„Monitor Chiński” omawia i komentuje najważniejsze wydarzenia związane z aktualną sytuacją polityczną, gospodarczą i społeczną w Chinach, ze szczególnym naciskiem na działania Chin w regionie Europy Środkowej oraz działania zagraniczne chińskich władz lokalnych w prowincji Syczuan i Guangdong. Monitor opracowuje dr Bartosz Kowalski – analityk Ośrodka Spraw Azjatyckich.

Collections in this community