.pl_PL
dc.referencesSahaj Tomasz (2011) Fani sportowi jako kapitał społeczny [w:] Sahaj Tomasz, red., Od fana do chuligana: kibicowanie w sporcie współczesnym. Poznań: Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, s. 53−70.pl_PL
dc.referencesSport Warmii i Mazur (2016) Stomil Olsztyn ma nowego sponsora!. Dostępny w Internecie: ‹sport.wm.pl/350689,Stomil-Olsztyn-ma-nowego-sponsora.html#ixzz4c3BB9joD› [dostęp 22 marca 2017 r.].pl_PL
dc.referencesSułek Antoni (2013) Doświadczenie, działania dla społeczności i kompetencje obywatelskie. Diagnoza Społeczna 2013, s. 275–284.pl_PL
dc.referencesTesta Alberto, Armstrong Gary (2010) Football, Fascism and Fandom: The Ultras of Italian Football. London: A and C Black Publishers Ltd.pl_PL
dc.referencesTouraine Alain (1981) The Voice and the Eye. An Analysis of Social Movements. Cambridge: Cambridge University Press.pl_PL
dc.referencesWilliams John (2006)‘Protect Me from What I Want’: Football Fandom, Celebrity Cultures and ‘New’ Football in England. „Soccer Society”, vol. 7, no. 1, s. 96–114.pl_PL
dc.referencesWilliams John (2007) Rethinking Sports Fandom: The Case of European Soccer. „Leisure Studies”, vol. 26, no. 2, s. 127–146.pl_PL
dc.referencesWilliams John (2012) Walking Alone Together the Liverpool Way: Fan Culture and ‘Clueless’ Yanks’. „Soccer Society”, vol. 13, no. 3, s. 426–442.pl_PL
dc.contributor.authorEmailgrodecki.mateusz@gmail.com
dc.identifier.doi10.18778/1733-8069.14.2.02
dc.relation.volume14pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record