Show simple item record

dc.contributor.authorKucner, Monika
dc.date.accessioned2018-08-24T11:52:16Z
dc.date.available2018-08-24T11:52:16Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1427-9665
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/25435
dc.description.abstractThis article presents an image of Lodz colonies and workers' settlements in the memories of the Germens in Lodz. They perform a variety of functions: residential, commercial, they are a place of work and leisure. They satisfy also higher needs: they are a part of the cultural and social life. In terms of ethnicity they are places where penetrate different cultures and religions. What particularly distinguishes these areas and giving them specific climate is mostly emotional aspect resulting from the attachment to this place. Their inhabitants form stable communities, with their own customs and traditions. Described by the Germans colonies and workers settlements in the nineteenth and early twentieth century were an integral part of Lodz.en_GB
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Germanica;13
dc.subjectminorityen_GB
dc.subjectliteratureen_GB
dc.subjecthistoryen_GB
dc.subjectLodzen_GB
dc.subjectmemoriesen_GB
dc.subjectcityen_GB
dc.subjectcoloniesen_GB
dc.subjectworkers' settlementsen_GB
dc.titleKOLONIE I OSIEDLA ROBOTNICZE WE WSPOMNIENIACH NIEMCÓW ŁÓDZKICHpl_PL
dc.title.alternativeCOLONIES AND WORKERS' SETTLEMENTS IN THE MEMORIES OF THE GERMENS IN LODZen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2017; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017pl_PL
dc.page.number[139]-147
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Instytut Filologii Germańskiej
dc.identifier.eissn2449-6820
dc.referencesBandurka M.(1995), Zmiany administracyjne i terytorialne ziem województwa łódzkiego w XIX i XX wieku, Łódź.en_GB
dc.referencesBaranowski B.(1980), Łódź i okolice na przełomie XVIII i XIX w. (1793–1820/1823 r.), [w:] Łódź. Dzieje miasta, Warszawa/Łódź.en_GB
dc.referencesBrehmer U.(1999), Moje miasto ojczyste z czasów beztroskiego dzieciństwa, [w:] Gdzie są Niemcy z tamtych lat. Wspomnienia łódzkich Niemców, K.Radziszewska (red.) Wydawnictwo Litera­tura, Łódź, s. 56–63.en_GB
dc.referencesDedecius K.(2008), Europejczyk z Łodzi. Wspomnienia, Wydawnictwo Literackie, Kraków.en_GB
dc.referencesHeike O.(1969), Die deutsche Arbeiterbewegung in Polen 1835–1945, Ostdt.Forschungsstelle im Lande Nordrhein-Westfalen, Dortmund.en_GB
dc.referencesHeike Otto (1971), Aufbau und Entwicklung der Lodzer Textilindustrie. Eine Arbeit deutscher Ein­wanderer in Polen für Europa, Lapp, Mönchengladbach.en_GB
dc.referencesHeike O.(1985), Die deutsche Minderheit in Polen bis 1939: Ihr Leben und Wirken kulturell, gesel­lschaftlich, politisch. Eine historisch-dokumentarische Analyse, Selbstverlag des Verfassers, Leverkusen.en_GB
dc.referencesHeike O.(2002), Leben im deutsch-polnischen Spannungsfeld: Erinnerungen und Einsichten eines deutschen Journalisten aus Lodz, docupoint Magdeburg, Herne.en_GB
dc.referencesHupka H.(2001), Niespokojne sumienie. Wspomnienia, z niemieckiego przełożył i przypisami opa­trzył Eugeniusz Cezary Król. Oficyna Wydawnicza Rytm, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa.en_GB
dc.referencesKornacker R.(1999), Po stracie naszej ojczyzny zbudowaliśmy nową, [w:] Gdzie są Niemcy z tam­tych lat. Wspomnienia łódzkich Niemców, K.Radziszwwska (red.) Wydawnictwo Literatura, Łódź, s. 51–55.en_GB
dc.referencesKucner M.(red.) (2011), Literackie i nieliterackie obrazy miasta. Łód przełomu wieków oczami niemiec­kojęzycznego autora – Carla Heinricha Schulza / Nicht nur literarische Bilder einer Stadt. Lodz in den Augen eines deutschsprachigen Autors – Carl Heinrich Schultz, Primum Verbum, Łódź.en_GB
dc.referencesKucner M.(2014), Literatura „ziemi obiecanej”. Twórczość niemieckojęzycznych łodzian w XIX i na początku XX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.en_GB
dc.referencesLuckwald E.von, Leiden und Freuden als Konsul in Lodz, Politisches Archiv Auswärtiges Amt:, Sygnatura: ZB8/81–02/3394 63, s. 16, tłumaczenie: Małgorzata Półrola.en_GB
dc.referencesOrłowski H. (1996), O asymetrii deprywacji. Ucieczka, deportacja i wypędzenie w niemieckiej i pol­skiej literaturze po 1939 roku, [w:] H. Orłowski, A. Sakson (red.), Utracona ojczyzna. Przymu­sowe wysiedlenia, deportacje i przesiedlenia jako wspólne doświadczenie, Poznań, s. 189–209.en_GB
dc.referencesPytlas S.(2005), Trwałe ślady w zabudowie miejskiej inwestycjach dokonanych przez przedstawi­cieli wielonarodowej ludności Łodzi, [w:] Koter M., Kulesza M., Puś W., Pytlas S., Wpływ wie­lonarodowego dziedzictwa kulturowego Łodzi na współczesne oblicze miasta, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 109–136.en_GB
dc.referencesRadziszewska K.(red.) (1999), Gdzie są Niemcy z tamtych lat? Wspomnienia łódzkich Niemców, Wydawnictwo Literatura Łódź.en_GB
dc.referencesReinhold P.(1913), Ne Mütze voll Witze aus Lodz und Pabianice, Grüning, Łódź.en_GB
dc.referencesRenner A.E.(1983), Deutsche Schicksalswege in Lodz: ein historischer Roman, Westkreutz Berlin/Bonn.en_GB
dc.referencesScheffel A. (2008), Łódź – historia/e, Wspomnienia – epizody z mojego życia, Biblioteka „Tygla Kultury”, Łódź.en_GB
dc.referencesTeplitzka B.(1913), Lodzer Typen, A. Drewing, Łódź.en_GB
dc.referencesWalter G.(1999), Mojego ojca nazywano Białym Żydem, [w:] Gdzie są Niemcy z tamtych lat. Wspo­mnienia łódzkich Niemców, K. Radziszewska (red.) Wydawnictwo Literatura, Łódź, s. 64–70.en_GB
dc.contributor.authorEmailmonika.kucner@uni.lodz.pl
dc.identifier.doi10.18778/1427-9665.13.12


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record