Show simple item record

dc.contributor.authorKrupa, Bartłomiej
dc.date.accessioned2018-07-04T11:17:01Z
dc.date.available2018-07-04T11:17:01Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1505-9057
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/25269
dc.description.abstractThis article is a preliminary attempt to read the condition of survivors – those who were imprisoned in the displaced persons camps in occupied Germany just after the war. In this context author considers Tadeusz Nowakowski’s novel Obóz Wszystkich Świętych (Camp of All Saints), full of satire, grotesque and thoroughly soaked with sarcasm. The addition to Nowakowski’s vision is Tadeusz Borowski’s short story Bitwa pod Grunwaldem (Battle of Grunwald), as well as his poems from this time, e.g. Demokratyczne dary (Democratic Gifts), and also Jerzy Zagórski’s reports W południowych Niemczech (In Southern Germany), where the camps for DPs are compared to Henry Moore’s anthropomorphic figures sleeping in the tunnel. Separate reflections are devoted to the fate of Ida Fink, Shoah survivor, who was imprisoned in the Ettlingen camp. The writer mentions this time in the novel Podróż (Travel) and the interviews. Textual analyzes lead the author of the article to the conclusion that the narratives are proof of the inability to experience peace of mind in the time of freedom and generally the inability to return to pre-war times.en_GB
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica;4
dc.subjectPolish literatureen_GB
dc.subjectDPs campsen_GB
dc.subjectsurvivorsen_GB
dc.subjectTadeusz Nowakowskien_GB
dc.subjectTadeusz Borowskien_GB
dc.subjectJerzy Nowakowskien_GB
dc.subjectIda Finken_GB
dc.subjectrites de passageen_GB
dc.titleObóz dla dipisów – literackie zapisy doświadczenia życia „pomiędzy”. Zaproszenie do tematupl_PL
dc.title.alternativeDPs camps – literary records of life „in between” experience. Invitation to the topicen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2017; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017pl_PL
dc.page.number[141]-156
dc.contributor.authorAffiliationInstytut Badań Literackich PAN, Zespół Badań nad Literaturą Zagłady; ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
dc.identifier.eissn2353-1908
dc.referencesBlizna pamięci, z Idą Fink rozm. Stanisław Bereś, „Kresy” 2005, nr 4, s. 133–143.en_GB
dc.referencesBorowski Tadeusz, Pisma w czterech tomach, pod red. Tadeusza Drewnowskiego, Joanny Szczęsnej i Sławomira Buryły, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2003–2005.en_GB
dc.referencesBorowski Tadeusz, Utwory wybrane, oprac. Andrzej Werner, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1991.en_GB
dc.referencesChwastyk-Kowalczyk Jolanta, Katyń, dipisi, PKPR na łamach polskich czasopism uchodźczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, Kielce 2011.en_GB
dc.referencesDauksza Agnieszka, Klub Auschwitz i inne kluby. Rwane opowieści przeżywców, Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk 2016.en_GB
dc.referencesDrewnowski Tadeusz, Ucieczka z kamiennego świata. O Tadeuszu Borowskim, wyd. 2, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1977.en_GB
dc.referencesEgzamin maturalny z języka polskiego. Poziom rozszerzony, 2005 r. Dokument dostępny na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej [online]: http://www.cke.edu.pl/index.php/egzamin- -maturalny-left/arkusze-z-lat-2005-2014 [dostęp 08.10.2014].en_GB
dc.referencesFink Ida, Elza, tłum. Maria Wloch i Laurence Belleme, „Action” 1948, nr 205.en_GB
dc.referencesFink Ida, Podróż, wyd. 2, W.A.B., Warszawa 2004.en_GB
dc.referencesFink Ida, [relacja], Archiwum Yad Vashem, sygn. O3/1839.en_GB
dc.referencesFiut Aleksander, Polskie piekiełko, „Teksty Drugie” 1991, nr 1/2, s. 169–176.en_GB
dc.referencesGiese Arno, Polskie orły nad Renem. Przeklęci i pozbawieni obywatelstwa! Historia, którą napisały niezwykłe dramaty ludzkie, Rytm, Warszawa 2013.en_GB
dc.referencesGrynberg Henryk, Prawda nieartystyczna, wyd. 3, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2002.en_GB
dc.referencesHistoria PRL, t. 1: 1944–1945, red. Joanna Cieślewska, New Media Concept, Warszawa 2009.en_GB
dc.referencesJ.P. [Przyboś Julian], Świetna powieść, „Przegląd Kulturalny” 1957, nr 20, s. 5.en_GB
dc.referencesKrupa Bartłomiej, Wspomnienia obozowe jako specyficzna odmiana pisarstwa historycznego, Universitas, Kraków 2006.en_GB
dc.referencesLembeck Andreas, Wyzwoleni, ale nie wolni. Polskie miasto w okupowanych Niemczech, przeł. Barbara Ostrowska, Świat Książki, Bertelsmann Media, Warszawa 2007.en_GB
dc.referencesLewinsky Tamar, Żydowscy uchodźcy i przesiedleńcy z Polski w okupowanych Niemczech, w: Następstwa zagłady Żydów. Polska 1944–2010, pod red. Feliksa Tycha i Moniki Adamczyk- -Garbowskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma, Lublin–Warszawa 2012, s. 95–121.en_GB
dc.referencesLipski Jan Józef, Uczeń klasyków i jego kompleksy, „Twórczość” 1958, nr 2, s. 158–162.en_GB
dc.referencesMichman Dan, Holocaust Historiography. A Jewish Perspective. Conceptualization, Terminology, Approaches and Fundamental Issues, Vallentine Mitchell, London–Portland 2003.en_GB
dc.referencesNowakowski Tadeusz, Obóz Wszystkich Świętych, Libella, Paryż 1957.en_GB
dc.referencesNowakowski Tadeusz, Szopa za jaśminami, Polish Press Agency (Światopol), Londyn 1948.en_GB
dc.referencesOcalić pamięć, z Idą Fink rozm. Piotr Szewc, „Nowe Książki” 2003, nr 5, s. 4–5.en_GB
dc.referencesPerson Katarzyna, „I am a Jewish DP. A Jew from the eternal nowhere”. Jews from Poland in displaced persons camps in the occupation zones of West Germany: encounters with Poles and memories of Poland, 1945–1946, „Kwartalnik Historii Żydów” 2013, nr 2, s. 312–318.en_GB
dc.referencesPerson Katarzyna, Szkolenia zawodowe ORT-u w obozach dla DP w Niemczech, Austrii i Włoszech, „Kwartalnik Historii Żydów” 2010, nr 2, s. 194–206.en_GB
dc.referencesPilch Andrzej, Losy Polaków w Austrii po drugiej wojnie światowej 1945–1955, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1994.en_GB
dc.referencesPiszę szeptem, z Idą Fink rozm. Justyna Sobolewska, „Gazeta Wyborcza” nr z 13.05.2003, s. 14.en_GB
dc.referencesRutkowska Marta, Podróże pamięci. Twórczość Idy Fink, w: Proza polska na obczyźnie. Problemy – dyskursy – uzupełnienia, pod red. Zbigniewa Andresa, Janusza Pasterskiego i Anny Wal, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2007, t. 2, s. 200–214.en_GB
dc.referencesSękowski Paweł, Francja wobec polskich uchodźców wojennych i dipisów w pierwszych latach po drugiej wojnie światowej, „Dzieje Najnowsze” 2014, nr 2, s. 71–83.en_GB
dc.referencesStarowieyska-Morstinowa Zofia, Dwa lata po wojnie, „Tygodnik Powszechny” 1957, nr 21, s. 6.en_GB
dc.referencesSzczęsna Joanna, Tadeusz Borowski – poeta, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, Poznań 2000.en_GB
dc.referencesWandowski Henryk, „Obóz Wszystkich Świętych” „Tygodnik Zachodni” 1957, nr 51/52, s. 5–6.en_GB
dc.referencesWańkowicz Melchior, „Sercem gryzę”, „Kultura” [Warszawa] 1970, nr 40, s. 5.en_GB
dc.referencesWerner Andrzej, Zwyczajna apokalipsa. Tadeusz Borowski i jego wizja świata obozów, wyd. 2, Czytelnik, Warszawa 1981.en_GB
dc.referencesWłochowna Maria [właśc. Fink Ida], Dzień czci i chwały..., „Nasz Głos. Pismo obozu Polaków w Ettlingen, U.N.R.R.A. Team 94” 1945, nr 10, s. 1.en_GB
dc.referencesZagórski Jerzy, Szkice z podróży w przestrzeni i czasie, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1962.en_GB
dc.contributor.authorEmailbartlomiej.krupa@ibl.waw.pl
dc.identifier.doi10.18778/1505-9057.42.06
dc.relation.volume42pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record