Show simple item record

dc.contributor.authorSuska, Dorota
dc.date.accessioned2018-07-04T11:16:11Z
dc.date.available2018-07-04T11:16:11Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1505-9057
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/25246
dc.description.abstractThe article presents (from a linguistic perspective) the strategies of describing and evaluating the events of May 1977, which activated part of the students’ environment (critical to the authority) and the opposition during Juwenalia (annual Polish students’ holiday). The direct cause was the death of a Jagiellonian University Polish Philology student, Stanisław Pyjas, who had previously been within the range of interest of the security services. The analysis of the then official-circulation press and (complementarily) a KC PZPR (Central Committee of the Polish United Workers’ Party) propaganda booklet (produced by the Department of Ideological-Educational Activity for internal use) has enabled the author to indicate the linguistic (rhetorical) means that were used for dealing with the crisis, including the ways of demoting the opponent (“they”), creating a positive image of the authority and its supporters (“we”), euphemizing events, and profiling assessments.  en_GB
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica;3
dc.subjectlanguage of propagandaen_GB
dc.subjectpolitical lexisen_GB
dc.subjectrhetoric of political crisisen_GB
dc.titleDyskurs wokół śmierci Stanisława Pyjasa (językowe strategie zarządzania kryzysem w prasie krakowskiej)pl_PL
dc.title.alternativeThe discourse around the death of Stanisław Pyjas (linguistic crisis management methods in the press Krakow)en_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2017; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017pl_PL
dc.page.number[115]-132
dc.contributor.authorAffiliationAkademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Instytut Filologii Polskiej
dc.identifier.eissn2353-1908
dc.referencesBralczyk J., O języku polskiej propagandy politycznej lat siedemdziesiątych, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2007.en_GB
dc.referencesGłowiński M., Mowa w stanie oblężenia 1980–1985, OPEN, Warszawa 1996.en_GB
dc.referencesGłowiński M., Nowomowa po polsku, Wydawnictwo PEN, Warszawa 1991.en_GB
dc.referencesIłowiecki M., Krzywe zwierciadło. O manipulacji w mediach, Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej „Gaudium”, Lublin 2003.en_GB
dc.referencesKamińska-Szmaj I., Co to jest kultura polityczna?, [w:] Język polityki a współczesna kultura polityczna, Język a kultura, t. 11, red. J. Anusiewicz, B. Siciński, Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, Wrocław 1994, s. 9–14.en_GB
dc.referencesKamińska-Szmaj I., Komunikacja polityczna – język, styl, dyskurs, [w:] Style współczesnej polszczyzny. Przewodnik po stylistyce polskiej, red. E. Malinowska, J. Nocoń, U. Żydek-Bednarczuk, Universitas, Kraków 2013, s. 407–465.en_GB
dc.referencesKamińska-Szmaj I., Słowa na wolności: język polityki po 1989 roku, Wydawnictwo EUROPA, Wrocław 2001.en_GB
dc.referencesOpozycja małopolska w dokumentach 1976–1980, wybór i oprac. A. Roliński, Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2003.en_GB
dc.referencesPuzynina J., Słowo – wartość – kultura, TN KUL, Lublin 1997.en_GB
dc.referencesStanisław Pyjas – nieszczęśliwy wypadek czy morderstwo?, z komentarzem historyka, prof. A. Paczkowskiego; audycja z cyklu Dźwiękowy przewodnik po najnowszej historii Polski, PR, 15.04.1997, http://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/837672, Stanislaw-Pyjas-nieszczesliwy- wypadek-czy-morderstwo [dostęp: 16.04.2016].en_GB
dc.referencesSuska D., Frazeologia w dyskursie politycznym po 1989 roku (wybrane zagadnienia), [w:] Paremie narodów słowiańskich VI, red. L. Mrověcová, Ostrava 2012, s. 241–252.en_GB
dc.referencesWojtak M., Analiza gatunków prasowych. Podręcznik dla studentów dziennikarstwa i kierunków pokrewnych, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2008.en_GB
dc.referencesZimny R., Nowak P., Słownik polszczyzny politycznej po roku 1989, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.en_GB
dc.contributor.authorEmaild_suska@op.pl
dc.identifier.doi10.18778/1505-9057.41.09
dc.relation.volume41pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record