Show simple item record

dc.contributor.authorSucharski, Tadeusz
dc.date.accessioned2018-07-04T11:17:00Z
dc.date.available2018-07-04T11:17:00Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1505-9057
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/25267
dc.description.abstractThe main aim of the paper is to reflect on the various forms of the disclosure and the use of the grotesque in the Polish camp literature. Prisoners, authors of books devoted to life in the camps, experienced life in conditions that we did not normally recognize as impossible. In this sketch I try to show the ways of using (or not-using) of this experience in literature. Many Polish writers emphasized the importance of ridicule in the description of the world of the camp, because “it sees sharper, it clearly draws”, but that perspective often lacked in their books. However, there were writers (Grubiński and Wittlin) who put the world of Soviet slavery in satirical way, often in the form of “laughter through tears” (close to Bachtin’s conception). There were also writers (Lipski and Mayewski) who dispassionately exposed the horror of the atrocity of the camp, they took the game with the absurd (close to Kayser’s conception). Finally, there was a writer (Olszewski) who attempted to capture the entire Stalinist world as a grotesque.en_GB
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica;4
dc.subjecta soviet campen_GB
dc.subjecta grotesqueen_GB
dc.subjecta satireen_GB
dc.subjectthe totalitarianismen_GB
dc.subjecthyper-realityen_GB
dc.titleJak opisać „świat piramidalnego absurdu”? – czyli o grotesce w literaturze łagrowejpl_PL
dc.title.alternativeHow to describe “the world of pyramidal absurd” or grotesque in the camp literatureen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2017; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017pl_PL
dc.page.number[91]-118
dc.contributor.authorAffiliationAkademia Pomorska w Słupsku, Wydział Filologiczno-Historyczny, Instytut Polonistyki; ul. Arciszewskiego 22a, 76-200 Słupsk
dc.identifier.eissn2353-1908
dc.referencesBachtin Michaił, Twórczość Franciszka Rabalais’go a kultura ludowa średniowiecza i renesansu, przeł. Anna i Andrzej Goreniowie, oprac. Stanisław Balbus, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1975.en_GB
dc.referencesBesançon Alain, Krótki traktat sowietologiczny na użytek władz cywilnych, wojskowych i religijnych, tłum. P.P., KOS, Kraków 1980.en_GB
dc.referencesBłoński Jan, Między szyderstwem a okrucieństwem, „Dialog” 1963, nr 4, s. 70–74.en_GB
dc.referencesBohusz-Szyszko Zygmunt, Republika atomowa. Powieść z niedalekiej przyszłości, Polski Dom Wydawniczy, Rzym 1947.en_GB
dc.referencesBolecki Włodzimierz, Groteska, groteskowość, w: Słownik literatury polskiej XX wieku, red. Alina Brodzka [i in.], Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1992, s. 345–361.en_GB
dc.referencesBolecki Włodzimierz, „Inny świat” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1994.en_GB
dc.referencesBorowski Tadeusz, U nas, w Auschwitzu…, w: Borowski Tadeusz, Utwory wybrane, oprac. Andrzej Werner, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1991, s. 73–122.en_GB
dc.referencesBukowski Władimir, I powraca wiatr…, przeł. Andrzej Mietkowski, do druku przygot. Julia Juryś, Res Publica, Warszawa 1990.en_GB
dc.referencesBurska Lidia, Obozowa literatura, w: Słownik literatury polskiej X X wieku, red. Alina Brodzka [i in.], Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1992, s. 740–746.en_GB
dc.referencesBuryła Sławomir, Nobilitacja groteski, „Teksty Drugie” 2006, nr 4, s. 128–133.en_GB
dc.referencesCzapliński Przemysław, Zagłada jako wyzwanie dla refleksji o literaturze, „Teksty Drugie” 2004, nr 5, s. 9–22.en_GB
dc.referencesCzapski Józef, Rozproszone. Teksty z lat 1925–1988, zebrał i notami opatrzył Paweł Kądziela, Biblioteka „Więzi”, Warszawa 2005.en_GB
dc.referencesCzermińska Małgorzata, Autobiograficzny trójkąt. Świadectwo, wyznanie i wyzwanie, Universitas, Kraków 2000.en_GB
dc.referencesDudek Andrzej, Groteska jako próba realizmu. O książce Włodzimierza Wojnowicza, w: Emigracja i tamizdat: szkice o współczesnej prozie rosyjskiej, pod red. Andrzeja Drawicza, Universitas, Kraków 1993, s. 225–248.en_GB
dc.referencesGłowiński Michał, Groteska jako kategoria estetyczna, w: Groteska, pod red. Michała Głowińskiego, Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk 2003, s. 5–15.en_GB
dc.referencesGrubiński Wacław, Między młotem a sierpem, Czytelnik, Warszawa 1990.en_GB
dc.referencesHerling-Grudziński Gustaw, Inny świat. Zapiski sowieckie, Czytelnik, Warszawa 1998.en_GB
dc.referencesHistoria literatury rosyjskiej XX wieku, pod red. Andrzeja Drawicza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.en_GB
dc.referencesJagoda Zenon, Kłodziński Stanisław, Masłowski Jan, Oświęcim nieznany, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1981.en_GB
dc.referencesJastrzębska Jolanta, Imre Kertész – węgierski wariant dyskursu o Holocauście, „Teksty Drugie” 2004, nr 5, s. 152–167.en_GB
dc.referencesJastrzębski Zdzisław, Literatura pokolenia wojennego wobec Dwudziestolecia, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1969.en_GB
dc.referencesJennings Lee Byron, Termin „groteska”, przeł. Maria Bożenna Fedewicz, w: Groteska, pod red. Michała Głowińskiego, Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk 2003, s. 31–71.en_GB
dc.referencesKayser Wolfgang, Próba określenia istoty groteskowości, przeł. Ryszard Handke, w: Groteska, pod red. Michała Głowińskiego, Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk 2003, s. 17–30.en_GB
dc.referencesKelera Jerzy, Groteski dramaturgia, w: Słownik literatury polskiej XX wieku, red. Alina Brodzka [i in.], Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1992, s. 361–366.en_GB
dc.referencesKlimowicz Tadeusz, Przewodnik po współczesnej literaturze rosyjskiej i okolicach (1917–1996), Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, Wrocław 1996.en_GB
dc.referencesKołakowski Leszek, Główne nurty marksizmu. Powstanie – rozwój – rozkład, t. 3, Instytut Literacki, Paryż 1976.en_GB
dc.referencesKrakowiecki Anatol, Książka o Kołymie, Veritas, Londyn 1950.en_GB
dc.referencesLang Berel, Nazistowskie ludobójstwo. Akt i idea, przeł. Anna Ziębińska-Witek, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2006.en_GB
dc.referencesLipski Leo, Dzień i noc. Na otwarcie kanału Wołga-Don, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1998.en_GB
dc.referencesLipski Leo, Piotruś, Oficyna Druków Niskonakładowych, Olsztyn 1995.en_GB
dc.referencesMarecki Piotr, Nam wieczna w polszczyźnie rozróba! Marian Pankowski mówi, Korporacja Ha!art, Kraków 2011.en_GB
dc.referencesMarkiewicz Zygmunt, Proza beletrystyczna, w: Literatura polska na obczyźnie 1940–1960, pod red. Tymona Terleckiego, B. Świderski, Londyn 1964, t. 1, s. 133–173.en_GB
dc.referencesMayewski Paweł, Rzeka, przeł. Jan Kempka, Oficyna Poetów i Malarzy, Londyn 1960.en_GB
dc.referencesMityk Iwona, Inne spojrzenie. Groteska w prozie polskiej o wojnie i okupacji. Gombrowicz, Dygat, Sandauer, Andrzejewski, Zieliński, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego, Kielce 1997.en_GB
dc.referencesMorawiec Arkadiusz, Tematyka lagrowa w twórczości Mariana Pankowskiego, w: Język – literatura – dydaktyka, t. 2, pod red. R. Jagodzińskiej i A. Morawca, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, Łódź 2003, s. 25–42.en_GB
dc.referencesNaglerowa Herminia, Kazachstańskie noce, Veritas, Londyn 1958.en_GB
dc.referencesNaglerowa Herminia, Ludzie sponiewierani, Biblioteka Orła Białego, Rzym 1945.en_GB
dc.referencesObertyńska Beata (Rudzka Marta), W domu niewoli, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 1991.en_GB
dc.referencesOlszewski Witold, Budujemy kanał. Wspomnienia kierownika Biura Planowania, Polski Dom Wydawniczy, Rzym 1947.en_GB
dc.referencesPankowski Marian, Teatrowanie nad świętym barszczem, w: tenże, Teatrowanie nad świętym barszczem. Wybór utworów dramatycznych, posł. Krystyna Latawiec, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1995, s. 103–159.en_GB
dc.referencesPańczyk Katarzyna, Homo sovieticus sex – na podstawie „Budujemy kanał”, „Świat Tekstów. Rocznik Słupski”, nr 14 (2015), s. 91–104.en_GB
dc.referencesPańczyk Katarzyna, „My stroim kanał”: istorija odnogo nieobycznogo romana i jego awtora, „Nowaja Polsza” 2015, nr 11, s. 16–18.en_GB
dc.referencesPańczyk Katarzyna, Tożsamość kulturowa człowieka sowieckiego na podstawie „Budujemy kanał” Witolda Olszewskiego, „Polilog. Studia Neofilologiczne” 2015, nr 5, s. 79–94.en_GB
dc.referencesPiwińska Marta, „Jasełka-moderne”, „Dialog” 1963, nr 3, s. 117–121.en_GB
dc.referencesPoe Edgar Allan, Zabójstwo przy rue Morgue, w: tenże, Opowieści niesamowite, przeł. Stanisław Wyrzykowski, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1976, s. 164–204.en_GB
dc.referencesSariusz-Skąpska Izabella, Polscy świadkowie GUŁagu. Literatura łagrowa 1939–1989, Universitas, Kraków 1995.en_GB
dc.referencesSidoruk Elżbieta, Groteska w poezji Dwudziestolecia. Leśmian – Tuwim – Gałczyński, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2004.en_GB
dc.referencesSiewierski Henryk, Spotkanie narodów, Instytut Literacki, Paryż 1984.en_GB
dc.referencesSkarga Barbara, Po wyzwoleniu… (1945–1956), W drodze, Poznań 1990.en_GB
dc.referencesSobolewski Tadeusz, Archiwum Spielberga, „Kino” 1998, nr 10, s. 62.en_GB
dc.referencesSpiegelman Art, Maus. Opowieść ocalałego, cz. 2: I tu zaczęły się moje kłopoty, tłum. Piotr Bikont, Wydawnictwo Komiksowe, Kraków 2001.en_GB
dc.referencesSucharski Tadeusz, Formuły realizmu łagrowego, w: Marek Nowakowski i inni. Oblicza realizmu w prozie polskiej XX i XXI wieku, pod red. Sławomira Buryły, Jakuba Michalczeni i Macieja Urbanowskiego, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich, Warszawa 2016, s. 275–304.en_GB
dc.referencesŚwięch Jerzy, Literatura polska w latach II wojny światowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.en_GB
dc.referencesTrzebiński Andrzej, Kwiaty z drzew zakazanych. Proza, słowo wstępne i oprac. Zdzisław Jastrzębski, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 1972.en_GB
dc.referencesWittlin Józef, Przedmowa, w: Mayewski Paweł, Rzeka, przeł. Jan Kempka, Oficyna Poetów i Malarzy, Londyn 1960, s. 5–12.en_GB
dc.referencesWittlin Tadeusz, Diabeł w raju, Polonia, Warszawa 1990.en_GB
dc.referencesWojnowicz Władimir, Życie i niezwykłe przygody żołnierza Iwana Czonkina, przeł. Wiktor Dłuski, Fabryka Bestsellerów, Warszawa 2012.en_GB
dc.referencesŽižek Slavoj, Komedia obozowa, przeł. Adam Chmielewski, „Teksty Drugie” 2004, nr 5, s. 135–141.en_GB
dc.referencesŻurawiński Grzegorz, „Komedia obozowa”. Szalona groteska w cieniu Zagłady [online], http://gazeta.teatr.legnica.pl/index.php/akt-artykuly/4463-komedia-obozowa-szalona-groteska-w- -cieniu-zaglady [dostęp 09.01.2014].en_GB
dc.contributor.authorEmailtsucharski@wp.pl
dc.identifier.doi10.18778/1505-9057.42.04
dc.relation.volume42pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record