Show simple item record

dc.contributor.authorRudolf, Wawrzyniec
dc.contributor.authorWrześniewska-Szymańska, Agata
dc.date.accessioned2018-07-24T13:29:48Z
dc.date.available2018-07-24T13:29:48Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1733-3180
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/25360
dc.description.abstractThe study concerns signs used in marketing activities of Polish cities. These are traditional coats of arms, often with rich symbolism and historical references, and logos, considered as promotional signs, based on the contemporary values of individual towns. The authors assessed the level of similarity of the two signs in terms of symbolism and color. The results of this assessment were presented in the system of Polish voivodeships and taking into account the size of the city. Particular attention has been given to the category of small towns.en_GB
dc.description.abstractOpracowanie dotyczy oznaczeń wykorzystywanych w działaniach marketingowych polskich miast. Są to tradycyjne herby, często o bogatej symbolice i historycznych odniesieniach oraz loga uznawane jako znaki promocyjne, oparte na współczesnych walorach poszczególnych miejscowości. Autorzy dokonali oceny podobieństwa obu tych oznaczeń w zakresie symboliki i kolorystyki. Wyniki tej oceny zaprezentowano w układzie województw oraz z uwzględnieniem wielkości miasta. Szczególną uwagą objęto kategorię miast małych.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesSpace - Society - Economy;24
dc.subjectcity coat of armsen_GB
dc.subjectcity logoen_GB
dc.subjectvisual identification of the cityen_GB
dc.subjectterritorial branden_GB
dc.subjectherb miastapl_PL
dc.subjectlogo miastapl_PL
dc.subjectidentyfikacja wizualna miastapl_PL
dc.subjectmarka terytorialnapl_PL
dc.titleHerby i logotypy małych miast – bliżej tradycji czy współczesnościpl_PL
dc.title.alternativeCoat of Arms and Logotypes of Small Cities – Closer to Tradition or to the Modernityen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2018; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2018pl_PL
dc.page.number59-74
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzania Miastem i Regionem, ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódź
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzania Miastem i Regionem, ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódź
dc.identifier.eissn2451-3547
dc.referencesAdamczewski A., 1999, Funkcje użytkowe herbu miejskiego do końca XVIII w., „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego”, 4: 67–99.pl_PL
dc.referencesAdamczewski A., 2000, Heraldyka miast wielkopolskich do końca XVIII wieku, Wydawnictwo DiG, Warszawa.pl_PL
dc.referencesAdamus-Matuszyńska A., 2016, Public relations miasta, [w:] Tyliszczak J.J. i in., Wizerunek miasta. Co, jak, dlaczego, Wydawnictwo internetowe e-bookowo: 38–43.pl_PL
dc.referencesAltkorn J., 2002, Kształtowanie rynkowego wizerunku firmy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.pl_PL
dc.referencesAnders-Morawska J., Rudolf W., 2015, Orientacja rynkowa we współrządzeniu miasta, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesAshworth G.J., Voogd H., 1990, Selling the City: Marketing Approaches in Public Sector Urban Planning, Belhaven Press, London.pl_PL
dc.referencesFlorek M., 2014, Kapitał marki miasta zorientowany na konsumenta. Źródła i pomiar, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.pl_PL
dc.referencesGlińska E., 2016, Budowanie marki miasta. Koncepcje, warunki, modele, Wolters Kluwer, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGumowski M., 1960, Herby miast polskich, Arkady, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKeller K.L., 1993, Conceptualizing, Measuring and Managing Customer – Based Brand Equity, „Journal of Marketing”, 57 (1): 1–22.pl_PL
dc.referencesKotler M., 2001, A Framework for Marketing Management, Upper Sadle River, Prentice-Hall, New York.pl_PL
dc.referencesKotler Ph., Asplund Ch., Rein I., Haider D.H., 1999, Marketing Places Europe. How to attract investments, industries, residents and visitors to cities, communities, regions and nations in Europe, Financial Times – Prentice Hall, London.pl_PL
dc.referencesMacalik J., 2013, Logotyp jako podstawowy element identyfikacji wizualnej miasta – wybrane problemy, „Zeszyty Naukowe WSB we Wrocławiu”, 1 (33).pl_PL
dc.referencesMichta J., 2000, Heraldyka samorządowa województwa świętokrzyskiego i jej symbolika, Kielce.pl_PL
dc.referencesMorgan N., Pritchard A., Pride R. (red.), 2002, Destination Branding. Creating the Unique Destination Proposition, Butterworth Heinemann, Oxford.pl_PL
dc.referencesOlsson K., Berglund E., 2009, City Marketing: The Role of Citizen, [w:] Nyseth T., Viken A. (red.), Place Reinvention: Northern Perspectives, Ashgate, Farnham.pl_PL
dc.referencesRudolf W., 2016, Marketing terytorialny w ujęciu relacyjnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesStawasz D., 2016, Współczesne dylematy zarządzania rozwojem miast, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesSzromnik A., 2012, Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Wolters Kluwer, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWłoszczyński A.L., 2016, Herb a logo miasta, [w:] Tyliszczak J.J. i in., Wizerunek miasta. Co, jak, dlaczego, Wydawnictwo internetowe e-bookowo: 62–63.pl_PL
dc.contributor.authorEmailwawrzyniec.rudolf@uni.lodz.pl
dc.contributor.authorEmailfinanse@ldb.net.pl
dc.identifier.doi10.18778/1733-3180.24.04


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record