Show simple item record

dc.contributor.authorSacha, Magdalena Izabella
dc.date.accessioned2018-06-04T10:56:17Z
dc.date.available2018-06-04T10:56:17Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1505-9057
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/24983
dc.description.abstractThe subject of the study focuses on the poetry of the Polish-French literature historian Zygmunt Lubicz-Zaleski (1882–1967). The reason for my research was the Polish edition (2016) of his poetic cycle Relikwiarz buchenwaldzki (Reliquary of Buchenwald) which was created in the Nazi concentration camp Buchenwald (Germany) between 1943–1945 and until now was not widely known among the readers in Poland. Lubicz-Zaleski’s concentration camp poetry is presented within the context of looking at the nuances that the Polish and German prisoners’ of war collection of poetry shared about their ordeal while in Buchenwald. I also point out the domination of the German former communist prisoners in access to publishing within the German Democratic Republic after 1945 and because of this the lack of availability of French and Polish publications in East Germany. The main aim of the study was looking at Lubicz-Zaleski’s war poetry and its reception in a broader historical-political context.en_GB
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica;1
dc.subjectGerman concentration camp Buchenwalden_GB
dc.subjectpoetryen_GB
dc.subjectcultural life during WWIIen_GB
dc.subjectFrench–Polish cultural connectionen_GB
dc.titleSkrawki, notatki, drobiazgi, relikwie. O poezji buchenwaldzkiej Zygmunta Lubicz-Zaleskiegopl_PL
dc.title.alternativeScraps, notes, trifles, relics. About Buchenwald’ poetry by Zygmunt Lubicz-Zaleskien_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2018; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2018pl_PL
dc.page.number[17]-39
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Gdański, Instytut Badań nad Kulturą, Katedra Kulturoznawstwa, ul. Wita Stwosza 55, 80-308 Gdańsk-Oliwa
dc.identifier.eissn2353-1908
dc.referencesAnthologie des poèmes de Buchenwald, red. André Verdet, Robert Laffont, Paris 1946.pl_PL
dc.referencesArchiwum Zygmunta Lubicz Zaleskiego w zbiorach Biblioteki Polskiej w Paryżu. Informator o zasobie, oprac. Urszula Klatka przy współpr. Grzegorza Fulary [i in.], pod red. Moniki Jaglarz i Urszuli Klatki, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2011.pl_PL
dc.referencesBárta František, Pod Goethovým dubem a jine prosy, Světovy literarni klub, Praha 1946.pl_PL
dc.referencesBorwicz Michał Maksymilian, Literatura w obozie, Centralna Żydowska Komisja Historyczna przy C.K. Żydów Polskich, Kraków 1946.pl_PL
dc.referencesBorwicz Michał M., Między drutem kolczastym i gwiazdami, w: Pieśń ujdzie cało… Antologia wierszy o Żydach pod okupacją niemiecką, szkicem wstępnym poprzedził Michał M. Borwicz, Wydawnictwo Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej, Warszawa 1947, s. 64–69.pl_PL
dc.referencesBrand Katharina, Die Lyrik aus Buchenwald. Eine Darstellung der künstlerischen Tätigkeiten der KZ Häftlinge und eine Untersuchung der im KZ geschaffenen Lyrik, Diplomarbeit imStudiengang Germanistik in der Fakultät Sprach- und Literaturwissenschaften der Otto-Friedrich-Universität Bamberg, Bamberg 2002.pl_PL
dc.referencesBuchenwald. Mahnung und Verpflichtung, red. Walter Bartel, Kongress, Berlin 1950.pl_PL
dc.referencesCzarnecki Wacław, Zonik Zygmunt, Walczący obóz Buchenwald, przedm. Franciszek Ryszka, Książka i Wiedza, Warszawa 1969.pl_PL
dc.referencesFehr Johannes, O kończeniu – i o tym, czego nie można usunąć, w: Ludwik Fleck – tradycje, inspiracje, interpretacje, pod red. Bożeny Płonki-Syroki, Pawła Jarnickiego i Bogdana Balickiego, Wydawnictwo Fundacji Projekt Nauka, Wrocław 2015, s. 193–211.pl_PL
dc.referencesDer gefesselte Wald. Gedichte aus Buchenwald: Französisch-Deutsche Ausgabe, oprac. Wulf Kirsten, Anette Seemann, Wallstein, Göttingen 2013.pl_PL
dc.referencesDer „gesäuberte” Antifaschismus. Die SED und die roten Kapos von Buchenwald: Dokumente, red. Lutz Niethammer, Karin Hartewig, Akademie, Berlin 1994.pl_PL
dc.referencesGrabner Hasso, Fünfzehn Schritte gradaus. Gedichte, Aufbau, Berlin 1959.pl_PL
dc.referencesJaiser Constanze, Poetische Zeugnisse. Gedichte aus dem Frauen-Konzentrationslager Ravensbrück 1939–1945, Metzler, Stuttgart 2000.pl_PL
dc.referencesKaray Felicja, Granaty i poematy. Obóz pracy Hasag-Leipzig, Tel-Aviv 1999.pl_PL
dc.referencesKertész Imre, Das unsichtbare Weimar: Das Konzentrationslager Buchenwald. Eine Erinnerung, „Merian” 1994, nr 4, s. 100.pl_PL
dc.referencesKirsten Wulf, Seemann Anette: Der gefesselte Wald. Einleitung [online], http://www.planetlyrik.de/wulf-kirsten-und-annette-seemann-hrsg-der-gefesselte-wald/2014/09/ [dostęp: 10.03.2017].pl_PL
dc.referencesKonzentrationslager Buchenwald 1937–1945. Begleitband zur ständigen historischen Ausstellung, red. Harry Stein, Wallstein, Göttingen 1999.pl_PL
dc.referencesLubicz-Zaleski Zygmunt, Expérience psychologique et socaile des camps de concentration allemands. Communication faite á l’Académie des Sciences Morales et Politique; séance du 17.6.1946, Bibliothèque Polonaise, Paris 1946.pl_PL
dc.referencesLubicz-Zaleski Zygmunt, Pamiętnik. Od Grotowic do Buchenwaldu (1939–1945), oprac. Małgorzata Willaume, Akademickie Centrum Graficzno-Marketingowe Lodart, Paryż–Łódź 1998.pl_PL
dc.referencesLubicz-Zaleski Zygmunt, Relikwiarz buchenwaldzki, oprac. Jan Zieliński, Volumen, Société Historique et Littérairie Polonaise, Warszawa–Paryż 2016.pl_PL
dc.referencesLubicz-Zaleski Zygmunt, Z relikwiarza poetyckiego, „Wiadomości” 1966, nr 44, s. 1.pl_PL
dc.referencesMarkiewicz Zygmunt, Zygmunt Lubicz-Zaleski (29 grudnia 1882–15 grudnia 1967), „Pamiętnik Literacki” 1969, z. 1, s. 413–414.pl_PL
dc.referencesMorawiec Arkadiusz, Literatura w lagrze, lager w literaturze. Fakt – temat – metafora, Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, Łódź 2009.pl_PL
dc.referencesNeumann-Thein Philipp, Parteidisziplin und Eigenwilligkeit. Das Internationale Komitee Buchenwald- Dora und Kommandos, Wallstein, Göttingen 2014.pl_PL
dc.referencesNouveau L.-H., Un Autre monde. Seize mois à Buchenwald. Avec 38 dessins de l’auteur, Calmann-Lévy, Paris 1961.pl_PL
dc.referencesPolak Edmund, Dziennik buchenwaldzki, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1983.pl_PL
dc.referencesPolak Edmund, Morituri, Czytelnik, Warszawa 1968.pl_PL
dc.referencesSacha Magdalena, Dąb Goethego czyli o ochronie pomników przyrody w III Rzeszy, w: Poszukiwanie sensów. Lekcja z czytania kultury, red. Piotr Kowalski, Zbigniew Libera, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006, s. 197–222.pl_PL
dc.referencesSacha Magdalena, „Gdyście w obóz przybyć już raczyli…”. Obraz kultury lagrowej w świadectwach więźniów Buchenwaldu 1937–1945, Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Bydgoszcz–Gdańsk 2014.pl_PL
dc.referencesSacha Magdalena, „Prawda i zmyślenie”. Mit i historia w pewnej opowieści z obozu koncentracyjnego, w: Ludwik Fleck – tradycje, inspiracje, interpretacje, pod red. Bożeny Płonki-Syroki, Pawła Jarnickiego i Bogdana Balickiego, Wydawnictwo Fundacji Projekt Nauka, Wrocław 2015, s. 213–234.pl_PL
dc.referencesSchneider Wolfgang, Kunst hinter Stacheldraht. Ein Beitrag zur Geschichte des antifaschistischen Widerstandskampfes, Nationale Mahn- u. Gedenkstätte Buchenwald, Weimar 1973.pl_PL
dc.referencesSchnog Karl, Jedem das Seine. Satirische Gedichte, rys. H. Sandberg, Ulenspiegel, Berlin 1947.pl_PL
dc.referencesSchnog Karl, „Unbekanntes KZ”. Erlebtes, Bourg, Luxemburg 1945.pl_PL
dc.referencesSłownik badaczy literatury polskiej, red. Jerzy Starnawski, t. 4, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001.pl_PL
dc.referencesSłownik współczesnych pisarzy polskich, t. 3: R–Ż, oprac. zespół pod red. Ewy Korzeniewskiej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1964, s. 570–574.pl_PL
dc.referencesStaar Sonja, Kunst, Widerstand und Lagerkultur. Eine Dokumentation, NMG Buchenwald, Weimar–Buchenwald 1987.pl_PL
dc.referencesStimmen aus Buchenwald. Ein Lesebuch, oprac. Holm Kirsten, Wulf Kirsten, Wallstein, Göttingen 2002.pl_PL
dc.referencesŚwięch Jerzy, Literatura polska w latach II wojny światowej, wyd. 3, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.pl_PL
dc.referencesWięzień Nr 4935 [Ludwik Fleck?], O dębie Goethego w obozie buchenwaldzkim, „Sztandar Ludu” 1945, nr z 14 XI, s. 5.pl_PL
dc.referencesWójtowicz Kazimierz, Za drutami kacetów Auschwitz, Buchenwald, Bielsko-Biała 1998.pl_PL
dc.referencesZieliński Jan, Posłowie, w: Lubicz-Zaleski Zygmunt, Relikwiarz buchenwaldzki, oprac. Jan Zieliński, Volumen, Société Historique et Littérairie Polonaise, Warszawa–Paryż 2016, s. 39–79.pl_PL
dc.contributor.authorEmailmagdalena.sacha@ug.edu.pl
dc.identifier.doi10.18778/1505-9057.47.03
dc.relation.volume47pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record