Show simple item record

dc.contributor.authorFILIPCZAK, WITOLD
dc.date.accessioned2018-05-18T14:06:15Z
dc.date.available2018-05-18T14:06:15Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1644-857X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/24861
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesPrzegląd Nauk Historycznych;2
dc.titleInstrukcje dla posłów z Wielkiego Księstwa Litewskiego na Sejm Wielki. Uwagi na temat nowego litewskiego wydawnictwa źródłowego (Rec.: Lietuvos Dzidžiosios Kunigaikštystės seimelių instrukcijos [1788–1790], parengė Robertas Jurgaitis, Adam Stankevič, Asta Verbickienė, UAB „Vitae Litera”, Vilnius 2015, ss. 436)pl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holderPrzegląd Nauk Historycznychpl_PL
dc.page.number[302]-314
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Instytut Historii, Katedra Historii Nowożytnej
dc.identifier.eissn2450-7660
dc.referencesfond 17, sygn. 9 [Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka].pl_PL
dc.referencesfond SA, sygn. 13933 (Vilkmergės pilies teismo knygoje 1778) [Lietuvos valstybės istorijos archyvas].pl_PL
dc.referencesAkta grodzkie i ziemskie, t. XXIII (Lauda sejmikowe wiszeńskie, lwowskie, przemyskie, sanockie 1731–1772), wyd. A. Prochaska, Lwów 1928.pl_PL
dc.referencesAkta sejmikowe województw poznańskiego i kaliskiego. Lata 1696–1732, wyd. M. Zwierzykowski, Poznań 2008.pl_PL
dc.referencesAkta sejmikowe województw poznańskiego i kaliskiego. Lata 1733–1763, wyd. M. Zwierzykowski, Poznań 2015.pl_PL
dc.referencesAkta sejmikowe województwa lubelskiego 1572–1632, oprac. H. Gmiterek, Lublin 2016.pl_PL
dc.referencesAkta sejmikowe ziemi chełmskiej 1572–1668, oprac. W. Bondyra, H. Gmiterek, J. Ternes, Lublin 2013.pl_PL
dc.referencesLauda ziemi rawskiej i województwa rawskiego 1583–1793, red. M. Nagielski, oprac. M. Bąk, M. Borkowski, K. Chłapowski, A. Haratym, T. Płóciennik, Ł. Przybyłek, E. Walczuk, Warszawa 2017.pl_PL
dc.referencesLietuvos Dzidžiosios Kunigaikštystės seimelių instrukcijos (1788–1790), parengė R. Jurgaitis, A. Stankevič, A. Verbickienė, Vilnius 2015.pl_PL
dc.referencesVolumina legum, t. IX, Kraków 1889.pl_PL
dc.referencesAchremczyk S., Reprezentacja stanowa Prus Królewskich w latach 1696–1772, Olsztyn 1981.pl_PL
dc.referencesButterwick R., Polska rewolucja a Kościół katolicki 1788–1792, przekł. M. Ugniewski, Kraków 2012.pl_PL
dc.referencesFilipczak W., Sejm 1778 roku, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesJurgaitis R., Funkcjonowanie sejmiku wileńskiego w latach 1717–1795: między szlacheckim parlamentaryzmem a samorządem, [w:] Praktyka życia publicznego w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVI–XVIII wieku, red. U. Augustyniak,A.B. Zakrzewski, Warszawa 2010, s. 35–53.pl_PL
dc.referencesJurgaitis R., Nuo bajoriškosios salvivaldos iki parlamentarizmo: Vilniaus seimelio veikla 1717–1795 m. Monografija, Vilniaus 2016pl_PL
dc.referencesJurgaitis R., Vilniaus seimelio veikla 1717–1795 m. Daktaro disertacija, Kaunas 2007.pl_PL
dc.referencesKołodziej R., Zwierzykowski M., Bibliografia parlamentaryzmu Rzeczypospolitej szlacheckiej, Poznań 2012.pl_PL
dc.referencesKościałkowski S., Antoni Tyzenhauz. Podskarbi nadworny litewski, t. I, Londyn 1970.pl_PL
dc.referencesKriegseisen W., Sejmiki Rzeczypospolitej szlacheckiej w XVII i XVIII wieku, Warszawa 1991.pl_PL
dc.referencesLityński A., Sejmiki ziemskie 1764–1793. Dzieje reformy, Katowice 1988.pl_PL
dc.referencesMichalski J., Sejmiki poselskie 1788 roku, cz. I–III, „Przegląd Historyczny” 1960, t. LI, z. 1– 3, s. 52–71, 331–365, 465–476.pl_PL
dc.referencesStankevič A., Lietuvos Vyriausiojo Tribunolo veikla XVIII a. II pusėje: bajoriškosios teisės raiška. Dakataro disertacija, Vilniaus 2013.pl_PL
dc.referencesSzczygielski W., Referendum trzeciomajowe. Sejmiki lutowe 1792 roku, Łódź 1994.pl_PL
dc.referencesSzczygielski W., Sejm Wielki (1788–1792). Studium z dziejów łagodnej rewolucji, Łódź 2015.pl_PL
dc.referencesWisner H., Rok 1655 w Litwie: pertraktacje ze Szwecją i kwestia wyznaniowa, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” 1981, t. XXVI, s. 83–103.pl_PL
dc.referencesZakrzewski A.B., Sejmiki Wielkiego Księstwa Litewskiego epoki stanisławowskiej (do 1788 r.). Zmiany w ustroju i funkcjonowaniu, [w:] Ziemie północne Rzeczypospolitej polsko-litewskiej w dobie rozbiorowej 1772–1815, red. M. Biskup,Warszawa–Toruń 1996, s. 59–64.pl_PL
dc.referencesZakrzewski A.B., Sejmiki Wielkiego Księstwa Litewskiego XVI–XVIII w. Ustrój i funkcjonowanie: sejmik trocki, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesZielińska Z., „O sukcessyi tronu w Polszcze” 1787–1790, Warszawa 1991.pl_PL
dc.referencesZielińska Z., Sejmiki 8 lutego 1790 – pierwsze referendum na temat dokonań sejmu, „Wiek Oświecenia” 1993, t. IX, s. 113–137.pl_PL
dc.references pl_PL
dc.contributor.authorEmaildwf@widzew.net
dc.identifier.doi10.18778/1644-857X.16.02.15
dc.relation.volume16pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record