Show simple item record

dc.contributor.authorGlinkowski, Witold Piotr
dc.contributor.editorJacyk, Dominika
dc.date.accessioned2018-05-08T08:22:29Z
dc.date.available2018-05-08T08:22:29Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.isbn978-83-947634-0-4
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/24625
dc.description.abstractJakkolwiek Gwiazda Zbawienia składa się z trójkątów, a człowiek nie zajmuje w niej miejsca centralnego, to jednak nie sposób przeoczyć wyjątkowości, którą człowiek uzyskuje w planie projektu Rosenzweiga. Jest bowiem partnerem relacji i dialogu, otwierających przed nim poszczególne horyzonty doświadczenia i poznania. Ludzki obraz świata, jako składającego się z „obiektów”, jest zapośredniczony relacjami, jest zatem „logicznie” wtórny względem wydarzającego się stworzenia, objawienia, zbawienia. Każde z tych wydarzeń dotyczy człowieka – wyzwala jego religijną, poznawczą i etyczną wrażliwość i tym samym niesie z sobą komponent o treści antropologicznej. W Torze Rosenzweig dostrzega wymiar antropologiczny. Objawiając Boga, objawia ona człowieka. Bóg pojawia się tu bowiem w relacji do człowieka, a ten, poprzez sposób, w jaki zwraca się do Boga, wyraża siebie. Znamieniem dialogiczności antropologii, odnajdywanej w Boskim objawieniu, jest relacyjność, leżąca u podstawy ludzkiej autoidentyfikacji. Jednak dla Rosenzweiga, podobnie jak dla Bubera, Tora jest nie tyle prawem, ile przykazaniem, pouczeniem i Boskim zaproszeniem człowieka do relacji.pl_PL
dc.description.abstractSummary: Explication of “Divine anthropology” by Franz Rosenzweig. Though The Star of Redemption consists of triangles and a person does not take central place in it, it is worth to notice the uniqueness, which human obtain in the project of Franz Rosenzweig. A person is a partner in relations and dialogue, which open ahead of him horizons of experience and cognition. Human picture of world as a consisting of ‘subjects’ is well-endowed with relations. Thus it is logically derivate in regard to existing creation, Epiphany, Salvation. Each from these events pertain to human and activate his religious, cognitive and moral sensitive and therefore causes anthropological component in this concept. Rosenzweig sees anthropological dimension in Torah. Epiphany of God is there epiphany of a person. God unveils himself here in relation to humans, who express themselves in a way in which God approaches them. The feature of dialogical anthropology which it is found in Divine Epiphany, is relationality, which is basic human auto-identification. For Rosenzweig, and similarly for Buber, Torah is not a law, but commandment, admonishment and Divine Invitation for people to be in relation with God.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Chroniconpl_PL
dc.relation.ispartofBóg - człowiek - świat. Szkice z myśli filozoficznej Franza Rosenzweiga;
dc.subjectFranz Rosenzweigpl_PL
dc.subjectfilozofia dialogupl_PL
dc.subjectantropologia filozoficznapl_PL
dc.subjectprzykazanie i prawopl_PL
dc.subjectphilosophy of dialoguepl_PL
dc.subjectanthropological philosophypl_PL
dc.subjectcommandment and lawpl_PL
dc.titleFranza Rosenzweiga eksplikacja "Boskiej antropologii"pl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holderAutorzy, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydawnictwo Chroniconpl_PL
dc.page.number81-104pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteWitold P. Glinkowski, prof. UŁ, dr hab.; absolwent historii i filozofii. Pracuje w Katedrze Filozofii Współczesnej Instytutu Filozofii UŁ. Członek Polskiego Towarzystwa Filozoficznego i Polskiego Towarzystwa Religioznawczego. Pole badań: filozofia dialogu, antropologia filozoficzna i filozofia hermeneutyczna. Autor książek: Wolność ku nadziei. Spotkanie z myślą ks. Józefa Tischnera; Imię filozofii. Przyczynek do filozofii dialogu; Transcendencje codzienności; Człowiek – istota spoza kultury. Dialogika Martina Bubera jako podstawa antropologii filozoficznej i kilkudziesięciu artykułów, głównie poświęconych myśli filozoficznej M. Bubera, J. Tischnera i M. Heideggera. Poza publikacjami wątki współczesnej filozofii, zwłaszcza filozofii dialogu oraz „filozofii dramatu”, popularyzował w wykładach publicznych, audycjach radiowych i TVP oraz w filmie dokumentalnym. Opublikował też ponad 30 tekstów popularnonaukowych z zakresu dziejów architektury.pl_PL
dc.contributor.authorEmailwitoldpiotrporycki@o2.plpl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record