Show simple item record

dc.contributor.authorFILIPCZAK, WITOLD
dc.date.accessioned2018-06-12T13:59:57Z
dc.date.available2018-06-12T13:59:57Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1644-857X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/25060
dc.description.sponsorshipTask: Publication of English-language version of the volumes of the Przegląd Nauk Historycznych financed through contract no. 501/1/P-DUN/2017 from the funds of the Ministry of Science and Higher Education devoted to the promotion of scholarship.en_GB
dc.language.isoenen_GB
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegoen_GB
dc.relation.ispartofseriesPrzegląd Nauk Historycznych;3
dc.titleInstructions for the deputies of the Grand Duchy of Lithuania for the Great Diet. Remarks on the new Lithuanian source edition (Rev.: Lietuvos Dzidžiosios Kunigaikštystės seimelių instrukcijos [1788–1790], parengė Robertas Jurgaitis, Adam Stankevič, Asta Verbickienė, UAB „Vitae Litera”, Vilnius 2015, pp. 436).en_GB
dc.typeArticleen_GB
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2017; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017en_GB
dc.page.number[300]-312
dc.contributor.authorAffiliationUniversity of Lodz, The Faculty of Philosophy and History, The Institute of History, The Department of Modern History
dc.identifier.eissn2450-7660
dc.referencesfond 17, sygn. 9 [Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka].en_GB
dc.referencesfond SA, sygn. 13933 (Vilkmergės pilies teismo knygoje 1778) [Lietuvos valstybės istorijos archyvas].en_GB
dc.referencesAkta grodzkie i ziemskie, vol. XXIII (Lauda sejmikowe wiszeńskie, lwowskie, przemyskie, sanockie 1731–1772), ed. A. Prochaska, Lwów 1928.en_GB
dc.referencesAkta sejmikowe województwa lubelskiego 1572–1632, ed. H. Gmiterek, Lublin 2016.en_GB
dc.referencesAkta sejmikowe województw poznańskiego i kaliskiego. Lata 1696–1732, ed. M. Zwierzykowski, Poznań 2008.en_GB
dc.referencesAkta sejmikowe województw poznańskiego i kaliskiego. Lata 1733–1763, ed. M. Zwierzykowski, Poznań 2015.en_GB
dc.referencesAkta sejmikowe ziemi chełmskiej 1572–1668, eds W. Bondyra, H. Gmiterek, J. Ternes, Lublin 2013.en_GB
dc.referencesLauda ziemi rawskiej i województwa rawskiego 1583–1793, eds M. Nagielski, M. Bąk, M. Borkowski, K. Chłapowski, A. Haratym, T. Płóciennik, Ł. Przybyłek, E. Walczuk, Warszawa 2017.en_GB
dc.referencesLietuvos Dzidžiosios Kunigaikštystės seimelių instrukcijos (1788–1790), parengė R. Jurgaitis, A. Stankevič, A. Verbickienė, Vilnius 2015.en_GB
dc.referencesVolumina legum, vol. IX, Kraków 1889.en_GB
dc.referencesAchremczyk S., Reprezentacja stanowa Prus Królewskich w latach 1696–1772, Olsztyn 1981.en_GB
dc.referencesButterwick R., Polska rewolucja a Kościół katolicki 1788–1792, tr. M. Ugniewski, Kraków 2012.en_GB
dc.referencesFilipczak W., Sejm 1778 roku, Warszawa 2000.en_GB
dc.referencesJurgaitis R., Funkcjonowanie sejmiku wileńskiego w latach 1717–1795: między szlacheckim parlamentaryzmem a samorządem, [in:] Praktyka życia publicznego w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVI–XVIII wieku, eds U. Augustyniak, A.B. Zakrzewski, Warszawa 2010, pp. 35–53.en_GB
dc.referencesJurgaitis R., Nuo bajoriškosios salvivaldos iki parlamentarizmo: Vilniaus seimelio veikla 1717–1795 m. Monografija, Vilniaus 2016en_GB
dc.referencesJurgaitis R., Vilniaus seimelio veikla 1717–1795 m. Daktaro disertacija, Kaunas 2007.en_GB
dc.referencesKołodziej R., Zwierzykowski M., Bibliografia parlamentaryzmu Rzeczypospolitej szlacheckiej, Poznań 2012.en_GB
dc.referencesKościałkowski S., Antoni Tyzenhauz. Podskarbi nadworny litewski, vol. I, Londyn 1970.en_GB
dc.referencesKriegseisen W., Sejmiki Rzeczypospolitej szlacheckiej w XVII i XVIII wieku, Warszawa 1991.en_GB
dc.referencesLityński A., Sejmiki ziemskie 1764–1793. Dzieje reformy, Katowice 1988.en_GB
dc.referencesMichalski J., Sejmiki poselskie 1788 roku, part I–III, “Przegląd Historyczny” 1960, vol. LI, issue 1–3, pp. 52–71, 331–365, 465–476.en_GB
dc.referencesStankevič A., Lietuvos Vyriausiojo Tribunolo veikla XVIII a. II pusėje: bajoriškosios teisės raiška. Dakataro disertacija, Vilniaus 2013.en_GB
dc.referencesSzczygielski W., Referendum trzeciomajowe. Sejmiki lutowe 1792 roku, Łódź 1994.en_GB
dc.referencesSzczygielski W., Sejm Wielki (1788–1792). Studium z dziejów łagodnej rewolucji, Łódź 2015.en_GB
dc.referencesWisner H., Rok 1655 w Litwie: pertraktacje ze Szwecją i kwestia wyznaniowa, “Odrodzenie i Reformacja w Polsce” 1981, vol. XXVI, pp. 83–103.en_GB
dc.referencesZakrzewski A.B., Sejmiki Wielkiego Księstwa Litewskiego epoki stanisławowskiej (do 1788 r.). Zmiany w ustroju i funkcjonowaniu, [in:] Ziemie północne Rzeczypospolitej polsko-litewskiej w dobie rozbiorowej 1772–1815, ed. M. Biskup, Warszawa–Toruń 1996, pp. 59–64.en_GB
dc.referencesZakrzewski A.B., Sejmiki Wielkiego Księstwa Litewskiego XVI–XVIII w. Ustrój i funkcjonowanie: sejmik trocki, Warszawa 2000.en_GB
dc.referencesZielińska Z., “O sukcessyi tronu w Polszcze” 1787–1790, Warszawa 1991.en_GB
dc.referencesZielińska Z., Sejmiki 8 lutego 1790 – pierwsze referendum na temat dokonań sejmu, “Wiek Oświecenia” 1993, vol. IX, pp. 113–137.en_GB
dc.contributor.authorEmaildwf@widzew.net
dc.identifier.doi10.18778/1644-857X.16.03.15
dc.relation.volume16en_GB


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record