SPIS TREŚCI

 1. Wstęp
  Magdalena Przybysz-Stawska
 2. ARTYKUŁY


 3. Nauka i uczeni w biografiach Anny Czerwińskiej-Rydel
  Rafał Kępa
 4. Opiniotwórcze gatunki dziennikarskie na łamach łódzkiego periodyku „Teatr Lalek” w latach 1982–2002
  Joanna Mikosz
 5. „Wskazania czytelników – wybory bibliotekarzy” Zakup nowości dla dzieci i młodzieży do bibliotek publicznych i szkolnych – analiza jakościowa
  Grażyna Lewandowicz-Nosal
 6. MATERIAŁY


 7. Książka w kulturze Greków w Rzeczypospolitej w XVI–XIX wieku. Rekonesans
  Marcin Mikołajczyk
 8. RECENZJE


 9. Frans van Liere, An Introduction to the Medieval Bible. Cambridge: Cambridge University Press, 2014 XVI, 320 [6] ss.
  Rec.: Dariusz Tabor CR
 10. Zbigniew Domżał i Andrzej Wałkówski, Imię róży inaczej… W tajemniczym świecie pisarzy i rękopi-sów klasztoru cystersów w Mogile do początków XVI wieku, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016, 190 ss.
  Rec.: Joanna Elżbieta Śliczyńska
 11. Dzieje książki i prasy: przegląd badań za lata 2013–2015: praca zbiorowa / pod red. Bernardety Iwańskiej-Cieślik i Elżbiety Pokorzyńskiej przy współ-pracy Zdzisława Kropidłowskiego i Dariusza Spychały, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2017, 391 ss.
  Rec.: Jacek Puchalski
 12. SPRAWOZDANIA


 13. Dwustulecie Zakładu Narodowego im. Ossolińskich Konferencja Jubileuszowa (Wrocław, 18–20 października 2017 r.)
  Magdalena Kwiatkowska
 14. „Przestrzenie literatury dla młodego czytelnika Perspektywa niemiecka i polska” (Oświęcim 19–20 października 2017)
  Alina Brzuska-Kępa
 15. Konferencja nauczycieli bibliotekarzy „Biblioteka szkolna – czym jest, czym może być…” (Łódź, 25 października 2017)” (Oświęcim 19–20 października 2017)
  Barbara Langner
 16. Konferencja naukowa „Funkcje bibliotek dawniej i dziś” (Wrocław, 22–23 listopada 2017 r.)
  Ewa Andrysiak
 17. „Nauka dla Gospodarki” (Łódź, 14–15 grudnia 2017 r.)
  Dariusz Perliński
 18. Sprawozdanie z pięciu edycji Olimpiady Bibliologicznej i Informatologicznej (2013–2018)
  Zbigniew Gruszka

Recent Submissions