Show simple item record

dc.contributor.authorПетрук, Наталія
dc.date.accessioned2018-08-28T13:18:04Z
dc.date.available2018-08-28T13:18:04Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1427-9657
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/25484
dc.description.abstractThe article analyzes the content, features and the role of communication in the development of civil society in Ukraine. Communication is considered as the reality of civilized existence of the Ukrainian community. The emphasis is on the importance of the benefits of formal and informal communication.en_GB
dc.description.abstractArtykuł poświęcony jest analizie treści, specyfice i roli komunikacji w procesie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na Ukrainie. Komunikacja postrzegana jest jako rzeczywi­stość cywilizowanego funkcjonowania ukraińskiego społeczeństwa. W artykule rozważane są również zalety odwoływania się do form formalnej i nieformalnej komunikacji.pl_PL
dc.language.isoruru_RU
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegoru_RU
dc.relation.ispartofseriesEastern Review;6
dc.subjectcivil societyen_GB
dc.subjectcommunicationen_GB
dc.subjectformal and informal communicationen_GB
dc.subjectdevelopment of civil societyen_GB
dc.subjectUkraineen_GB
dc.subjectspołeczeństwo obywatelskiepl_PL
dc.subjectkomunikacjapl_PL
dc.subjectformalna i nieformalna komunikacjapl_PL
dc.subjectrozwój społeczeństwa obywatelskiegopl_PL
dc.subjectUkrainapl_PL
dc.titleКоммуникация и ее влияние на динамику гражданского обществаru_RU
dc.title.alternativeCommunication and its impact on the dynamics of civil societyen_GB
dc.title.alternativeKomunikacja i jej wpływ na dynamikę rozwoju społeczeństwa obywatelskiegopl_PL
dc.typeArticleru_RU
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2017; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017ru_RU
dc.page.number[97]-106
dc.contributor.authorAffiliationKatedra Filozofii i Politologii, Chmielnicki Uniwersytet Narodowy
dc.identifier.eissn2451-2567
dc.referencesТематический отчет. Гражданское общество и кризис в Украине, ОБСЕ, 11.02.2015, http://www.osce.org/ru/ukraine-smm/217526?download=true (17.11.2015).ru_RU
dc.referencesГладких В., Блеск и нищета гражданского общества в Украине, 16.12.2015, https:// daily.rbc.ua/rus/show/blesk-nishcheta-grazhdanskogo-obshchestva-1450269774. html (17.11.2015).ru_RU
dc.referencesГражданское образование и демократизация в странах Восточного партнерства, Д. Зегерт (ред.-сост.), „Bundeszentrale für politische Bildung”, т. 1698,14.03.2015, http://www.bpb.de/shop/buecher/schriftenreihe/222930/- (17.11.2015).ru_RU
dc.referencesKaratzogianni A., Miazhevich G., Denisova A., A Comparative Cyberconflict Analysis of Digital Activism Across Post-Soviet Countries, “Comparative Sociology” 2017, vol. 16, no. 1.ru_RU
dc.referencesПро засади державної мовної політики, “Відомості Верховної Ради (ВВР)” 2013, № 23, ст. 218, http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5029-17/print1331482006276224 (17.11.2015).ru_RU
dc.referencesСередакандидат Ю., Украинский парадокс: сильное гражданское общество, кото­рое слабо влияет на власть, https://delo.ua/ukraine/ukrainskij-paradoks-silnoe-grazhdanskoe-obschestvo-kotoroe-slabo-314682/ (17.11.2015).ru_RU
dc.referencesUdovyk O., Beyond the Conflict and Weak Civil Society; Stories from Ukraine: Cases of Grassroots Initiatives for Sustainable Development, “East/West: Journal of Ukranian Studies” 2017, vol. 4, no. 2.ru_RU
dc.contributor.authorEmailnataliiapetruk@gmail.com
dc.identifier.doi10.18778/1427-9657.06.06


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Eastern Review Tom 06/2017 [10]
    Społeczeństwa obywatelskie w państwach regionu Europy Środkowej i Wschodniej, pod red. Alicji Stępień-Kuczyńskiej, Michała Słowikowskiego i Agaty Włodarskiej-Frykowskiej

Show simple item record