Show simple item record

dc.contributor.authorKuczyńska-Koschany, Katarzyna
dc.date.accessioned2018-06-04T10:56:18Z
dc.date.available2018-06-04T10:56:18Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1505-9057
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/24989
dc.description.abstractThe article is an attempt at interpretation of two essays, which may be called „lager” essays. These are Bark written by G. Didi-Huberman and Landscapes of the Metropolis of Death written by O.D. Kulka, their books are deeply related as the negation or at least as the questioning of the title of autobiographical book Anus mundi written by W. Kielar. Both authors do not describe Nazi concentration camp as „the anus of the world”. Their imagination is a post-imagination, their memory is a post-memory. In her paper Kuczyńska-Koschany considers the condition of the essay as quasi-genre after the Holocaust, after the genocide and in reference to the experience of a lager.en_GB
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica;1
dc.subjectLager essayen_GB
dc.subjectformula anus mundien_GB
dc.subjectpost-imaginationen_GB
dc.subjectpost-memoryen_GB
dc.subjectGeorges Didi-Hubermanen_GB
dc.subjectOtto Dov Kulkaen_GB
dc.subjectWiesław Kielaren_GB
dc.titleGeorges Didi-Huberman, Kora, Otto Dov Kulka, Pejzaże metropolii śmierci – jako eseje lagrowe? Wyobraźnia i pamięć formuł tytułowych wobec formuły anus mundipl_PL
dc.title.alternativeGeorges Didi-Huberman, Bark, Otto Dov Kulka, Landscapes of the Metropolis of Death as lager essays? Imagination and memory towards the idea of anus mundien_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2018; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2018pl_PL
dc.page.number[121]-133
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Filologii Polskiej, Zakład Badań nad Tradycją Europejską, ul. Fredry 10, 61‑701 Poznań
dc.identifier.eissn2353-1908
dc.referencesAméry Jean, O starzeniu się. Bunt i rezygnacja. Podnieść na siebie rękę. Dyskurs o dobrowolnej śmierci, przeł. i przedm. opatrzył Bogdan Baran, Czytelnik, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesAméry Jean, Poza winą i karą. Próby przełamania podjęte przez złamanego, przeł. Ryszard Turczyn, posł. opatrzył Piotr Weiser, Homini, Kraków 2007.pl_PL
dc.referencesBartelski Lesław Marian, Cień wojny. Eseje, Czytelnik, Warszawa 1983.pl_PL
dc.referencesBlanchot Maurice, Niezniszczalne. Być Żydem, przeł. Wanda Błońska, „Literatura na Świecie” 1996, nr 10, s. 59–68.pl_PL
dc.referencesClaude Lanzmann, Le non-lieux de la mémoire, w: Au sujet de Shoah, le film de Claude Lanzmann, red. Bernard Cuau, Belin, Paris 1990, s. 280–293.pl_PL
dc.referencesClaude Lanzmann’s „Shoah”. Key Essays, red. Stuart Liebman, Oxford University Press, New York 2007.pl_PL
dc.referencesConrad Joseph, Jądro ciemności, przeł. Jędrzej Polak, posł. opatrzył Przemysław Czapliński, Vesper, Poznań 2009.pl_PL
dc.referencesConrad Joseph, Jądro ciemności, przeł. Magda Heydel, Znak, Kraków 2011.pl_PL
dc.referencesCzapliński Przemysław, Nie-miejsce [hasło] w: Modi memorandi. Leksykon kultury pamięci, red. Magdalena Saryusz-Wolska, Robert Traba, współpraca Joanna Kalicka, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2014, s. 270–272.pl_PL
dc.referencesDidi-Huberman George, Obrazy mimo wszystko, przekł. Mai Kubiak Ho-Chi, Universitas, Kraków 2008.pl_PL
dc.referencesGajewska Agnieszka, Zagłada i gwiazdy. Przeszłość w prozie Stanisława Lema, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2016.pl_PL
dc.referencesJedlicki Jerzy, Dzieje doświadczone i dzieje zaświadczone, w: Dzieło literackie jako źródło historyczne, pod red. Zofii Stefanowskiej i Janusza Sławińskiego, Czytelnik, Warszawa 1978, s. 344–371.pl_PL
dc.referencesKępiński Antoni, Refleksje oświęcimskie, wybór i wstęp Zdzisław Jan Ryn, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2005.pl_PL
dc.referencesKielar Wiesław, Anus mundi, wyd. 3, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1980.pl_PL
dc.referencesKulka Otto Dov, Pejzaże metropolii śmierci. Rozmyślania o pamięci i wyobraźni, przeł. Michał Szczubiałka, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2014.pl_PL
dc.referencesMorawiec Arkadiusz, Literatura w lagrze, lager w literaturze. Fakt – temat – metafora, Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, Łódź 2009.pl_PL
dc.referencesSnyder Timothy, Czarna ziemia. Holokaust jako ostrzeżenie, przekł. Bartłomiej Pietrzyk, Znak Horyzont, Kraków 2015.pl_PL
dc.referencesSofsky Wolfgang, Ustrój terroru. Obóz koncentracyjny, przekł. Małgorzata Łukasiewicz, Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma, Warszawa 2016.pl_PL
dc.referencesUbertowska Aleksandra, Holokaust. Auto(tanato)grafie, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2014.pl_PL
dc.referencesWojdowski Bogdan, Judaizm jako los, „Puls” 1993, nr 3, s. 61–78.pl_PL
dc.referencesZimand Roman, Diarysta Stefan Ż., Ossolineum, Wrocław 1990.pl_PL
dc.referencesZonik Zygmunt, Anus belli. Ewakuacja i wyzwolenie hitlerowskich obozów koncentracyjnych, PWN, Warszawa 1988.pl_PL
dc.contributor.authorEmaileadem@amu.edu.pl
dc.identifier.doi10.18778/1505-9057.47.09
dc.relation.volume47pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record