Show simple item record

dc.contributor.authorTomala, Magdalenaen
dc.date.accessioned2018-04-03T09:15:14Z
dc.date.available2018-04-03T09:15:14Z
dc.date.issued2017-12-29en
dc.identifier.issn1641-4233en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/24332
dc.description.abstractGreenland has a special relationship with the European Union due to its link with the Kingdom of Denmark - Greenland’s mother country. As a result, Greenland shares some parts of the EU’s internal market via association agreements. Greenland, has become a meeting place of American, European and Asian interests in the Arctic. It is therefore essential that the EU doesn’t lose the North and keeps strengthening its relationship with Greenland. After having focused its attention on the East and the South, it is high time that the European Union looks further North, notably through a more ambitious Arctic Window in its Northern sphere of influence.en
dc.publisherLodz University Pressen
dc.relation.ispartofseriesInternational Studies. Interdisciplinary Political and Cultural Journal;20en
dc.rightsThis work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.en
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0en
dc.subjectGreenlanden
dc.subjectEuropean Unionen
dc.subjectinternational relationsen
dc.titleThe European Union’s Relations with Greenlanden
dc.page.number31-46en
dc.contributor.authorAffiliationKochanowski University in Kielce, Department of North European Countries, ul. Świętokrzyska 21, 25–369 Kielce, Polanden
dc.identifier.eissn2300-8695
dc.references(an). Grenlandia - nowy potentat na rynku surowców? Web. 15 September 2014. http://www.euractiv.pl15.07.2013en
dc.references(tmw). Początek unijnej polityki wobec Arktyki, „EurActiv” 21.11.2008, Web. 16 September 2015. http://www.euractiv.pl/polityka-zagraniczna/artykul/pocztek-unijnej-polityki-wobec-arktyki-000563en
dc.referencesBina, J., Politickogeograficky prehled soucasneho sveta, “Sbornik Ceskoslovenske geograficke spolecnosti” 1983, vol. 88, z. 2.en
dc.referencesBourdieu, P., The forms of capital, [in] Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education, ed. Richardson, J.G., Greenwood, New York 1986.en
dc.referencesBrańka, T. Znaczenie Grenlandii w polityce Danii oraz we współczesnych stosunkach międzynarodowych, [w] Arktyka na początku XXI wieku. Między współpracą a rywalizacją, red. Łuszczuk, M., Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2013.en
dc.referencesDegeorges, D., China in Greenland: A challenge for the European Union, “EurActiv” 15.06.2012, Web. 16 September 2015. http://www.euractiv.com/specialreportrawmaterials/china-greenland-challenge-europe-analysis-513343en
dc.referencesDegeorges, D., Denmark, Greenland and the Arctic. Challenges and opportunities of becoming the meeting place of global powers, Royal Danish Defence College, Copenhagen 2013.en
dc.referencesDegeorges, D., Greenland and the Arctic: Still a role for the EU, “EurActiv” 12.07.2013, Web. 15 September 2015. http://www.euractiv.com/sustainability/greenland-arctic-role-eu-analysis-529282en
dc.referencesDegeorges, D., Grenlandia - nowy potentat na rynku surowców? “EurActiv” 15.07.2013, Web. 16 September 2014. http://www.euractiv.pl/wersja-dodruku/artykul/grenlandia--nowy-potentat-na-rynku-surowcow-004863en
dc.referencesDośpiał-Borysiak, K., Gdy pęka lód. Polityka Unii Europejskiej wobec Arktyki, „Analizy Natolińskie”, No. 1(49), 2011.en
dc.referencesEuropean Council. Council Decision of 17 July 2006 on Relations Between the European Community on the one hand, and Greenland and The Kingdom of Denmark on the other, 17 July 2006, No. 2006/526/EC, Web. 15 September 2015. http://policy.mofcom.gov.cn/english/flaw!fetch.action?id=69461b1d-a869-4c32-9466-ae8c873b548cen
dc.referencesEuropean Council. Council decision on relations between the European Union on the hand and Greenland and the Kingdom of Denmark on the other, “Official Journal of the European Union”, 14 March 2014, No 2014/137/EU, Dz.U.UE.L.2014.76.1, Web. 3 February 2015. http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0137&from=ENen
dc.referencesEuropean Council. Fourth Protocol laying down the conditions relating to fishing provided for in the Agreement on fisheries between the European Economic Community, on the one hand, and the Government of Denmark and the Home Rule Government of Greenland, on the other, “Official Journal of the Europe - and Communities”, L 209/2, 2.8.2001.en
dc.referencesJanicki W., Rywalizacja w Arktyce: przesłanki polityczne czy gospodarcze?, [w] Arktyka na początku XXI wieku. Między współpracą a rywalizacją, red. Łuszczuk, M., Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2013.en
dc.referencesJohansen L.E., Greenland and the European Community, “Etudes/Inuit/Studies” 33, 1992.en
dc.referencesKępka, K., Ochrona klimatu Arktyki w świetle dokumentów międzynarodowych, [w] Arktyka na początku XXI wieku. Między współpracą a rywalizacją, red. Łuszczuk, M., Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2013.en
dc.referencesKępka, K., Zmiany klimatu obszarów polarnych w umowach międzynarodowych, “Prawo i Środowisko”, 2 (2009).en
dc.referencesKijewski, T., Rywalizacja o surowce energetyczne w Arktyce, “Bezpieczeństwo Narodowe”, 9-10 (2009).en
dc.referencesKubiak, K., Interesy i spory państw w Arktyce, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2009.en
dc.referencesKubiak, K., Żegluga morska w Arktyce. Szanse i zagrożenia, “Studia Humanistyczno-Społeczne”, 5 (2011).en
dc.referencesLubowicka, A., I want to be nothing. Challenging notions of culture, race and identity, “Studia Humanistyczne AGH”, 10/2 (2011).en
dc.referencesLubowicka, A., The Presence of the Other in Knud Rasmussen’s “The New People”, [in] Marginalization and Minorities in Contemporary World Literature and Film, ed. Veisland, J., Wuhan West Lafayette, Shanghai 2013.en
dc.referencesŁuszczuk, M., Obszary arktyczne w działalności Unii Europejskiej, “Nowa Europa. Przegląd Natoliński“, 9/1 (2010).en
dc.referencesMakowski, A., Północna droga morska i perspektywy jej wykorzystania w żegludze międzynarodowej, “Studia Humanistyczno-Społeczne”, 5 (2011)en
dc.referencesMalendowski, W. (ed.), Leksykon Współczesnych Stosunków politycznych, Alta2, Wrocław 2000.en
dc.referencesNingzhu, Z., Bigger Chinese role sought in the Arctic, Web. 13. September 2015. http://news.xinhuanet.com/english/china/2014-02/18/c_133123759.htmen
dc.referencesSchymik, C., Greenland on the Way to Independence? Grounds for Enhanced EU - Greenland Partnership, “Stiftung Wissenschaft und Politik”, No. 20, August 2009.en
dc.referencesSobczyński M., Państwa i terytoria zależne. Ujęcie geograficzno-polityczne, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006.en
dc.referencesStyszyńska, A., „Zmiany klimatyczne w Arktyce a procesy oceaniczne”, Zmiany klimatyczne w Arktyce i Antarktyce w ostatnim pięćdziesięcioleciu XX wieku i ich implikacje środowiskowe, Akademia Morska, Gdynia 2007.en
dc.referencesSzwed, K., Stanowisko autonomii nordyckich wobec integracji europejskiej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego”, 77 (2013).en
dc.referencesThe United Nations Charter, Art. 71, Par. ben
dc.referencesThisted, K., Imperiets genfærd - profeterne i evighedsfjorden og den Dansk- Grønlandske historieskrivning, “Nordlit”, 35, 2015en
dc.referencesTomala, M., Czarny R.M., Wymiar północny Unii Europejskiej. Studium rozwoju, Scandinavium, Kielce 2009.en
dc.referencesTomala, M., Normy i wartości narodu grenlandzkiego w obliczu wyzwań globalizacji, [w] Normy, wartości i instytucje we współczesnych stosunkach międzynarodowych, ed. Stadtmuller, E., Fijałkowski, Ł., Wydawnictwo dla Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych i Wydawnictwa Rambler, Warszawa 2015.en
dc.referencesTraktaty Rzymskie, Art. 131. Web. 14 September 2015. https://polskawue.gov.pl/files/polska_w_ue/prawo/traktaty/Traktaty_rzymskie.pdfen
dc.referencesTreaty amending, with regard to Greenland, the Treaties establishing the European Communities, No. I 29/1, “Official Journal of the European Communities”, 01.02.1985, Web. 12 September 2015. http://naalakkersuisut.gl/~/media/Nanoq/Files/Attached%20Files/Bruxelles/EU%20and%20Greenland/The%0European%20Union%20and%20Greenland/Greenland%20Treaty%20eng.pdfen
dc.referencesVestergaard, C., The European Union, its Overseas Territories and non-proliferation: the case of Arctic Yellowcake, “Non-Proliferation Papers”, No. 25, January 2013.en
dc.referencesZiller, J., The European Union and the territorial Scope of European Territories, “VUWLR“, 38/1 (2007).en
dc.contributor.authorEmailmagdalena2828@gmail.comen
dc.identifier.doi10.1515/ipcj-2017-0015en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.
Except where otherwise noted, this item's license is described as This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.