Show simple item record

dc.contributor.authorStasiak, Andrzej
dc.date.accessioned2018-06-12T12:09:12Z
dc.date.available2018-06-12T12:09:12Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn0867-5856
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/25037
dc.description.abstractGlobalizacja odciska swoje piętno również na rynku czasu wolnego, sprzyjając upowszechnianiu się na całym świecie zupełnie nowych form rekreacji. Doskonałym przykładem takiej błyskawicznej dyfuzji innowacji w globalnej skali jest powstanie i rozwój escape rooms. Celem artykułu jest próba wyjaśnienia niebywałej popularności pokoi zagadek w Polsce, głównie przez pryzmat analizy ich oferty. W pracy opisano genezę i rozwój tej formy rekreacji, omówiono lokalizację blisko 600 lokali działających w 2016 r., a także dokonano szczegółowej charakterystyki escape rooms w 10 polskich metropoliach. Przeprowadzone analizy prowadzą do wniosku, że fenomen pokoi zagadek wyrasta m.in. z fundamentalnych założeń tzw. gospodarki doświadczeń.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.relation.ispartofseriesTuryzm/Tourism;1
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectczas wolnypl_PL
dc.subjectformy rekreacjipl_PL
dc.subjectescape roomspl_PL
dc.subjectpokoje zagadekpl_PL
dc.subjectgospodarka doświadczeńpl_PL
dc.titleEscape rooms - nowa oferta sektora rekreacji w Polscepl_PL
dc.title.alternativeEscape rooms - a new offer in the recreation sector in Polandpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number33-49pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Instytut Geografii Miast i Turyzmu, Pracownia Rekreacji i Turystyki Kwalifikowanejpl_PL
dc.identifier.eissn2080-6922
dc.referencesFRENCH S., SHAW J.M., 2015, The unbelievably lucrative business of escape rooms, Market Watch, http://www.marketwatch. com/story/the-weird-new-world-of-escape-room-busines ses-2015-07-20; 21.07.2015.pl_PL
dc.referencesKOWALIK A., 2015, Ucieczka do pieniędzy – escape-roomy podbijają Polskę, „Pierwszy Milion”, 4, http://pierwszymilion.forbes. pl/escape-roomy-podbijaja-polske,artykuly,191344,1,4.html.pl_PL
dc.referencesLASALLE D., BRITTON T.A., 2003, Priceless. Turning ordinary products into extraordinary experience, Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts.pl_PL
dc.referencesMOKRAS-GRABOWSKA J., 2015, Czas wolny w dobie postmodernizmu, „Folia Turistica”, 34, s. 11–30.pl_PL
dc.referencesNICHOLSON S., 2015, Peeking behind the locked door: A survey of escape room facilities, White Paper available at http://scott nicholson.com/pubs/erfacwhite.pdf.pl_PL
dc.referencesNIEZGODA A., 2014, Czas wolny a zmiany na rynku turystycznym, [w:] Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość turystyki, B. Krakowiak, J. Latosińska (red.), ser. „Warsztaty z Geografii Turyzmu”, 5, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 101–112.pl_PL
dc.referencesPINE B.J., GILMORE J.H., 1999, The Experience Economy: Work Is Theater & Every Business a Stage, Harvard.pl_PL
dc.referencesReal-life escape games offer respite from daily stresses, South China Morning Post, http://www.scmp.com/news/hong-kong/ article/1148918/real-life-escape-games-offer-respite-dailystresses; 13.02.2013.pl_PL
dc.referencesSAKOSIK K., 2015, Top 6 łódzkich escape roomów. Sprawdź, co to takiego, „Gazeta Łódzka”, http://lodz.wyborcza.pl/lodz/1, 35153,19287493,top-6-lodzkich-escape-roomow-sprawdz-coto- takiego.html#ixzz45EbBAB6n; 03.12.2015.pl_PL
dc.referencesSKOWRONEK I., 2012, Marketing doświadczeń. Od doświadczenia klienta do wizerunku firmy, Wyd. Poltext, Warszawa, ss. 286.pl_PL
dc.referencesWEIERMAIR K., MATHIES CH. (eds.), 2004, The Tourism and Leisure Industry: Shaping the Future, Haworth Press, London, ss. 357.pl_PL
dc.contributor.authorEmailandrzej.stasiak@geo.uni.lodz.plpl_PL
dc.relation.volume26pl_PL
dcterms.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska