Show simple item record

dc.contributor.authorStasiak, Andrzej
dc.contributor.editorPanasiuk, Aleksander
dc.date.accessioned2018-06-29T07:10:11Z
dc.date.available2018-06-29T07:10:11Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.citationStasiak A., 2005, Strategie rozwoju produktu turystycznego obszaru, [w:] Polityka turystyczna, red. naukowy A. Panasiuk, Wyd. Fundacja na rzecz US, Szczecin – Kopenhaga.pl_PL
dc.identifier.isbn83-89142-38-4
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/25232
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherFundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiegopl_PL
dc.relation.ispartofPolityka turystyczna;
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectstrategie turystycznepl_PL
dc.subjectprodukt turystycznypl_PL
dc.subjectobszar recepcjipl_PL
dc.subjectmarketing turystycznypl_PL
dc.subjectzarządzanie turystykąpl_PL
dc.titleStrategie rozwoju produktu turystycznego obszarupl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number328-337pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationWyższa Szkołą Turystyki i Hotelarstwa w Łodzipl_PL
dc.referencesDebis J., 2004, Produkt turystyczny oraz kreacja marki regionów turystycznych. [w:] Jak rozwijać lokalną turystykę?, pr. zb. pod red. M. Migdala, Forum Turystyki Pomorza Zachodniego, Szczecin.pl_PL
dc.referencesKaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., 2005, Produkt turystyczny. Pomysł – organizacja – zarządzanie, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKlasik A., 2000, Strategie regionalne. Formułowanie i wprowadzanie w życie, Wyd. AE, Katowice.pl_PL
dc.referencesKłodziński M., Siekierski Cz., 1997, Planowanie strategiczne rozwoju obszarów wiejskich na poziomie gminy, Wieś i Rolnictwo, nr 3.pl_PL
dc.referencesKosidowski W., Potoczek A., 2001, Strategia rozwoju jako instrument podnoszenia konkurencyjności lokalnych jednostek terytorialnych, [w:] W. Kosidowski (red.), Strategie i polityka rozwoju lokalnego na przykładzie Polski północno-wschodniej, Wyd. Wszechnica Mazurska, Olecko.pl_PL
dc.referencesKot J., 2003, Zarządzanie rozwojem gmin a praktyka planowania strategicznego, Wyd. UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesMichałowski K., 2004, Rola i znaczenie regionalnych strategii turystycznych w rozwoju regionów, [w:] Regionalne strategie rozwoju zrównoważonego, S. Kozłowski (red.), Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok.pl_PL
dc.referencesMiejsce turystyki w Narodowym Planie Rozwoju na lata 2001-2013, 2004, www.mgpips.gov.pl (18.10.2004)pl_PL
dc.referencesNarodowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2001-2006, 2003, Dz.U. nr 43, poz. 851.pl_PL
dc.referencesNarodowy Plan Rozwoju: podstawowe informacje, 2003, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.pl_PL
dc.referencesNowacki M., 1999, Atrakcje turystyczne, dziedzictwo i jego interpretacja jako produkt turystyczny, Problemy Turystyki, Instytut Turystyki, Warszawa, vol. XXII, z. 2.pl_PL
dc.referencesPolski J., 2004, Dylematy merytoryczne i metodyczne w planowaniu strategicznym, [w:] Regionalne strategie rozwoju zrównoważonego, S. Kozłowski (red.), Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok.pl_PL
dc.referencesRaszka B., 2001, Strategia rozwoju turystyki w opracowaniach planistycznych na przykładzie gmin Wielkopolski i Pojezierza Drawskiego, ZN nr 1, WPSTiH, Bydgoszcz.pl_PL
dc.referencesRochmińska A., Stasiak A., 2004, Strategie rozwoju turystyki, Turystyka i Hotelarstwo, Wyd. WSTH w Łodzi, z. 6.pl_PL
dc.referencesSimon H., 2004, Krótka historia strategii (24.11.2004), www.gazeta.plpl_PL
dc.referencesStasiak A., Włodarczyk B., 2003, Produkt turystyczny – miejsce, Turyzm, Wyd. UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesStrategia rozwoju krajowego produktu turystycznego Polski. Raport końcowy, 1997, Warszawa.pl_PL
dc.referencesStrategia rozwoju turystyki w latach 2001-2006. Rządowy program wsparcia rozwoju turystyki w latach 2001-2006, 2002, Ministerstwo Gospodarki, Departament Turystyki, Warszawa, www.mg.gov.plpl_PL
dc.referencesTurystyka w NPR na lata 2007-13, 2004, Rynek Podróży, nr 1, s. 14-16.pl_PL
dc.referencesWalasek J., 2004, Produkt turystyczny i jego tworzenie w społecznościach lokalnych, [w:] Jak rozwijać lokalną turystykę?, pr. zb. pod red. M. Migdala, Forum Turystyki Pomorza Zachodniego, Szczecin.pl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska