Show simple item record

dc.contributor.authorWolska, Aneta
dc.date.accessioned2018-04-06T10:24:10Z
dc.date.available2018-04-06T10:24:10Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/24449
dc.descriptionRozprawę doktorską stanowi cykl 4 powiązanych tematycznie artykułów.pl_PL
dc.description.abstractBisfenol A (BPA) jest związkiem chemicznym powszechnie stosowanym w produkcji poliwęglanów, żywic epoksydowych i papieru termicznego. Badania toksykologiczne wykazały niekorzystny wpływ BPA na organizm człowieka. Dowiedziono, że związek ten charakteryzuje się działaniem toksycznym, estrogennym oraz potencjalnie kancerogennym. Uważa się także, że wpływ BPA na organizm ludzki może prowadzić do rozwoju otyłości, cukrzycy, chorób serca, alergii czy astmy. Dane wskazujące na toksyczność BPA oraz jego obecność w organizmie człowieka, skutkują sukcesywnym zastępowaniem tego związku w produkcji przemysłowej przez liczne substytuty (analogi), w tym bisfenol S (BPS), bisfenol F (BPF) oraz bisfenol AF (BPAF). Celem niniejszej pracy było określenie wpływu BPA i jego wybranych analogów, tj.: BPS, BPF i BPAF na erytrocyty człowieka. Analizowano wpływ bisfenoli na parametry hemolityczne, morfologiczne i apoptotyczne. Określono także uszkodzenia oksydacyjne, zmiany w aktywności systemu antyoksydacyjnego oraz zmiany w błonie komórkowej krwinek czerwonych poddanych działaniu tych związków. Wykazano, że badane związki, a w szczególności BPAF, wzmagały hemolizę erytrocytów człowieka. Analizowane bisfenole (z wyjątkiem BPS) spowodowały istotne zmiany morfologiczne badanych komórek poprzez indukowanie echinocytów (BPA, BPAF) i stomatocytów (BPF). Stwierdzono, że BPA i jego analogi wykazywały zróżnicowany potencjał apoptotyczny względem ludzkich erytrocytów. BPA, BPF i BPAF charakteryzowały się znaczącym potencjałem oksydacyjnym oraz zmieniały funkcjonowanie systemu antyoksydacyjnego. Wykazano również, że badane bisfenole powodowały szereg zmian w błonie komórkowej erytrocytów człowieka. Wyniki badań wskazują, że bisfenole spowodowały zmiany w erytrocytach człowieka w stężeniach, które mogą oddziaływać na organizm ludzki w warunkach narażenia zawodowego lub na skutek zatrucia podostrego tymi substancjami. Przeprowadzone badania wskazują także (w odniesieniu do badanego typu komórek i przeprowadzonych analiz) na zasadność wykorzystywania BPS jako substytutu BPA w produkcji tworzyw sztucznych i innych materiałów użytkowych, natomiast podważają zasadność stosowania w tym celu BPAF.pl_PL
dc.description.sponsorshipPraca była finansowana z grantu Narodowego Centrum Nauki nr UMO-2012/07/NZ7/01174 pt. „Analiza mechanizmu oddziaływania wybranych bisfenoli na erytrocyty i jednojądrzaste komórki krwi obwodowej człowieka”, realizowanego w latach 2013-2017 oraz dotacji celowych dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjectbisfenolepl_PL
dc.subjecterytrocytypl_PL
dc.subjectstres oksydacyjnypl_PL
dc.subjecteryptozapl_PL
dc.subjectuszkodzenia błony komórkowejpl_PL
dc.titleWpływ bisfenolu A i jego wybranych analogów na erytrocyty człowiekapl_PL
dc.title.alternativeThe effect of bisphenol A and its selected analogs on human erythrocytespl_PL
dc.typePhD/Doctoral Dissertationpl_PL
dc.page.number70pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Biofizyki Skażeń Środowiskapl_PL
dc.contributor.authorEmailaneta.macczak@biol.uni.lodz.plpl_PL
dc.dissertation.directorMichałowicz, Jaromir
dc.dissertation.reviewerCzyż, Małgorzata
dc.dissertation.reviewerKleszczyńska, Halina
dc.date.defence2018


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record