Show simple item record

dc.contributor.authorМакухин, Александр
dc.date.accessioned2018-08-28T13:18:05Z
dc.date.available2018-08-28T13:18:05Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1427-9657
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/25487
dc.description.abstractThe problem of formation of state institutions in the post-Soviet states is one of the most pressing issues in modern political science study of the region of Eastern Europe. However, very often the problems related to the reform of such an important part of state institutions as the administrative-territorial division and the system of local authorities is guided by populist policies, without taking into account objective economic and social realities of certain regions. In this case, the most important issues related to the functioning of the whole system of the state are considered by the leading political forces exclusively in terms of electoral appeal or the professed political doctrine. The article presents a comparative analysis of the relation of the basic approaches to institutional reforms in the Republic of Moldova to political ideology of the main Moldovan political forces represented in the Parliament at different stages of its development. Typically for post-Soviet republics, in the conditions of high fragmentation of political space and low level of culture of political compromise and consensus, the most important institutional reforms are often carried out for the sake of short-term interests of certain political parties and movements. Thus, a change in the political landscape and the balance of power in the Moldovan Parliament, inevitably leads to a change in the program of institutional reforms. In fact, the policies and reform ideology at different stages may be contrary to the whole previous experience and achievements, which leads to the actual resetting of the entire institutional design of the most important Moldovan state institutions.en_GB
dc.description.abstractZagadnienie budowy instytucji państwowych w regionie poradzieckim pozostaje jed­nym z najbardziej aktualnych problemów w literaturze dotyczącej przemian politycznych w regionie Europy Wschodniej. Autor konstatuje, iż zagadnienia podziału administra­cyjno-terytorialnego i systemu organizacji samorządu lokalnego są przedmiotem działań populistycznych, w tym braku nieuwzględniania społeczno-gospodarczych realiów re­gionów. W wielu przypadkach kluczowe zagadnienia dotyczące funkcjonowania systemu politycznego państw są postrzegane przez głównych aktorów politycznych w kategoriach przedmiotu przedwyborczej rozgrywki politycznej lub też pozostają zakładnikiem ich po­staw ideologicznych. W artykule rozważany jest problem reform instytucjonalnych w Re­publice Mołdawii z uwzględnieniem istniejących teorii politologicznych w tym obszarze, a także preferencji programowo-ideologicznych głównych sił politycznych w Mołdawii. W analizowanym przypadku reformom instytucjonalnym towarzyszą uwarunkowania charakterystyczne zarówno dla regionu poradzieckiego, jak i endemiczne dla Mołdawii, tj. wysoki poziom fragmentaryzacji przestrzeni politycznej i niski poziom kultury poli­tycznej, w tym skłonności do kompromisu i działań konsensualnych. Realizowane re­formy podporządkowane są doraźnym interesom głównych grup politycznych, a zmiana układu sił w mołdawskim parlamencie skutkuje radykalną zmianą kierunku reform in­stytucjonalnych – w niektórych przypadkach anulowaniem dotychczasowych osiągnięć.pl_PL
dc.language.isorupl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesEastern Review;6
dc.subjectRepublic of Moldovaen_GB
dc.subjectGagauziaen_GB
dc.subjectinstitutional reformen_GB
dc.subjectadministrative-territorial divisionen_GB
dc.subjectlocal governmenten_GB
dc.subjectpolitical parties in Moldovaen_GB
dc.subjectMoldovan Parliamenten_GB
dc.subjectRepublika Mołdawiipl_PL
dc.subjectGagauzjapl_PL
dc.subjectreformy instytucjonalnepl_PL
dc.subjectpodział administracyjno-terytorialnypl_PL
dc.subjectsamorząd lokalnypl_PL
dc.subjectpartie polityczne Mołdawiipl_PL
dc.subjectparlament Mołdawiipl_PL
dc.titleРеформа административно-территориального деления и местного самоуправления в Республике Молдова: между институциональной теорией и политической практикойru_RU
dc.title.alternativeReform of the administrative-territorial division and local government in the Republic of Moldova: between institutional theory and political practiceen_GB
dc.title.alternativeReforma podziału administracyjno - terytorialnego i samorządu lokalnego w Republice Mołdawiipl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2017; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017pl_PL
dc.page.number[129]-142
dc.contributor.authorAffiliationRosyjski Uniwersytet Przyjaźni Narodów w Moskwie
dc.identifier.eissn2451-2567
dc.referencesAlegerile parlamentare anticipate în Moldova din 27 februarie 1994 (Результаты парламентских выборов в Республике Молдова от 27 февраля 1994 года), Asociaţia pentru Democraţie Participativă „ADEPT” (Ассоциация за партиципа­торную демократию в Молдове АДЕПТ”), http://www.e-democracy.md/elections/ parliamentary/1994/ (19.12.2016).ru_RU
dc.referencesAlegerile parlamentare anticipate în Moldova din 23 martie 1998 (Результаты пар­ламентских выборов в Республике Молдова от 23 марта 1998 года), Asociaţia pentru Democraţie Participativă “ADEPT” (Ассоциация за партиципаторную демократию в Молдове „АДЕПТ”), http://www.e-democracy.md/elections/ parliamentary/1998/ (19.12.2016).ru_RU
dc.referencesAlegerile parlamentare anticipate în Moldova din 25 februarie 2001 (Результаты пар­ламентских выборов в Республике Молдова от 25 февраля 2001 года), Asociaţia pentru Democraţie Participativă „ADEPT” (Ассоциация за партиципаторную демократию в Молдове „АДЕПТ”), http://www.e-democracy.md/elections/ parliamentary/2001/ (19.12.2016).ru_RU
dc.referencesGmina Kramsk w liczbach (mapy, nieruchomości, GUS, szkoły, kody pocztowe, wynagrodzenie, bezrobocie, zarobki, edukacja, tabele), http://www.polskawliczbach. pl/gmina_Kramsk (19.12.2016).ru_RU
dc.referencesLEGE Nr. 306 din 07.12.1994 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova, Registrul de stat al actelor juridice al Republicii Moldova (Официальный онлайн-регистр юридических актов Республики Молдова) http://lex.justice.md/ viewdoc.php?action=viewview=docid=310874lang=1 (19.12.2016).ru_RU
dc.referencesLEGE Nr. 191 din 12.11.1998 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova, Registrul de stat al actelor juridice al Republicii Moldova (Официальный онлайн-регистр юридических актов Республики Молдова) http://lex.justice.md/ md/310818/ (19.12.2016).ru_RU
dc.referencesLEGE Nr. 764 din 27.12.2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova, Registrul de stat al actelor juridice al Republicii Moldova (Официальный онлайн-регистр юридических актов Республики Молдова) http://lex.justice.md/ md/312874/ (19.12.2016).ru_RU
dc.referencesГагаузы объявили о создании своей республике и выходе из Молдовы, „Коммер­сант-Власть”, № 33 от 20.08.1990, http://www.kommersant.ru/doc/266475 (19.12.2016).ru_RU
dc.referencesВ Польше при населении 40 млн человек – 2400 примэрий, а в Молдове тысяча примэ­рий на 3,5 млн, Newsmaker.md. 25.04.2016, http://newsmaker.md/rus/novosti/v-polshe-pri-naselenii-40-mln-chelovek-2400-primeriy-a-v-moldove-tysyacha-primeriy-24422 (19.12.2016).ru_RU
dc.referencesКостаки Г., Борщевский А., Мазур В., Местное самоуправление в Молдове, „Закон и жизнь” 2011, № 5.ru_RU
dc.referencesМакухин А.В., Современная миграционная ситуация в Республике Молдова и Прид­нестровье как череда исходов населения, „Politbook” 2015, № 1.ru_RU
dc.contributor.authorEmailkaizerkind@gmail.com
dc.identifier.doi10.18778/1427-9657.06.09


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Eastern Review Tom 06/2017 [10]
    Społeczeństwa obywatelskie w państwach regionu Europy Środkowej i Wschodniej, pod red. Alicji Stępień-Kuczyńskiej, Michała Słowikowskiego i Agaty Włodarskiej-Frykowskiej

Show simple item record