Show simple item record

dc.contributor.authorPietrzak, Edyta
dc.date.accessioned2018-08-28T13:18:03Z
dc.date.available2018-08-28T13:18:03Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1427-9657
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/25481
dc.description.abstractThe article discusses contemporary theories of civil society at the local, global and transnational level with reference to one of the most interesting modern trends in humanities – the concept of new materialism. The proposed classification has been based on the criterion of civil rights expansion suggested by Reinhardt Koselleck.en_GB
dc.description.abstractСтатья посвящена современным теориям гражданского общества в регио­нальном,глобальном и транснациональном масштабе, что является основой от­сылки к одному из наиболее интересных современных направлений в гуманитар­ных науках — концепции нового материализма. За основу предложенной в статье классификации принят, предложенный Рейнхардтом Косселецким, критерий рас­ширения гражданских прав.ru_RU
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesEastern Review;6
dc.subjectcitizenshipen_GB
dc.subjectcivil rightsen_GB
dc.subjectnew materialismen_GB
dc.subjectcivil societyen_GB
dc.subjectобществоru_RU
dc.subjectгражданские праваru_RU
dc.subjectновый материализмru_RU
dc.subjectгражданское обществоru_RU
dc.titleWspółczesne teorie społeczeństwa obywatelskiego w świetle nowego materializmupl_PL
dc.title.alternativeContemporary theories of civil society with reference to the concept of new materialismen_GB
dc.title.alternativeСовременные теории гражданского общества через призму нового материализмаru_RU
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2017; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017pl_PL
dc.page.number[39]-52
dc.contributor.authorAffiliationInstytut Nauk Społecznych i Zarządzania Technologiami, Politechnika Łódzka
dc.identifier.eissn2451-2567
dc.referencesArendt H., Kondycja ludzka, Warszawa 2000.ru_RU
dc.referencesBarad K., Diffracting Diffraction: Cutting Together-Apart, Paralax 2014.ru_RU
dc.referencesBarad K., Erasers and erasures: Pinch’s unfortunate ‘uncertainty principle’, „Social Studies of Science” 2011, no. 41(3).ru_RU
dc.referencesBarad K., Meeting the Universe Half Way, Quantum Physics and the Entanglement of Matter and Meaning, Durham, New York and London 2007.ru_RU
dc.referencesBarad K., On touching – the inhuman that therefore i am, differences, „A Journal of Feminist Studies” 2012, no. 23(3).ru_RU
dc.referencesBarad K., Posthumanist performativity: Toward an understanding of how matter comes to matter, „Signs: Journal of Women in Culture and Society” 2003, no. 28.ru_RU
dc.referencesBatliwala S., Brown L.D., Transnational Civil Society: An Introduction, Bloomfield CT 2006.ru_RU
dc.referencesBaylis J., Smith S., Globalizacja polityki światowej. Wprowadzenie do stosunków między­narodowych, Kraków 2008.ru_RU
dc.referencesBeck Ü., Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Warszawa 2002.ru_RU
dc.referencesBeck Ü., Władza i przeciwwładza w epoce globalnej. Nowa ekonomia polityki światowej, Warszawa 2005.ru_RU
dc.referencesBeck Ü., Gernsheim E., Miłość na odległość. Modele życia w epoce globalnej, Warszawa 2013.ru_RU
dc.referencesBraidotti R., Po człowieku, tłum. J. Bednarek, A. Kowalczyk, Warszawa 2013.ru_RU
dc.referencesBraidotti R., Podmioty nomadyczne. Ucieleśnienie i różnica seksualna w feminizmie współczesnym, tłum. A. Derra, Warszawa 2009.ru_RU
dc.referencesBrown L.D., Creating Credibility: Legitimacy and Accountability for Transnational Civil Society, Bloomfield CT 2008.ru_RU
dc.referencesCastells M., The power of Identity, Oxford 2013.ru_RU
dc.referencesCastells M., Sieci oburzenia i nadziei. Ruchy społeczne w erze internetu, Warszawa 2013.ru_RU
dc.referencesCastells M., Siła tożsamości, Warszawa 2008.ru_RU
dc.referencesCastells M., Społeczeństwo sieci, Warszawa 2007.ru_RU
dc.referencesCastells M., The Rise of Network Society, Oxford 2000.ru_RU
dc.referencesCastells M., Władza komunikacji, Warszawa 2013.ru_RU
dc.referencesDarendorf R., Zagrożone społeczeństwo obywatelskie, [w:] Europa i społeczeństwo oby­watelskie. Rozmowy w Castel Gandolfo, red. K. Michalski, Kraków 1994.ru_RU
dc.referencesDe Landa M., Philosophy and Simulation: The Emergence of Synthetic Reason, London and New York 2011.ru_RU
dc.referencesDryzek J., Souvereign Virtue: The Theory and Practice of Equality, Cambridge 2000.ru_RU
dc.referencesDumała A., Uczestnicy transnarodowi – podmioty niezależne czy kontrolowane przez pań­stwa?, [w:] Państwo we współczesnych stosunkach międzynarodowych, red. E. Hali­żak, I. Popiuk-Rysińska, Warszawa 1995.ru_RU
dc.referencesDybel P., Wróbel S., Granice polityczności. Od polityki emancypacji do polityki życia, Warszawa 2008.ru_RU
dc.referencesEtzioni A., From Empire to Community: A New Approach to International Relations, New York 2004.ru_RU
dc.referencesFlorini A., The Third Force: The Rise of Transnational Civil Society, Tokyo and Wa-shington 1999.ru_RU
dc.referencesGadamer H.G., Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej, Kraków 1993.ru_RU
dc.referencesHannerz U., Powiązania transnarodowe. Kultura, ludzie, miejsca, Kraków 2006.ru_RU
dc.referencesHeld D., Global Covenant. The Social Democratic Alternative to the Washington Consensus, Cambridge 2004.ru_RU
dc.referencesHeld D., Global Transformations. Politics, Economics and Culture, Cambridge 1999.ru_RU
dc.referencesHyży E., Dzielenie się światem. Nowy feministyczny realizm w ujęciu Karen Barad, https://www.academia.edu/28271247/Dzielenie_si%C4%99_%C5%9Bwiatem.Nowy_ feministyczny_realizm_w_uj%C4%99ciu_Karen_Barad.pdf (dostęp 10.03.2017).ru_RU
dc.referencesIriye A., Global Community: The Role of International Organizations in the Making of the Contemporary World, Berkeley 2002.ru_RU
dc.referencesKaldor M., The Global Civil Society. An Answer to War, Cambridge 2003.ru_RU
dc.referencesKarwat M., Rodzaje teorii w polityce, [w:] Czym jest teoria w politologii, red. Z. Blok, Warszawa 2011.ru_RU
dc.referencesKean J., Global Civil Society?, Cambrigde 2003.ru_RU
dc.referencesKoselleck R., Trzy światy obywatelskie? Wprowadzenie do porównawczej semantyki społeczeństwa obywatelskiego w Niemczech, Anglii i Francji – zarys dziejów teorii, [w:] Europa i społeczeństwo obywatelskie. Rozmowy w Castel Gandolfo, red. K. Mi­chalski, Kraków 1994.ru_RU
dc.referencesMeillassoux Q., After Finitude. An Essay on the Necessity of Contingency, New York 2008.ru_RU
dc.referencesMeillassoux Q., The Number and the Siren, New York 2012.ru_RU
dc.referencesPietrzyk-Reeves D., Idea społeczeństwa obywatelskiego, Toruń 2012.ru_RU
dc.referencesSeters P., Aproaching Global Civil Society, [w:] Critical Mass, The Emergence of Global Civil Society, eds J.W. Walker, A. Thompson, Waterloo 2008.ru_RU
dc.referencesSinger P., One World: The Ethics of Globalization, New Haven 2002.ru_RU
dc.referencesTaylor Ch., Kiedy mówimy społeczeństwo obywatelskie, [w:] Europa i społeczeństwo oby­watelskie. Rozmowy w Castel Gandolfo, red. K. Michalski, Kraków 1994.ru_RU
dc.referencesWalzer M., Spór o społeczeństwo obywatelskie, [w:] Ani książę, ani kupiec. Obywatel. Idea społeczeństwa obywatelskiego w myśli współczesnej, red. J. Szacki, Kraków 1997.ru_RU
dc.referencesWalzer M., Toward a Global Civil Society, New York 1995.ru_RU
dc.contributor.authorEmailedyta.pietrzak@p.lodz.pl
dc.identifier.doi10.18778/1427-9657.06.03


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Eastern Review Tom 06/2017 [10]
    Społeczeństwa obywatelskie w państwach regionu Europy Środkowej i Wschodniej, pod red. Alicji Stępień-Kuczyńskiej, Michała Słowikowskiego i Agaty Włodarskiej-Frykowskiej

Show simple item record