Show simple item record

dc.contributor.authorTwardzik, Małgorzata
dc.date.accessioned2018-04-11T13:45:35Z
dc.date.available2018-04-11T13:45:35Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1733-3180
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/24516
dc.description.abstractOne of the most dynamic retail branches today is that of discount stores, which have been increasing their market share through a strategy of offering low prices. As the result of a number of mergers, takeovers, and rapid growth, several major discount chains have developed nationwide sales networks in Poland. They all have stores in many Polish cities, although the distribution of them is somewhat uneven. In this paper, the author attempts to analyze the development of sales networks in small cities in Poland. Using an analysis of the size and distribution of discount store chains in Poland author want to show the dynamics of this phenomenon.en_GB
dc.description.abstractHandel detaliczny ulega w Polsce nieustającym zmianom strukturalnym, ilościowym oraz jakościowym. Powstają nowe formaty handlu wielkopowierzchniowego, systematycznie maleje liczba sklepów, ubywa głównie małych, drobnodetalicznych sklepów spożywczych oraz sklepów ze sprzętem RTV i komputerami. Powstają w ich miejsce sklepy dyskontowe, stosujące strategię niskich cen oraz wielofunkcyjne galerie i parki handlowe. Małe miasta w Polsce, dysponujące dotychczas ofertą tradycyjnego handlu – stały się dla inwestorów sieci detalicznych intratnym miejscem lokowania swoich działalności. W wyniku ich ekspansji w małych miastach powstają supermarkety i sklepy dyskontowe największych operatorów handlowych w Europie (Tesco, Carrefour, Biedronka, Lidl, Netto). Mieszkańcy chętnie korzystają z ich oferty, a lokalni przedsiębiorcy zmagają się z rosnącą konkurencją. Zmienia się też zagospodarowanie przestrzenne miast, gdyż sieci mają określone wymagania lokalizacyjne, dostępnościowe oraz techniczne (np. typ budynku, wielkość działki). Różnorodność lokalnej oferty handlowej w małych miastach coraz częściej zastępowana jest standardowym asortymentem sieci dyskontowych.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesSpace - Society - Economy;22
dc.subjectsmall townsen_GB
dc.subjectretailen_GB
dc.subjectdiscount chainsen_GB
dc.subjectmałe miastapl_PL
dc.subjecthandel detalicznypl_PL
dc.subjectsieci dyskontowepl_PL
dc.titleSklepy dyskontowe w strukturze sieci handlowej w małych miastach w Polscepl_PL
dc.title.alternativeDiscount stores in the structure of retail trade in small towns in Polanden_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2017; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017pl_PL
dc.page.number[7]-22
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Ekonomii, Katedra Gospodarki Przestrzennej i Środowiskowej, ul. ks. bpa S. Adamskiego 7, 40-069 Katowice
dc.identifier.eissn2451-3547
dc.referencesBank Danych Lokalnych, GUS.pl_PL
dc.referencesDomański T., 2005, Strategie rozwoju handlu, Wydawnictwo PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHeffner K., 2005, Małe miasta w rozwoju obszarów wiejskich, [w:] Heffner K. (red.), Małe miasta a rozwój lokalny i regionalny, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.pl_PL
dc.referencesJürgens U. (Hrsg.), 2011, Discounterwelten, Springer-Verlag, Passau.pl_PL
dc.referencesKościcka-Gębska M., Tul-Krzyszczuk A., Gębski J., 2011, Handel detaliczny żywnością w Polsce, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMaleszyk E., 2006, Przesłanki rozwoju i organizacji handlu dyskontowego w Polsce, [w:] „Handel Wewnętrzny”, 52 (1): 8–13.pl_PL
dc.referencesShopping Monitor CEE, 2009.pl_PL
dc.referencesStasiak A, Bolesta W., 2006, Łosice-Małe – miasto o funkcjach ponadlokalnych, [w:] Heffner K., Marszał T. (red.), Małe miasta – studia przypadków, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesSzymla Z., 2000, Konkurencyjność małych miast w Polsce Południowo-Wschodniej, [w:] Klamut M., Cybulski L. (red.), Polityka regionalna i jej rola w podnoszeniu konkurencyjności regionów, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.pl_PL
dc.referencesTwardzik M., 2009, Zmiany funkcji handlowej małych miast województwa śląskiego, [w:] Marszał T. (red.), Funkcja usługowa małych miast, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesWilk W., 2013, Miasta zbyt małe na handel z dyskontem, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica”, 15, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesZuzańska-Żyśko E., Sitek S., 2011, Rola handlu targowiskowego w rozwoju miast, [w:] Soja M., Zborowski A. (red.), Człowiek w przestrzeni zurbanizowanej, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.pl_PL
dc.referenceshttp://www.aldi.pl/ (dostęp: 04.01.2016).pl_PL
dc.referenceshttp://www.biedronka.pl/ (dostęp: 13.12.2015).pl_PL
dc.referenceshttp://www.incoma.cz (dostęp: 20.01.2015).pl_PL
dc.referenceshttp://www.lidl.pl/ (dostęp: 07.01.2016).pl_PL
dc.referenceshttp://www.marketside.pl/ (dostęp: 23.06.2014).pl_PL
dc.referenceshttp://www.netto.pl/ (dostęp: 04.01.2016).pl_PL
dc.referenceshttp://www.nielsen.com/pl/ (dostęp: 23.03.2015).pl_PL
dc.referenceshttp://www.stat.gov.pl (dostęp: 20.12.2015).pl_PL
dc.contributor.authorEmailmalgorzata.twardzik@ue.katowice.pl
dc.identifier.doi10.18778/1733-3180.22.01


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record