Now showing items 1-2 of 2

  • Migration processes in the Baltic States – the dynamic of change 

   Włodarska-Frykowska, Agata (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017)
   Artykuł stanowi analizę procesów migracyjnych zachodzących współcześnie w pań­stwach bałtyckich. Estonia, Litwa i Łotwa to kraje, które muszą zmagać się z dużymi problemami demograficznymi, ponadto wysoki poziom emigracji ...
  • Wstęp 

   Włodarska-Frykowska, Agata; Stępień-Kuczyńska, Alicja; Słowikowski, Michał (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017)