Show simple item record

dc.contributor.authorKarkocha, Małgorzata
dc.date.accessioned2018-05-18T14:06:15Z
dc.date.available2018-05-18T14:06:15Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1644-857X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/24859
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesPrzegląd Nauk Historycznych;2
dc.titleObraz Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny w kościele parafialnym w Rembieszycach. Dzieje jednego zabytkupl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holderPrzegląd Nauk Historycznychpl_PL
dc.page.number[273]-283
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Instytut Historii, Katedra Historii Nowożytnej
dc.identifier.eissn2450-7660
dc.referencesAkta konsystorskie parafii Rembieszyce 1811–1833, sygn. PR-6/1 [Archiwum Diecezjalne w Kielcach].pl_PL
dc.referencesAkta konsystorskie parafii Rembieszyce 1818–1938, sygn. PR-6/2 [Archiwum Diecezjalne w Kielcach].pl_PL
dc.referencesAkta kurialne. Protokoły wizytacji dziekańskich 1949–1956, sygn. OD-5/50 [Archiwum Diecezjalne w Kielcach].pl_PL
dc.referencesZbiór dokumentów dotyczących parafii i kościoła w Rembieszycach 1613–1899, sygn. II PR-IV/1 [Archiwum Diecezjalne w Kielcach].pl_PL
dc.referencesWojewódzki Konserwator Zabytków II, sygn. 265 [Archiwum Państwowe w Kielcach].pl_PL
dc.referencesProgram prac konserwatorskich przy polichromii prezbiterium kościoła parafialnego w Rembieszycach, oprac. A. Adamska-Kuś, B. Kuś, wrzesień 2016, bez paginacji [Archiwum parafialne w Rembieszycach].pl_PL
dc.referencesKościół pw. Świętych Piotra i Pawła w Rembieszycach, karta ewid., oprac. S. Fiedorczuk, 1987 r. [Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Kielcach].pl_PL
dc.referencesPolichromia Wniebowzięcie Marii, karta ewid., oprac. C. Ostas, 1986 r. [Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Kielcach].pl_PL
dc.referencesAdamczyk A., Wróbel T., Kościoły drewniane w województwie świętokrzyskim, Kielce 2010.pl_PL
dc.referencesAnusik Z., Karkocha M., Obrazy Michała Stachowicza w kościele parafialnym w Rembieszycach, [w:] Acta Artis. Studia ofiarowane Profesor Wandzie Nowakowskiej,red. A. Pawłowska, E. Jedlińska, K. Stefański, Łódź 2016, s. 195–211.pl_PL
dc.referencesArtymiak A., Mieszkańcy miasta Jędrzejowa w świetle najstarszej księgi metrykalnej (1743–1752), Jędrzejów 1947.pl_PL
dc.referencesBorkiewicz S., Linowski Z., Monografia historyczna i gospodarcza powiatu jędrzejowskiego, Kielce 1937.pl_PL
dc.references[Buszard L.], Michał Stachowicz, „Tygodnik Ilustrowany” 1860, nr 28 z 26 III, s. 241–242.pl_PL
dc.referencesDobrzycki J., Michał Stachowicz, Kraków 1925.pl_PL
dc.referencesGrabowski A., Michał Stachowicz i jego prace, „Czas” 1866, nr 167 z 26 VII, s. 1.pl_PL
dc.referencesGrabowski A., Wspomnienia Ambrożego Grabowskiego, wyd. S. Estreicher, t. II, Kraków 1909, s. 130–140.pl_PL
dc.referencesGrzeszczuk M.W., Stachowicz Stanisław, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XLI, Warszawa–Kraków 2002, s. 331–332.pl_PL
dc.referencesHadamik C., Kalina D., Traczyński E., Miasto i gmina Małogoszcz [seria: Dzieje i zabytki małych ojczyzn, red. R. Mirowski], Kielce 2006.pl_PL
dc.referencesKarkocha M., Parafia Rembieszyce 1438–2012. Studium z dziejów społeczności lokalnej, Łódź 2013.pl_PL
dc.referencesKarkocha M., Zabytki epigraficzne w Rembieszycach z XV–XIX wieku, „Studia Epigraficzne”2016, t. VI, s. 39–61.pl_PL
dc.referencesKatalog zabytków sztuki w Polsce, t. III (Województwo kieleckie), red. J.Z. Łoziński, B. Wolff, z. 3 (Powiat jędrzejowski), oprac. T. Przypkowski, Warszawa 1957.pl_PL
dc.referencesMichalczyk Z., Michał Stachowicz (1768–1825) krakowski malarz między barokiem a romantyzmem, t. I–II, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesMirowski R., Kościoły drewniane: najbardziej polskie…, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesNowobilski J.A., Mecenat artystyczny Jana Pawła Woronicza w Krakowie, Kraków 2002.pl_PL
dc.referencesRadwan D., Stachowicz Michał Franciszek, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XLI, Warszawa–Kraków 2002, s. 327–331.pl_PL
dc.referencesRastawiecki E., Słownik malarzów polskich tudzież obcych w Polsce osiadłych lub czasowo w niej przebywających, t. II, Warszawa 1851; t. III, Warszawa 1857.pl_PL
dc.referencesRawita-Witanowski M., Dawny powiat chęciński, oprac. D. Kalina, Kielce 2001.pl_PL
dc.referencesSchugt E., Kilka słów o Michale Stachowiczu, „Dwutygodnik literacki” [Kraków] 1845, t. II, s. 67–80.pl_PL
dc.referencesWiśniewski J., Historyczny opis kościołów, miast, zabytków i pamiątek w Jędrzejowskiem, Mariówka 1930.pl_PL
dc.contributor.authorEmailmalkarkocha@o2.pl
dc.identifier.doi10.18778/1644-857X.16.02.13
dc.relation.volume16pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record