Show simple item record

dc.contributor.authorPodedworna, Hanna
dc.date.accessioned2018-06-12T14:01:08Z
dc.date.available2018-06-12T14:01:08Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn0208-600X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/25094
dc.description.abstractThe article analyses the paradigm shift regarding rural development in the EU. Social changes taking place in rural areas, the development of new rural economy as well as globalization process redefines rural developmental objectives and strategies. The quality of life becomes developmental goal in rural local communities, instead of narrowly defined rural development, which was described in terms of increase in agricultural production. This change requires a new developmental policy, focusing on territorial cohesion. Participation in the developmental proces depends on the level of civil society organisation in local communities. A better use of positive consequences of developmental intervention ensures a high level of organization and connections of different social actors and institutions.en_GB
dc.description.abstractW artykule poddano analizie zmianę paradygmatu rozwoju obszarów wiejskich w krajach UE. Zmiany społeczne zachodzące na obszarach wiejskich, rozwój nowej gospodarki i globalizacja redefiniują cele i strategie rozwojowe. Zamiast wąsko definiowanego rozwoju obszarów wiejskich, który utożsamiano ze wzrostem produkcji rolnej, celem rozwoju staje się jakość życia w konkretnych społecznościach wiejskich. Wymaga to nowej polityki rozwojowej, która koncentruje się wokół spójności terytorialnej. Uczestnictwo w procesie rozwoju zależy od poziomu organizacji społeczeństwa obywatelskiego w społecznościach lokalnych. Lepsze wykorzystanie pozytywnych skutków interwencji rozwojowej zapewnia wysoki poziom organizacji i dostęp do zasobów egzogennych.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica;63
dc.subjectrural developmenten_GB
dc.subjectnew rural paradigmen_GB
dc.subjectnew rural economyen_GB
dc.subjectterritorial cohesionen_GB
dc.subjectneo-endogenous rural developmenten_GB
dc.subjectrozwój obszarów wiejskichpl_PL
dc.subjectnowy paradygmat rozwoju wsipl_PL
dc.subjectnowa gospodarka wiejskapl_PL
dc.subjectspójność terytorialnapl_PL
dc.subjectkoncepcja neo-endogennego rozwoju obszarów wiejskichpl_PL
dc.titleZmiana paradygmatu rozwoju obszarów wiejskich w krajach Unii Europejskiejpl_PL
dc.title.alternativeThe Paradigm Shift in Rural Development in EUen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2017; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017pl_PL
dc.page.number129-140
dc.contributor.authorAffiliationDr hab., prof. SGGW, Katedra Socjologii, Wydział Nauk Społecznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
dc.identifier.eissn2353-4850
dc.referencesAmbrosio-Albalá M., Bastiaensen J. (2010). The new territorial paradigm of rural development: Theoretical foundations from systems and institutional theories, http://www.ua.ac.be/objs/00251118.pdf [dostęp 04.12.2017].pl_PL
dc.referencesBell M., Lloyd S. E., Vatovec Ch. (2010). Activating the Countryside: Rural Power, the Power of the Rural and the Making of Rural Politics, “Sociologia Ruralis”, no. 50, s. 205–224.pl_PL
dc.referencesBryden J. (2008). The New Rural Paradigm. Policies and Governance. NILF Seminar Presentation, nilf.no/om_nilf/Seminarer/2008/sn20080505-Plansjer-JMB.pdf [dostęp 01.12.2017].pl_PL
dc.referencesCopus A. K. (2015). The New Rural Economy and macro-scale patterns, [w:] A. K. Copus, P. De Lima (eds.), Territorial Cohesion in Rural Europe. Routledge, Taylor and Francis Group, London, New York, s. 11–34.pl_PL
dc.referencesCopus A. K., Dax T., De Lima P. (2015), Epilogue, [w:] A. K. Copus, F. De Lima (eds.), Territorial Cohesion in Rural Europe. Routledge, Taylor and Francis Group, London, New York, s. 236–248.pl_PL
dc.referencesCopus A. K., De Lima P. (eds.) (2015). Territorial Cohesion in Rural Europe. Routledge, Taylor and Francis Group, London, New York.pl_PL
dc.referencesDax T. (2014). Shaping rural development research in Europe: Acknowledging the interrelationships between agriculture, regional and ecological development, “Studies in Agricultural Economics”, no. 116, s. 59–66.pl_PL
dc.referencesDax T. (2015). The Evolution of European Rural Policy, [w:] A. K. Copus, F. De Lima (eds.), Territorial Cohesion in Rural Europe. Routledge, Taylor and Francis Group, London, New York, s. 35–52.pl_PL
dc.referencesDynamics of Rural Transformations in Emerging Economies OECD (2010), www.ruraldevelopment.gov, za: Dialogues [dostęp 30.11.2017].pl_PL
dc.referencesFreshwater D. (2000). Three Papers on Rural Development, http://www.rural.org/publications/Freshwater00-14.pdf [dostęp 02.12.2017].pl_PL
dc.referencesFreshwater D. (2017). Economic Transformations: Understanding the Determinants of Rural Growth, Sage Handbook of Rural Studies, e-book, s. 189–202.pl_PL
dc.referencesThe Future of Rural Society (1988), “Bulletin of the European Communities Supplement”, no. 4 (88).pl_PL
dc.referencesMeadows D. E., Meadows D. L., Randers J., Behrens III W. (1973). Granice Wzrostu. Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMirwaldt K., McMaster I., Bachter J. (2008). Reconsidering Cohesion Policy. The contested Debate on Territorial Cohesion, EoRPA Paper, no. 08 (5), www.eprc-strath.eu/public/dam/jcr:533e17a2.../EoRPA_08-5.pdf [dostęp 01.12.2017].pl_PL
dc.referencesNatário M. M., Neto P. A. (2009). The New Rural Paradigm and the Public Policies in France: Rural Excellence Poles, “Agricultural Economics and Rural Development. New Series”, Year VI, no. 1, s. 125–144, www.ipe.ro/RePEc/iag/iag_pdf/AERD0901_125-144.pdf [dostęp 01.12. 2017].pl_PL
dc.referencesRay Ch. (2006). Neo-endogenous rural development in the EU, [w:] P. Cloke, T. Marsden, P. H. Mooney (eds.), Handbook of Rural Studies. Sage Publications Ltd., London, s. 278–291.pl_PL
dc.referencesSchneider F., Kallis G., Martinez-Alier J. (2010). Crisis or opportunity? Economic degrowth for social equity and ecological sustainability. Introduction to this special issue, “Journal of Cleaner Production”, no. 18, s. 511–518, www.elsevier.com/locate/jclepro [dostęp 27.11.2017].pl_PL
dc.referencesShucksmith M. (2013). Future Directions in Rural Development – Full Report, Carnegie UK Trust, Dunfermline.pl_PL
dc.referencesSotte F. (2004). From CAP to CARPE: The state of the question, http://ecsocman.hse.ru/ [dostęp 01.12.2017].pl_PL
dc.contributor.authorEmailhpodedworna@interia.pl
dc.identifier.doi10.18778/0208-600X.63.09


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record