Show simple item record

dc.contributor.authorOkraszewska, Ewelina
dc.date.accessioned2018-06-22T13:53:45Z
dc.date.available2018-06-22T13:53:45Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1429-3730
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/25165
dc.description.abstractThe fuel and energy economy is an area of business that encompasses the whole spectrum of phenomena and processes related to the acquisition and use of energy carriers, both in the processing of certain energy carriers for others and in the processes of final consumption of fuels and energy. The article studied the potential of waste to produce green energy, in order to search for alternatives to energy from conventional energy sources. Efforts have been made to evaluate the activities of waste incineration plants, both economically and environmentally. The work is theoretical. Methods used to try to answer a research question are characterized by a heuristic approach.en_GB
dc.description.abstractGospodarka paliwowo‑energetyczna to dziedzina działalności, która obejmuje całe spektrum zjawisk i procesów związanych z pozyskiwaniem i użytkowaniem nośników energii, zarówno w zakresie przetwarzania niektórych nośników energii, jak i procesów końcowego zużycia paliw i energii. W artykule badano potencjał odpadów w celu poszukiwania alternatywy dla energii pochodzącej z konwencjonalnych źródeł. Podjęto się oceny działań spalarni odpadów pod względem ekonomicznym i środowiskowym. Praca ma charakter teoretyczny. Metody wykorzystane do próby odpowiedzi na pytanie badawcze charakteryzują się podejściem heurystycznym.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesGospodarka w Praktyce i Teorii;4
dc.subjectenergyen_GB
dc.subjectrenewable energyen_GB
dc.subjecteconomyen_GB
dc.subjectwaste incineratoren_GB
dc.subjectalternative energyen_GB
dc.subjectmunicipal wasteen_GB
dc.subjectenergiapl_PL
dc.subjectenergia odnawialnapl_PL
dc.subjectspalarnie odpadówpl_PL
dc.subjectodpady komunalnepl_PL
dc.titleGospodarka paliwowo‑energetyczna w kontekście wykorzystania odpadów do produkcji zielonej energiipl_PL
dc.title.alternativeFuel Economy in the Context of the Use of Waste for Green Energy Productionen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2017; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017pl_PL
dc.page.number[41]-54
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno‑Socjologiczny, Katedra Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej
dc.identifier.eissn2450-095X
dc.referencesAlankiewicz T., Skuteczność funkcjonowania gospodarki odpadami na przykładzie jednostek samorządowych województwa wielkopolskiego, Poznań 2009, http://www.wbc.poznan.pl/Content/161643/S4168AlankiewiczTomasz.pdf (dostęp: 19.05.2017).pl_PL
dc.referencesBarczyński A., Grządzielski W., Wysokosprawne procesy energetyczne z wykorzystaniem gazu ziemnego, Międzyzdroje 2002, http://www.cire.pl/pliki/2/8Wysokosprawne479145022.pdf (dostęp: 11.05.2017).pl_PL
dc.referencesFajerski M., Perspektywy rozwoju instalacji spalania odpadów, „Przegląd Komunalny” 2014, zeszyt specjalny nr 2.pl_PL
dc.referencesGłówny Urząd Statystyczny, Gospodarka paliwowo‑energetyczna w latach 2014–2015, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2016.pl_PL
dc.referencesGłówny Urząd Statystyczny, Mały Rocznik Statystyczny Polski 2017, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2017.pl_PL
dc.referenceshttp://gospodarka‑komunalna.ekolia.pl/spalarnia‑odpadow‑za‑czy‑przeciw/ (dostęp: 10.05.2014).pl_PL
dc.referenceshttp://mzgok.konin.pl/informacje/wp‑content/uploads/2013/01/R04‑Analiza‑opcji.pdf (dostęp: 19.05.2017).pl_PL
dc.referenceshttp://spalarnie‑odpadow.pl/spalarnie‑i‑ekologia/ (dostęp: 11.05.2014).pl_PL
dc.referenceshttp://spalarnie‑odpadow.pl/spalarnia‑i‑zdrowie/ (dostęp: 11.05.2017).pl_PL
dc.referenceshttp://www.cire.pl/pliki/2/termincz_przekszt_odpadow.pdf (dostęp: 9.05.2017).pl_PL
dc.referenceshttp://www.ietu.katowice.pl/O_IETU/prezentacja.pdf (dostęp: 2.06.2017).pl_PL
dc.referenceshttp://www.spalarnia.krakow.pl/getFile.php?type.fileid.338 (dostęp: 18.05.2017).pl_PL
dc.referenceshttp://www.zb.eco.pl/inne/spalarni/spala.htm (dostęp: 11.05.2017).pl_PL
dc.referenceshttp://www.zm.org.pl/?a.spalarnia–093‑konsultacje (dostęp: 11.05.2017).pl_PL
dc.referenceshttp://www.zm.org.pl/download/odpady/spalarNIE.pdf (dostęp: 10.05.2017).pl_PL
dc.referenceshttp://www.zmbzura.pl/zalaczniki/30/Energia_z_odpadow.ppt (dostęp: 8.05.2017).pl_PL
dc.referencesPająk T., Termiczna utylizacja odpadów komunalnych jako element współczesnej kompleksowej gospodarki odpadami, „Przegląd Komunalny” 1998, nr 3.pl_PL
dc.referencesPiecuch T., Termiczna utylizacja odpadów i ochrona powietrza przed szkodliwymi składnikami spalin, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 1998.pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów odpadów innych niż niebezpieczne oraz rodzajów instalacji i urządzeń, w których dopuszcza się ich termiczne przekształcanie (Dz.U. nr 192, poz. 1877).pl_PL
dc.referencesSieja L., Termiczne metody przekształcania odpadów komunalnych w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami, Wydawnictwo Werdan, Katowice 2008.pl_PL
dc.referencesStefański Ł., Spalarnie odpadów jako metoda na pozyskiwanie energii oraz rozwiązanie problemu z gospodarką odpadami, Wydawnictwo Graf, Łódź 2013.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21).pl_PL
dc.referencesWalendziewski J., Kułażyński M., Surma A., Określenie potencjału odpadów i ich rodzajów do produkcji paliw alternatywnych, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2007.pl_PL
dc.contributor.authorEmailewelina.okraszewska@gmail.com
dc.identifier.doi10.18778/1429-3730.49.03
dc.relation.volume49pl_PL
dc.subject.jelQ01
dc.subject.jelQ20
dc.subject.jelP29
dc.subject.jelQ32
dc.subject.jelQ35
dc.subject.jelQ420
dc.subject.jelQ5


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record