Show simple item record

dc.contributor.authorSamborska-Kukuć, Dorota Karolina
dc.date.accessioned2018-07-04T11:16:12Z
dc.date.available2018-07-04T11:16:12Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1505-9057
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/25254
dc.description.abstractThe existing biographical knowledge concerning Jan Gadomski in many cases turned out to be incorrect or inaccurate. Query in the archives allowed for new arrangements to be made. The article presents unknown biographical issues connected to the editor of “GazetaPolska”, analyse the authorship of the drama titled Larik and tracks Gadomski’s relationship with Maria Konopnicka. It recreates thespecificity of Warsaw intellectual elite at the turn of 19th and 20th century.  en_GB
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica;3
dc.subjectGadomski Janen_GB
dc.subjectjournalism XIX centuryen_GB
dc.titleJan Gadomski – redaktor „Gazety Polskiej” w świetle nowych źródełpl_PL
dc.title.alternativeJan Gadomski – the editor of “Gazeta Polska” in the light of new sourcesen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2017; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017pl_PL
dc.page.number[253]-268
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Katedra Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski
dc.identifier.eissn2353-1908
dc.referencesAlbrecht-Szymanowska W., Gadomski Jan, [w:] Dawni pisarze polscy od początków piśmiennictwa do Młodej Polski, red. J. Maciejewski, t. 1, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2000, s. 306.en_GB
dc.referencesBobrowska B., Jan Gadomski – redaktor nowoczesny, [w:] Warszawa pozytywistów, Instytut Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, red. J. Kulczycka-Saloni, E. Ihnatowicz, Warszawa 1992, s. 26–29.en_GB
dc.referencesBudrewicz T., Jan Gadomski, [w:] Słownik biograficzny historii Polski, t. 1, red. J. Chodera, F. Kiryk, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 2005, s. 422.en_GB
dc.referencesBudrewicz T., Konopnicka. Szkice krytycznoliterackie, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2000.en_GB
dc.referencesDybizbański M., Awantura o „Larika”, „Kwartalnik Opolski” 2009, nr 2–3, s. 25–40.en_GB
dc.referencesDybizbański M., „Larik” Jana Gadomskiego – pozytywistyczna starość „Irydiona”, [w:] Starość. Doświadczenie egzystencjalne. Temat literacki. Metafora kultury, red. J. Ławski i inni, Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2013, s. 235–244.en_GB
dc.referencesGadomski Jan, [w:] Bibliografia Literatury Polskiej, Nowy Korbut, red. Z. Szweykowski, J. Maciejewski, t. 14, PIW, Warszawa 1973, s. 9–11.en_GB
dc.referencesHahn W., W sprawie autorstwa „Larika”, „Ruch Literacki” 1934, z. 4, s. 127–128.en_GB
dc.referencesHertz P., Zbiór poetów polskich XIX w., PIW, Warszawa 1975, t. 6.en_GB
dc.referencesKonopnicka M., Korespondencja, t. 1, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław–Warszawa 1971.en_GB
dc.referencesKonopnicka M., Listy, M. Arct, Warszawa 1893.en_GB
dc.referencesKonopnicka M., Listy do Ignacego Wasiłowskiego, oprac. J. Nowak, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, Warszawa 2005.en_GB
dc.referencesKonopnicka M., Listy do synów i córek, oprac. L. Magnone, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, Warszawa 2010.en_GB
dc.referencesKorbut G., Jeszcze o autorstwie „Larika”, „Ruch Literacki” 1934, z. 5, s. 160.en_GB
dc.referencesKorespondencja Józefa Ignacego Kraszewskiego, rps Biblioteka Jagiellońska, sygn. 6502, t. 4.en_GB
dc.referencesKozłowski S., Jan Gadomski jako literat, „Gazeta Polska” 1906, nr 287, s. 2.en_GB
dc.referencesKrzywicki L., Na marginesie starej fotografii, „Niepodległość” 1931, t. 3, z. 1, s. 221.en_GB
dc.referencesKrzywicki L., Wspomnienia, t. 3, Czytelnik, Warszawa 1959.en_GB
dc.referencesMagnuszewski J., Nieznana korespondencja Marii Konopnickiej z Jarosławem Vrchlickim, „Pamiętnik Literacki” 1950, z. 2, s. 551–557.en_GB
dc.referencesMatuszewski I., Jan Gadomski, „Tygodnik Ilustrowany” 1906, nr 42, s. 931.en_GB
dc.referencesMichalik J., Jan Gadomski (1859–1906), [w:] Obraz literatury polskiej, seria 4, Literatura polska w okresie realizmu i naturalizmu, t. 4, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1971, s. 473–481.en_GB
dc.referencesNadolski A., Pani Chłodna (opowieść o warszawskiej ulicy), Bellona, Warszawa 2008.en_GB
dc.referencesPamięci Jana Gadomskiego – koledzy, red. Z. Dębicki, Biblioteka Dzieł Wyborowych, Warszawa 1907.en_GB
dc.referencesPigoń S., Gadomski Jan, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 7, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Kraków–Wrocław 1948, s. 199–200.en_GB
dc.referencesPo katastrofie, „Gazeta Polska” 1900, nr 160, s. 2.en_GB
dc.referencesProcesy polityczne w Królestwie Polskim. Materiały do historii ruchu rewolucyjnego w Królestwie Polskim, Wydawnictwo Materiałów do Ruchu Rewolucyjnego w Królestwie Polskim, Kraków 1907.en_GB
dc.referencesPrzewodnik warszawski informacyjno-adresowy na rok 1870, ułożył i wydał W. Dzierżanowski, Warszawa 1870.en_GB
dc.referencesRozstrzygnięcie konkursu imienia Wojciecha Bogusławskiego, „Echo Muzyczne, Teatralne i Artystyczne” 1886, nr 126, s. 1–2.en_GB
dc.referencesRybicki Stanisław, Jan Gadomski – nieznany poeta-powstaniec poległy w 1863 r., Wende i s-ka, Warszawa 1917.en_GB
dc.referencesSamborska-Kukuć D., Od Puttkamerów do Konopnickich. Rewizje i rekonstrukcje biograficzne, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, Warszawa 2016.en_GB
dc.referencesSienkiewicz H., List do Adolfa Święcickiego, „Kurier Warszawski” 1906, nr 330, s. 10–11.en_GB
dc.referencesSłomczyńska J., Maria Konopnicka. Życie i twórczość, Poligrafika, Łódź 1946.en_GB
dc.referencesSołtysik M., Śmierć w obronie adwokata Dębskiego, „Palestra” 2009, nr 1–2, s. 126–131.en_GB
dc.referencesSpytkowski J., Legenda o współautorstwie Konopnickiej z Gadomskim, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie” 1959, z. 3, s. 171–187.en_GB
dc.referencesUSC Płock, w: Archiwum Państwowe w Płocku, sygn. 50/357/0.en_GB
dc.referencesUSC Warszawa/Nawiedzenia NMP, w: Archiwum Państwowe w Warszawie, sygn. 160/D.en_GB
dc.referencesUSC Warszawa/św. Andrzeja, w: Archiwum Państwowe w Warszawie, sygn. 159/D.en_GB
dc.referencesUSC Warszawa/św. Krzyża, w: Archiwum Państwowe w Warszawie, sygn. 158/D.en_GB
dc.referencesUSC Warszawa/św. Trójcy, w: Archiwum Państwowe w Warszawie, sygn. 196/D.en_GB
dc.referencesUSC Warszawa/Wszystkich Świętych, w: Archiwum Państwowe w Warszawie, sygn. 1219/D.en_GB
dc.referencesZabójstwo redaktora Gadomskiego, „Kurier Warszawski” 1906, nr 280, s. 2.en_GB
dc.referencesZawialska M., „Świt” Marii Konopnickiej, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław–Warszawa 1978.en_GB
dc.referencesZ ostatniej chwili. Straszna katastrofa, „Gazeta Polska” 1900, nr 159, s. 3.en_GB
dc.referencesŻeromska M., Wspomnień ciąg dalszy, Czytelnik, Warszawa 1994.en_GB
dc.contributor.authorEmailddsk@wp.pl
dc.identifier.doi10.18778/1505-9057.41.17
dc.relation.volume41pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record