Show simple item record

dc.contributor.authorKarkocha, Małgorzata
dc.date.accessioned2018-05-18T14:06:16Z
dc.date.available2018-05-18T14:06:16Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1644-857X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/24866
dc.description.abstractThe subject of the article is the Russo-Turkish war of 1787–1792, more precisely the campaign of 1789. The issue will be discussed basing on the information published in „Pamiętnik Historyczno-Polityczno-Ekonomiczny”. The journal was coming out in Warsaw in the years 1782–1792, and Piotr Świtkowski was its editor and publisher. Since the beginning of the Russo-Turkish war, which Austria joined as Catherine II’s ally in February 1788, „Pamiętnik” was posting periodic reports on the activities at the Turkish front. It described the most important battles as well as less significant skirmishes, informed on the movements and the status of the fighting armies, printed the war complements and biographical notes of military commanders. As a supporter of pro-Turkish politics, Świtkowski spoke of the Ottoman Porte and inhabitants of Turkey with fondness, praised the bravery of a Turkish soldier, and positively reflected on the military reforms in that country.en_GB
dc.description.abstractPrzedmiotem artykułu jest wojna rosyjsko-turecka z lat 1787–1792, a ściślej rzecz ujmując – kampania roku 1789. Zagadnienie to zostanie omówione na podstawie informacji publikowanych na łamach „Pamiętnika Historyczno-Polityczno-Ekonomicznego”. Pismo to ukazywało się w Warszawie w latach 1782–1792, a jego redaktorem i wydawcą był ksiądz Piotr Świtkowski. Od początku wojny rosyjsko-tureckiej, do której w lutym 1788 r. przyłączyła się Austria jako sojusznik Katarzyny II, „Pamiętnik” zamieszczał periodyczne sprawozdania z działań na froncie tureckim. Opisywał najważniejsze bitwy, ale też mało istotne potyczki, informował o ruchach i stanie walczących armii, drukował etaty wojsk i wiadomości biograficzne o dowódcach. Świtkowski był zwolennikiem polityki protureckiej i jako taki z sympatią wypowiadał się na temat Porty i jej mieszkańców, chwalił waleczność tureckiego żołnierza, pozytywnie odnosił się też do reform wojskowych przeprowadzanych w tym państwie.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesPrzegląd Nauk Historycznych;2
dc.subjectRusso-Turkish war 1787–1792en_GB
dc.subjectcampaign of 1789en_GB
dc.subject„Pamiętnik Historyczno-Polityczno-Ekonomiczny”en_GB
dc.subjectPiotr Świtkowskien_GB
dc.subjectWarsaw pressen_GB
dc.subject18th centuryen_GB
dc.subjectwojna rosyjsko turecka 1787–1792pl_PL
dc.subjectkampania 1789 rokupl_PL
dc.subject„Pamiętnik Historyczno-Polityczno-Ekonomiczny”pl_PL
dc.subjectPiotr Świtkowskipl_PL
dc.subjectprasa warszawskapl_PL
dc.subjectXVIII wiekpl_PL
dc.titleWojna rosyjsko-turecka (kampania 1789 roku) w świetle doniesień „Pamiętnika Historyczno-Polityczno-Ekonomicznego”pl_PL
dc.title.alternativeThe Russo-Turkish war (the campaign of 1789) in the light of reports from „Pamiętnik Historyczno-Polityczno-Ekonomiczny”en_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2017; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017pl_PL
dc.page.number[43]-70
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Instytut Historii, Katedra Historii Nowożytnej
dc.identifier.eissn2450-7660
dc.referencesAnthing F., History of the campaigns of Count Alexander Suworow Rymnikski, field-marshal-general in the service of His Imperial Majesty, the Emperor of allthe Russias: with a preliminary sketch of his private life and character, vol. II, London 1799.pl_PL
dc.referencesErläuterter Plan von der berühmten Schlacht bei Martinjestie in der Wallachey: in welcher unter den Befehlen sr. Durchlaucht des Herzogs Friedrich Josias von Sachsenkoburg, k.k. Generals der Kavallerie (nunmehrigen Feldmarschalls,) und des militärischen Theresienordens Großkreuz, der Großvezier mit 100000 seiner besten Truppen am 22. Sept. 1789 entscheidend geschlagen wurde, Prag1789.pl_PL
dc.referencesHirtenfeld J., Der Militär-Maria-Theresien-Orden und seine Mitglieder: Nach authentischen quellin bearbeitet, Wien 1857.pl_PL
dc.referencesLettres à Monsieur le comte de B***, sur la révolution arrivée en 1789, sous le règne de Louis XVI, avec des Notes sur les Ministres et autres gens en place qui, depuis le regne de Louis XV, ont donné lieu à cette Révolution mémorable, par des déprédations ou des abus d’autorité, ed. par chez les principaux libraires, t. IV,Londres et Paris 1789.pl_PL
dc.referencesOesterreichisches Militär-Konversations-Lexikon. Unter Mitwirkung mehrerer Offiziere der k.k. Armee, redigirt und hrsg. von J. Hirtenfeld, Bd. II (D–G), Wien1852; Bd. III (H–Kulm), Wien 1852.pl_PL
dc.referencesTaubmann F., Vita e fatti eroici Barone Gedeone di Laudon, tradotta la prima volta dal tedesco, parte 1, Firenze 1790.pl_PL
dc.references„Gazeta Warszawska” 1788.pl_PL
dc.references„Pamiętnik Historyczno-Polityczno-Ekonomiczny” 1788–1790.pl_PL
dc.referencesAleksandrowska E., Świtkowski Piotr, [w:] Dawni pisarze polscy od początków piśmiennictwa do Młodej Polski. Przewodnik biograficzny i bibliograficzny, t. IV(S–T), koordynacja całości R. Loth, Warszawa 2003, s. 232–233.pl_PL
dc.referencesAlexander J.T., Catherine the Great. Life and Legend, New York 1989.pl_PL
dc.referencesAndrusiewicz A., Katarzyna Wielka. Prawda i mit, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesBartoszewicz J., Gazeta księdza Łuskiny, [w:] idem, Znakomici mężowie Polscy w XVIII w., t. I, Petersburg 1855, s. 261–330.pl_PL
dc.referencesGiełżyński W., Prasa warszawska 1661–1914, Warszawa 1962.pl_PL
dc.referencesGozdawa-Gołębiowski J., Wojny morskie 1775–1851, Warszawa 2001.pl_PL
dc.referencesHomola-Dzikowska I., Pamiętnik Historyczno-Polityczny Piotra Świtkowskiego 1782–1792, Kraków 1960.pl_PL
dc.referencesKalinka W., Sejm Czteroletni, t. I, Warszawa 1991.pl_PL
dc.referencesKarkocha M., Obraz Francji w dobie rewolucji na łamach prasy warszawskiej z lat 1789–1794, Łódź 2011.pl_PL
dc.referencesKarkocha M., Wojna rosyjsko-turecka na łamach „Pamiętnika Historyczno-Politycznego” (1787–1788), [w:] Sic erat in votis. Europa i świat w czasach nowożytnych. Studia i szkice ofiarowane Profesorowi Zbigniewowi Anusikowi w sześćdziesiątąrocznicę urodzin, red. M. Karkocha, P. Robak, Łódź 2017, s. 311–342.pl_PL
dc.referencesŁojek J., Dziennikarze i prasa w Warszawie w XVIII wieku, Warszawa 1960.pl_PL
dc.referencesŁojek J., „Gazeta Warszawska” księdza Łuskiny (1774–1793), Warszawa 1959.pl_PL
dc.referencesŁojek J., Historia prasy polskiej, Warszawa 1976.pl_PL
dc.referencesŁossowska I., Piotr Świtkowski (1744–1793), [w:] Pisarze polskiego Oświecenia, red. T. Kostkiewiczowa, Z. Goliński, t. II, Warszawa 1994, s. 305–319.pl_PL
dc.referencesMadariaga I. de, Russia in the Age of Catherine the Great, London 1981.pl_PL
dc.referencesMalleson G.B., Loudon: A Sketch Of The Military Life Of Gideon Ernest, Freiherr Von Loudon, Sometimes Generalissimo Of The Austrian Forces, London 1884.pl_PL
dc.referencesMontefiore S.S., Katarzyna Wielka i Potiomkin, Warszawa 2013.pl_PL
dc.referencesMontefiore S.S., Potiomkin, książę książąt, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesMorawski W., Szawłowska S., Wojny rosyjsko-tureckie od XVII do XX wieku, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesRoider K.A., Baron Thugut and Austria’s response to the French Revolution, Princeton 1987.pl_PL
dc.referencesRyniewicz Z., Leksykon bitew świata, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesSerczyk W., Katarzyna II carowa Rosji, Wrocław 1989.pl_PL
dc.referencesWieczorkiewicz P.P., Historia wojen morskich. Wiek żagla, t. I, Warszawa 1995.pl_PL
dc.referencesWurzbach C. von, Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich, T. II, Wien 1857; T. VIII, Wien 1862; T. XI, Wien 1864; T. XIV, Wien 1865; T. XVI, Wien 1867; T. XXI, Wien 1870; T. XXVII, Wien 1874; T. XLV, Wien 1882.pl_PL
dc.contributor.authorEmailmalkarkocha@o2.pl
dc.identifier.doi10.18778/1644-857X.16.02.02
dc.relation.volume16pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record