Show simple item record

dc.contributor.authorSobczak, Paweł
dc.date.accessioned2018-05-18T13:58:21Z
dc.date.available2018-05-18T13:58:21Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1505-9057
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/24806
dc.description.abstractThe limiting of personal freedom in interwar Italy resulted directly from the fascist approach to the state-individual relationship. The idea of leaving the citizens the broadest individual freedom, and limiting state law activities to the minimum was completely alien to fascist ideologies. The goal of the article was to consider how the problem of freedom in a fascist state was treated by right-wing supporters of that ideology in Poland. For the analysis, I use, e.g. the journalism of W. Jabłonkowski (Amica Italia), R. Rybarski (articles published in Myśl Narodowa), A. Łaszowski (Analiza łez krokodylich), K. Zbyszewski (a column series Ryżową szczotką), A. Nowaczyński (Sempre avanti), J. Waldorff (Sztuka pod dyktaturą), and F. Goetel (Pod znakiem faszyzmu). As the interpretative context, I also used the poetry of A.M. Swinarski, and a play by Nowaczyński entitled Cezar i człowiek.en_GB
dc.language.isoenen_GB
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegoen_GB
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica; 7
dc.subjectfascism, nationalismen_GB
dc.subjectideologyen_GB
dc.subjectfreedomen_GB
dc.subjectinterwar perioden_GB
dc.titleIntellectual limitation of freedom? The issues of libertas in the nationalistic reception of Italian fascism in the Second Polish Republic (based on the examples of journalistic publications)en_GB
dc.typeArticleen_GB
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2017; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017en_GB
dc.page.number[25]-48
dc.contributor.authorAffiliationCommittee of Genetic and Documentary Research Into Litterature PAN/Łódź
dc.identifier.eissn2353-1908
dc.referencesAmica Italia. Polscy prawnicy wobec włoskiego faszyzmu 1922–1939. Wybór pism, Maciej Marszał (ed.), Księgarnia Akademicka, Krakow 2004.en_GB
dc.referencesAs [Antoni Słonimski], “Sztuki o Koperniku i Villonie”, Wiadomości Literackie 1937, issue 26, p. 5.en_GB
dc.referencesBednarczuk Monika, “Metafory faszyzmu (o polskich konceptualizacjach włoskiej doktryny)”, Przegląd Humanistyczny 2011, issue 1, pp. 17–31.en_GB
dc.referencesBerlin Isaiah, Dwie koncepcje wolności i inne eseje, J. Jedlicki (ed.), trans. H. Bartosiewicz et al., Res Publica, Warsaw 1991.en_GB
dc.referencesBorejsza Jerzy Wojciech, Mussolini był pierwszy…, Czytelnik, Warsaw 1989.en_GB
dc.referencesBorejsza Jerzy Wojciech, Rzym a wspólnota faszystowska, Książka i Wiedza, Warsaw 1981.en_GB
dc.referencesDoktryny polityczne XIX i XX wieku, K. Chojnicka i W. Kozub-Ciembroniewicz (eds.), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Krakow 2000.en_GB
dc.referencesDomagalska Małgorzata, Antysemityzm dla inteligencji? Kwestia żydowska w publicystyce Adolfa Nowaczyńskiego na łamach „Myśli Narodowej” (1921–1934) i „Prosto z mostu” (1935–1939) (na tle porównawczym), Żydowski Instytut Historyczny, Warsaw 2004.en_GB
dc.referencesGentile Emilio, Początki ideologii faszystowskiej (1918–1925), trans. Tomasz Wituch, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warsaw 2011.en_GB
dc.referencesGrott Bogumił, Dylematy polskiego nacjonalizmu. Powrót do tradycji czy przebudowa narodowego ducha, Wydawnictwo Von Borowiecky, Warsaw 2014.en_GB
dc.referencesGrott Olgierd, Faszyści i narodowi socjaliści w Polsce, Zakład Wydawniczy Nomos, Krakow 2007.en_GB
dc.referencesEatwell Roger, Faszyzm. Historia, trans. Tomasz Oljasz, Dom Wydawniczy Rebis, Poznan 1999.en_GB
dc.referencesEstetyka dyskursu nacjonalistycznego w Polsce 1926–1939, U. Schmid (ed.), Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warsaw 2014.en_GB
dc.referencesEysymont Henryk, “O ideał ustroju. Polemika z powodu artykułu ‘Monarchia czy państwo narodowe’”, Myśl Narodowa 1936, issue 19, pp. 291–292.en_GB
dc.referencesFaszyzm, in: Encyklopedia białych plam, t. 6, Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, Radom 2001, pp. 61–122.en_GB
dc.referencesFrycz Karol Stefan, “Na widowni”, Myśl Narodowa 1939, issue 18, pp. 265–266.en_GB
dc.referencesGoetel Ferdynand, Dzieła wybrane, t. 5: Pisma polityczne. „Pod znakiem faszyzmu” oraz szkice rozproszone 1921–1955, Maciej Urbanowski (ed.), Wydawnictwo Arcana, Krakow 2006.en_GB
dc.referencesJabłonowski Władysław, Amica Italia. Rzecz o faszyzmie. Wrażenia i rozważania, Księgarnia Świętego Wojciecha, Poznan 1926.en_GB
dc.referencesJabłonowski Władysław, “Italia żyjąca”, Myśl Narodowa 1937, issue 19, pp. 292–294.en_GB
dc.referencesJesionowski Alfred, “Zbrojenie kulturalne Italii”, Prosto z mostu 1938, issue 10, p. 7.en_GB
dc.referencesKorolec Jan, “Czy słowo zaklęcia będzie wypowiedziane po polsku”, Prosto z mostu 1935, issue 3, p. 4.en_GB
dc.referencesKotowski Albert S., Narodowa Demokracja wobec nazizmu i Trzeciej Rzeszy, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007.en_GB
dc.referencesKozub-Ciembroniewicz Wiesław, Doktryna i system władzy Włoch faszystowskich na tle porównawczym, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Krakow 2010.en_GB
dc.referencesKwiatkowski Jerzy, Dwudziestolecie międzywojenne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsaw 2000.en_GB
dc.referencesLew Anna, “Fascynacja czy akceptacja? Włoski faszyzm w poglądach Władysława Jabłonkowskiego”, in: Narodowa Demokracja XIX–XXI wiek. Dzieje ruchu politycznego, t. 1: Koncepcje – ludzie, Tomasz Sikorski, Adam Wątor (eds.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012.en_GB
dc.referencesŁaszowski Alfred, “Analiza łez krokodylich”, Prosto z mostu 1937, issue 47, p. 2.en_GB
dc.referencesŁuczycki Zdzisław, Jak ja wyobrażam sobie faszyzm polski, Drukarnia „Ziemiańska”, Lublin 1926.en_GB
dc.referencesMarszał Maciej, “Polskie elity wobec włoskiego faszyzmu 1922–1939”, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G, Ius 2011, issue 58, pp. 121–137.en_GB
dc.referencesMeller Arkadiusz, “‘Sztuka pod dyktaturą’ Jerzego Waldorffa – szkic o relacjach między faszyzmem a kulturą na przykładzie Włoch Benito Mussoliniego”, Historia i Polityka 2009/2010, issue 2/3, pp. 105–121; Akademicka Platforma Czasopism [online:] http://apcz.pl/czasopisma/index.php/HiP/article/view/HiP.2010.007/1357 (accessed on: 10.02.2016).en_GB
dc.referencesNowaczyński Alfred, Cezar i człowiek, Gebethner i Wolff, Warsaw 1937.en_GB
dc.referencesNowaczyński Alfred, “Ofensywa. Caliban zabił Ariela”, Myśl Narodowa 1930, issue 45, p. 715.en_GB
dc.referencesNowaczyński Alfred, “Ofensywa. Sempre Avanti”, Prosto z mostu 1939, issue 10, p. 8.en_GB
dc.referencesPeretiakowicz Alfred, Państwo faszystowskie: bilans rządów pięcioletnich, Dom Książki Polskiej, Warsaw 1927.en_GB
dc.referencesPiasecki Stanisław, “Trzy morza a nie jedno”, Prosto z mostu 1939, issue 27, p. 1.en_GB
dc.referencesPiestrzyński Ryszard, “Państwo absolutystyczne i jego zwyrodnienie”, Myśl Narodowa 1933, issue 13, 161–163.en_GB
dc.referencesPodemski Piotr, Giovinezza. Młodzież i mit młodości w faszystowskich Włoszech, Wydawnictwo DiG, Warsaw 2010.en_GB
dc.referencesRembieliński Jan, “Na widowni”, Myśl Narodowa 1934, issue 1, pp. 10–11.en_GB
dc.referencesRudnicki Szymon, Obóz Narodowo-Radykalny. Geneza i działalność, Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik”, Warsaw 1985.en_GB
dc.referencesRybarski Roman, “Polityka gospodarcza faszyzmu”, Gazeta Warszawska Poranna 1926, issue 190.en_GB
dc.referencesReprint: Amica Italia. Polscy prawnicy wobec włoskiego faszyzmu 1922–1939. Wybór pism, M. Marszał (ed.), Księgarnia Akademicka, Cracow 2004, pp. 51–58.en_GB
dc.referencesRybarski Roman, “O dyktaturach”, Myśl Narodowa 1927, issue 21, 381–382.en_GB
dc.referencesRybarski Roman, “O państwie policyjnym”, Myśl Narodowa 1933, issue 20, 273–275.en_GB
dc.referencesSondel-Cedarmas Joanna, Nacjonalizm włoski. Geneza i ewolucja doktryny politycznej (1896–1923), Księgarnia Akademicka, Krakow 2013.en_GB
dc.referencesSwinarski Artur Maria, Eja! Eja! Alala!, Instytut Wydawniczy „Arena”, Warsaw 1926.en_GB
dc.referencesUrbanek Mariusz, Waldorff. Ostatni baron Peerelu, Wydawnictwo Iskry, Warsaw 2008.en_GB
dc.referencesUrbanowski Maciej, Oczyszczenie: szkice o literaturze polskiej XX wieku, Wydawnictwo Arcana, Krakow 2002.en_GB
dc.referencesUrbanowski Maciej, Od Brzozowskiego do Herberta. Studia o ideach literatury polskiej XX wieku, Wydawnictwo LTW, Warsaw 2013.en_GB
dc.referencesWaldorff Jerzy, “Sztuka pod dyktaturą. Architektura”, Prosto z mostu 1938, issue 8, p. 2.en_GB
dc.referencesWaldorff Jerzy, “Sztuka pod dyktaturą. Caffe Greco”, Prosto z mostu 1938, issue 14, p. 2.en_GB
dc.referencesWaldorff Jerzy, “Sztuka pod dyktaturą. D’Annunzio – Marinetti”, Prosto z mostu 1937, issue 55, p. 3.en_GB
dc.referencesWaldorff Jerzy, “Sztuka pod dyktaturą. Muzyka”, Prosto z mostu 1937, issue 57/58, p. 12.en_GB
dc.referencesWaldorff Jerzy, “Sztuka pod dyktaturą. Rzeźba włoska”, Prosto z mostu 1938, issue 6, p. 3.en_GB
dc.referencesWaldorff Jerzy, “Sztuka pod dyktaturą. Teatr włoski”, Prosto z mostu 1938, issue 17, p. 3.en_GB
dc.referencesZbyszewski Karol, “Ryżową szczotką. Blok zdrowego sensu”, Prosto z mostu 1938, issue 39, p. 8.en_GB
dc.contributor.authorEmailpmsobczak@interia.pl
dc.identifier.doi10.18778/1505-9057.45.03
dc.relation.volume45en_GB


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record