SPIS TREŚCI

1. Od Redakcji
ZBIGNIEW ANUSIK

ARTYKUŁY, STUDIA I ROZPRAWY

2. Hajdamacy i koliszczyzna w historiografii polskiej i ukraińskiej. Polsko-ukraiński dwugłos
WŁADYLENA W. SOKYRSKA, TADEUSZ SROGOSZ
3. Wojna rosyjsko-turecka (kampania 1789 roku) w świetle doniesień „Pamiętnika Historyczno-Polityczno-Ekonomicznego”
MAŁGORZATA KARKOCHA
4. Rzeczpospolita wobec Rosji w ostatniej fazie obrad Sejmu Wielkiego (1791–1792)
ZBIGNIEW ANUSIK
5. Dobra szlacheckie i ich właściciele w powiecie orłowskim w drugiej połowie XVIII wieku
MICHAŁ KOBIERECKI
6. Reportaż na koniec wieku. Europejskie podróże gospodarcze Cecylii hr. Plater-Zyberkówny w świetle „Kroniki Rodzinnej” (1899 r.)
EWELINA MARIA KOSTRZEWSKA
7. Państwa sukcesyjne Austro-Węgier w dyplomacji polskiej (1918–1920)
DARIUSZ JEZIORNY
8. „Aby Polska rosła w siłę...” Koncepcja unowocześnienia polskiej motoryzacji 1971–1972
KRZYSZTOF LESIAKOWSKI

DROBNE PRACE I MATERIAŁY

9. Czy według Sokratesa z Konstantynopola i Hermiasza Sozomena kobieta heretyk mogła być piękna?
SŁAWOMIR BRALEWSKI
10. Bizantyńczycy w służbie władców bułgarskich w pierwszej połowie IX wieku
MIROSŁAW J. LESZKA
11. Kim była hrabianka Dorota von Helfenstein? Przyczynek do genealogii rodzin Kurzbachów i Helfensteinów w XV wieku
ZBIGNIEW ANUSIK
12. Gdzie odbywały się obrady sejmiku wileńskiego w latach 1717–1795?
ROBERTAS JURGAITIS
13. Listy Zygmunta Celichowskiego do Kazimierza Bartoszewicza
ILONA FLORCZAK
14. Obraz Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny w kościele parafialnym w Rembieszycach. Dzieje jednego zabytku
MAŁGORZATA KARKOCHA

ARTYKUŁY RECENZYJNE I RECENZJE

15. O biografii Leonarda Marcina Świeykowskiego (Rec.: D. Rolnik, Leonarda Marcina Świeykowskiego [1721–1793] ostatniego wojewody podolskiego życie codzienne i polityczne oraz myśli o Rzeczypospolitej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016, ss. 756)
ANDRZEJ STROYNOWSKI
16. Instrukcje dla posłów z Wielkiego Księstwa Litewskiego na Sejm Wielki. Uwagi na temat nowego litewskiego wydawnictwa źródłowego (Rec.: Lietuvos Dzidžiosios Kunigaikštystės seimelių instrukcijos [1788–1790], parengė Robertas Jurgaitis, Adam Stankevič, Asta Verbickienė, UAB „Vitae Litera”, Vilnius 2015, ss. 436)
WITOLD FILIPCZAK
17. Anna Kozłowska-Ryś, Krzysztof Drozdowski, Świat odosobniony. Bydgoska służba penitencjarna w latach 1920–1939, Wydawnictwo Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego Filia w Piotrkowie Trybunalskim, Poznań–Bydgoszcz–Piotrków Trybunalski 2017, ss. 264
PRZEMYSŁAW WAINGERTNER

KRONIKA NAUKOWA

18. Sprawozdanie z panelu dyskusyjnego pt. Bałkany – „miękkie podbrzusze Europy”?, Łódź, 21 listopada 2016 r.
SŁAWOMIR LUCJAN SZCZESIO
19. Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. Życie codzienne żołnierzy na przestrzeni dziejów. Wojsko w drodze, Łódź, 1 czerwca 2017 r.
MAGDALENA POGOŃSKA-POL
20. Sprawozdanie z Jubileuszu 60-lecia urodzin profesora Zbigniewa Anusika, Łódź, 8 grudnia 2017 r.
MAŁGORZATA KARKOCHA

Recent Submissions