Show simple item record

dc.contributor.authorWolski, Paweł
dc.date.accessioned2018-07-04T11:17:01Z
dc.date.available2018-07-04T11:17:01Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1505-9057
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/25271
dc.description.abstractThe author comments on some fundamental issues connected to the representation of the bodily experience within Holocaust literature as a particular kind of writing based on two paradigms: the ethical one, blurring common definitions of fiction and fictionality (including the definition of somatic reality in autobiographical, quasi-autobiographical and fictional Holocaust narratives), and the body-mind one, funding the discourse of dignity within the death camps (intellectual resistance being presented as the only possible one within the sub-human treatment of the body). The author, while recognizing validity of both, demands a recognition of bodily aspects of Holocaust literature. He does so by using the example of well-known critical comments on Giorgio Agamben’s theory of „the Muselman”.en_GB
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica;4
dc.subjectholocaust literatureen_GB
dc.subjectsomatocriticsen_GB
dc.subjectbodily experienceen_GB
dc.subjectMuselmanen_GB
dc.subjectGiorgio Agamabenen_GB
dc.titleResztki ciała. Cielesne doświadczenie obozowe: problemy przedstawianiapl_PL
dc.title.alternativeRemnants of The Body. On The Representation of Somatic Experience of T he Holocausten_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2017; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017pl_PL
dc.page.number[177]-188
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Szczeciński, Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa; Zakład Teorii i Antropologii Literatury; Al. Piastów 40B, 71-065 Szczecin
dc.identifier.eissn2353-1908
dc.referencesAgamben Giorgio, Co zostaje z Auschwitz. Archiwum i świadek, przekł. Sławomir Królak, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2008.en_GB
dc.referencesAméry Jean, Poza winą i karą próby przełamania podjęte przez złamanego, przekł. Ryszard Turczyn, Homini, Kraków 2007.en_GB
dc.referencesArtwińska Anna, Transfer międzypokoleniowy, epigenetyka i „więzy krwi”. O „Małej Zagładzie” Anny Janko i „Granicy zapomnienia” Siergieja Lebiediewa, „Teksty Drugie” 2016, nr 1, s. 13–29.en_GB
dc.referencesBecker Anette, Eksterminacje. Ciało i obozy, w: Historia ciała, red. Jean-Jacques Courtine, przekł. Krystyna Belaid i Tomasz Stróżyński, Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk 2014, t. 3: Różne spojrzenia. Wiek XX, s. 299–316.en_GB
dc.referencesBettelheim Bruno, Individual and Mass Behavior in Extreme Situations, „The Journal of Abnormal and Social Psychology” 1943, nr 38, s. 417–452.en_GB
dc.referencesBettelheim Bruno, The Informed Heart: Autonomy in a Mass Age, Free Press, Glencoe 1960.en_GB
dc.referencesBorowski Tadeusz, Pisma w czterech tomach, red. Tadeusz Drewnowski, Joanna Szczęsna, Sławomir Buryła, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2005, t. 4: Krytyka.en_GB
dc.referencesBorwicz Michał Maksymilian, Literatura w obozie, Wojewódzka Żydowska Komisja Historyczna, Kraków 1946.en_GB
dc.referencesBuryła Sławomir, Wokół Zagłady. Szkice o literaturze Holokaustu, Universitas, Kraków 2016.en_GB
dc.referencesChamayou Gregoire, Podłe ciała. Eksperymenty na ludziach w XVIII i XIX wieku, przekł. Jadwiga Bodzińska i Katarzyna Thiel-Jańczuk, Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk 2012.en_GB
dc.referencesDanto Arthur C., The body/body problem selected essays, University of California Press, Berkeley 1999.en_GB
dc.referencesDomańska Ewa, Muzułman: świadectwo i figura, w: Zagłada. Współczesne problemy rozumienia i przedstawiania, red. Przemysław Czapliński, Ewa Domańska, Poznańskie Studia Polonistyczne, Poznań 2009.en_GB
dc.referencesEagleton Terry, The event of literature, Yale University Press, New Haven–London 2013.en_GB
dc.referencesEngelking Leszek, Lekcje anatomii doktora D., Wydawnictwo Literackie, Kraków 2016.en_GB
dc.referencesFelman Shoshana, Laub Dori, Testimony. Crises of witnessing in literature, psychoanalysis, and history, Routledge, New York–London 1992.en_GB
dc.referencesForth Chrisopher E., The Body, w: Writing the Holocaust, red. Jean-Marc Dreyfus i Daniel R. Langton, Bloomsbury Academic, London–New York 2011.en_GB
dc.referencesGilman Sander, The Jew’s body, Routledge, New York 2009.en_GB
dc.referencesHeath Malcolm, Ancient philosophical poetics, Cambridge University Press, Cambridge 2013.en_GB
dc.referencesJaworski Czesław W., Wspomnienia z Oświe̜ cimia, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 1962.en_GB
dc.referencesKarwowska Bożena, Ciało, seksualność, obozy zagłady, Universitas, Kraków 2009.en_GB
dc.referencesKossak Zofia, Z otchłani. Wspomnienia z lagru, Wydawnictwo Księgarni Wł. Nagłowskiego, Poznań 1947.en_GB
dc.referencesKoziołek Ryszard, Ciała Sienkiewicza. Studia o płci i przemocy, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015.en_GB
dc.referencesKrupiński Piotr, Ciało, historia, kultura. Pisarstwo Mariana Pankowskiego i Leo Lipskiego wobec tabu, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011.en_GB
dc.referencesKulesza Dariusz, Dwie prawdy. Zofia Kossak i Tadeusz Borowski wobec obrazu wojny w polskiej prozie lat 1944–1948, Trans Humana, Białystok 2006.en_GB
dc.referencesLaCapra Dominick, History and its limits. Human, animal, violence, Cornell University Press, Ithaca 2009.en_GB
dc.referencesLeociak Jacek, Tekst wobec zagłady. O relacjach z getta warszawskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2016.en_GB
dc.referencesLevi Primo, Żelazo, w: Levi Primo, Układ okresowy, przekł. Zofia Koprowska, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2011.en_GB
dc.referencesMauss Marcel, Sposoby posługiwania się ciałem, w: Socjologia i antropologia, przekł. Marcin Król, Krzysztof Pomian, Jerzy Szacki, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1978.en_GB
dc.referencesMerleau-Ponty Maurice, Fenomenologia percepcji. Fragmenty, przekł. Jacek Migasiński i Piotr Stefańczyk, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 1993.en_GB
dc.referencesMorawiec Arkadiusz, Literatura w lagrze, lager w literaturze. Fakt, temat, metafora, Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, Łódź 2009.en_GB
dc.referencesPiwowarski Krystian, Więcej gazu, Kameraden!, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2012.en_GB
dc.referencesPrzymuszała Beata, Smugi Zagłady. Emocjonalne i konwencjonalne aspekty tekstów ofiar i ich dzieci, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2016.en_GB
dc.referencesPrzymuszała Beata, Szukanie dotyku. Problematyka ciała w polskiej poezji współczesnej, Universitas, Kraków 2006.en_GB
dc.referencesRomanowiczowa Zofia, Przejście przez Morze Czerwone, Libella, Paryż 1960.en_GB
dc.referencesSohn-Rethel Alfred, Geistige und körperliche Arbeit. Zur Theorie der gesellschaftlichen Synthesis, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1973.en_GB
dc.referencesTheweleit Klaus, Męskie fantazje, przekł. Mateusz Falkowski i Michał Herer, przekł. przejrzał Arkadiusz Żychliński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015.en_GB
dc.referencesWolski Paweł, Boks w Auschwitz. Opór ciała, w: Adlojada. Biografia i świadectwo, red. Jaromir Brejdak, Dariusz Kacprzak, Jerzy Madejski, Beata Małgorzata Wolska, Muzeum Narodowe, Szczecin 2014.en_GB
dc.referencesWolski Paweł, Ciało (ponownie) uprzedmiotowione. Somatyczne narracje bokserów w literaturze Zagłady i ich współczesne konteksty, w: Ślady II wojny światowej i Zagłady w najnowszej literaturze polskiej, red. Barbara Sienkiewicz i Sylwia Karolak, Nauka i Innowacje, Poznań 2016.en_GB
dc.referencesWolski Paweł, Eksces męskości. Narracje bokserskie w literaturze Zagłady, „Teksty Drugie” 2015, nr 2, s. 180–202.en_GB
dc.referencesZiomek Jerzy, Powinowactwa przez fabułę, w: Ziomek Jerzy, Powinowactwa literatury. Studia i szkice, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1980.en_GB
dc.contributor.authorEmailpawel.wolski@univ.szczecin.pl
dc.identifier.doi10.18778/1505-9057.42.08
dc.relation.volume42pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record