Show simple item record

dc.contributor.authorSzukalski, Piotr
dc.date.accessioned2018-06-15T11:16:49Z
dc.date.available2018-06-15T11:16:49Z
dc.date.issued2018-05
dc.identifier.citationP. Szukalski, Małżeństwa wyznaniowe i ich regionalne zróżnicowanie, "Demografia i Gerontologia Społeczna - Biuletyn Informacyjny", 2018, nr 5, 1-5pl_PL
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/25123
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherInstytut Socjologii UŁpl_PL
dc.relation.ispartofseriesDemografia i Gerontologia Społeczna - Biuletyn Informacyjny;5
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectprzemiany ludnościowepl_PL
dc.subjectprzemiany rodzinypl_PL
dc.subjectzróżnicowanie przestrzennepl_PL
dc.subjectmałżeńskośćpl_PL
dc.subjectmałżeństwopl_PL
dc.subjectmałżeństwa wyznaniowepl_PL
dc.subjectreligijnośćpl_PL
dc.subjectPolskapl_PL
dc.subjectXXI wiekpl_PL
dc.titleMałżeństwa wyznaniowe i ich regionalne zróżnicowaniepl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holderPiotr Szukalskipl_PL
dc.page.number1-5pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.referencesISKK (Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego), 2018, Annuarium Statisticum Ecclasiae in Polonia 2018, Warszawa, s. 63, http://iskk.pl/images/stories/Instytut/dokumenty/Annuarium_Statisticum_2018.pdfpl_PL
dc.referencesRRL (Rządowa Rada Ludnościowa), 2017, Sytuacja demograficzna Polski. Raport 2016-2017, ZWS GUS, Warszawa, s. 240, http://bip.stat.gov.pl/organizacja-statystyki-publicznej/rzadowa-rada-ludnosciowa/publikacje-rzadowej-rady-ludnosciowej/pl_PL
dc.referencesSzukalski P., 2010, Małżeństwa wyznaniowe w Polsce w latach 1998-2007, „Wiadomości Statystyczne”, nr 6, 45-58, http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/3646pl_PL
dc.referencesSzukalski P., 2013, Małżeństwo: początek i koniec, Wyd. UŁ, Łódź, http://hdl.handle.net/11089/16165pl_PL
dc.referencesSzukalski P., 2016, Małżeństwa wyznaniowe w ujęciu regionalnym, „Demografia i Gerontologia Społeczna – Biuletyn In-formacyjny”, nr 4, 1-5, http://hdl.handle.net/11089/18588pl_PL
dc.contributor.authorEmailpies@uni.lodz.plpl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska